درباره مؤسسه | خانواده مطهر

درباره مؤسسه

با توجه به اهميت و نقش خانواده به عنوان اولين نهاد اجتماعي و كاركردهاي اين نهاد اجتماعي به خصوص رسالت تداوم نسل و تربيت فرزندان، حضور فعال، منسجم و برنامه ريزي شده در رسيدگي به امور خانواده و تلاش در جهت احياي نقش و مسئوليتهاي واقعي خانواده ضرورتي اجتناب ناپذير است. موسسه خانواده مطهر يكي از نهادهاي غيردولتي فعال در جهت تحكيم نهاد خانواده مبتني بر اصول علم جامعه شناسي ، ارزشهاي اسلامي ، روانشناسي خانواده و فرهنگ ايراني مي باشد.
از اين رو اين موسسه بر آن است تا با تبيين اهميت نهاد خانواده، با ارائه الگويي جامع براي مفهوم خانواده مطهر، در راستاي اصلاح و رفع آسيبهاي فرهنگي و اجتماعي خانواده ها و افزايش سطح آگاهي خانواده ها در زمينه مهارتهاي زندگي، سلامت رواني-اجتماعي و… فعاليت نمايد.

آدرس موسسه: تهران-شميران- میدان چیذر-خیابان شهيد برادران اميرسليماني شرقی-ساختمان پارس-پلاك 14-طبقه چهارم-واحد 14


كد پستي : 1938887338
نمابر :    02143857784 و 02122212786

تلفن : 13-22685911

آدرس اینترنتی : motaharfamily@gmail.com

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی