ازدواج و اهميت آن-(دکتر محسن بهشتي پور) | خانواده مطهر

ازدواج و اهميت آن-(دکتر محسن بهشتي پور)

32

8

با سلام از آنجايي كه تعدادي از افراد و دوستان درخواست نموده بودند كه مطالبي در باره ازدواج براي افرادي كه تا به حال ازدواج نكرده اند بنويسم مطالبي هر چند ناقص فراهم كردم تا در اختيار شما خوانندگان بگذارم با اميد به اينكه اين مطالب به درد دوستاني كه تابه حال ازدواج نكرده‌اند و يا در زمينه ازدواج با شكست روبرو شده‌اند به كار آيد.

هرچند كه درباره ازدواج مطالب فراواني از ديگر دوستان گفته و يا شنيده شده است اما اين تجربه شخصي است كه مي‌بايست هر فردي تجربه كند و لازم است كه مطالب بيشتري را دانسته(ولي در هنگام عمل تجربه شخصي خويش را اعمال نمايد) درست مثل اين است كه آشپزهاي زيادي هستند كه معلومات و تجربيات فراواني راجع به طبخ غذا دارند ولي تعداد محدودي توانسته‌اند كه آن اطلاعات و تجربيات را پياده نموده و عمل كنند تا غذايي مطبوع درست كنند. ما نمي‌توانيم بنا به تجربيات و اطلاعات گذشتگانمان به امر ازدواج نگاه و عمل كنيم زيرا كودكان ما و اجتماع و جامعه ما با سرعتي عجيب در حال تغيير و تحول است و اين امر باعث مي‌شود كه كودكان امروز با ديدگاه‌هاي جديد و تازه كه نشأت گرفته از همان تغييرات و تحولات است بخواهند پيوندي را صورت دهند .بهتر است كه موارد زير مورد توجه و دقت اين عزيزان قرار گيرد و انجام پذيرد:
1- فراگيري اطلاعات و تجربيات گذشتگان
2- شناسايي دقيق و تحولات خاص اجتماعي و مردمي (نسبت به اين زمان)
3- تطابق اين تجربيات جديد با تجربيات گذشته و همگوني آنها نسبت به هم
4- پيدا كردن تجربه‌اي جديد از آنچه گفته شده و آنچه كه هست
۵- احترام به نظرات پدر و مادر و بزرگان و اقوام خويش هرچند كه بر وفق مراد و عقايد ما نباشد كه مي‌توانيم بعد از تجزيه و تحليل موارد گفته شده، نتيجه مطلوب را كسب كرده آنان را نيز در جريان اين تجربيات جديد خود قرار داده و قانع نمايد و يا اينكه خود قانع شود كه عملكرد او درست نبوده و سعي در تسريع و بازسازي آن كنند.
۶- عمل كردن دقيق موارد بالا با وقايعي كه در اثر انجام امور فوق صورت گرفته يعني اينكه بتوانيم آنچه را كه خوب و دقيق ياد گرفته‌ايم در زندگي مشترك ايجاد كنيم و به سمت موفقيت‌هاي بيشتر گام برداريم. همه مردم از خوشبختي حرف ميزنند ولي كمتر كسي است كه معناي آن را بداند (مادام رولان) ازدواج مـصـدر ثـلاثى مزيد از باب افتعال است، اين واژه در اصطلاح فـقـهـى وقـانـونـى، بـه معناى رابطه اى است حقوقى كه لازمه آن، جواز كامجويى بين زن ومرد مـى بـاشـد, چنان كه واژه نكاح نيز به همين معناست، هر چند از نظر لغت، ازدواج به معناى متحد شدن دو انسان است. بـعضى از نويسندگان گفته اند: نكاح به معناى عقدى است كه به وسيله آن، زن ومرد به قصد زنـدگـى مـشترك وكمك به يكديگر قانونا با هم متحد مى شوند ونتيجه گرفته اند كه اولا: نكاح عـقد است و ثانيا: هدف آن، شركت در زندگى است وثالثا: از وحدت واتحاد قانونى حاصل مى آيد.
اهميت ازدواج
تـرديـدى نـيست كه ازدواج وميل به زناشويى زن ومرد از غرايز اوليه نوع بشر است وهر انسانى به صـورت طبيعى علاقه مند به ازدواج وتوليدمثل مى باشد, به تعبير ديگر, هر انسانى در صدد است كـه از طـريق توليد مثل، حيات موقت وپايان پذير خويش را از طريق بقاى فرزند دايمى سازد, در عـيـن حال، چگونگى بقاى نسل نيز براى وى از اهميت ويژه اى برخوردار است، چه اين كه هر فرد بـشـر هـمـان گـونـه كـه به سلامت خويش مى انديشد, به سلامت فرزند خويش نيز اهتمام دارد وهمان گونه كه به دنبال سعادت خويش است، سعادت فرزند خود را نيز مى خواهد, زيرا در حقيقت فرزند خود را تداوم وجود خويش دانسته وسعادت وى را از سعادت خويش جدا نمى داند. على (ع) در نامه معروفش به امام حسن مجتبى (ع) مى فرمايد: و وجدتك بعضى بل وجدتك كلى، حتى كان شيئا لو اصابك اصابنى وكان الموت لواتاك اتانى فعنانى من امرك ما يعنينى من امر نفسى . آنـچـه در سـخن على (ع) آمده، همان نداى فطرت است كه هر فرد انسان فرزندش را جزء خويش، بـلـكه تمام هستى خويش مى داند كه از طريق او بقا وتداوم مى يابد, بنابراين، مرگ فرزند را مرگ خـويـش تـلـقـى مـى كـند وهمان گونه به سرنوشت فرزندش مى انديشد كه به سرنوشت خويش مى انديشد, واز طرفى از ديرباز انسانها متوجه تاثير سلامت پدر ومادر در سلامت فرزند بوده اند. از اين جهت در طول تاريخ، همه ملل در انتخاب همسر, امور زيادى را مراعات نموده وامر ازدواج را بـا ملاحظه شرايط زيادى انجام مى داده اند كه همه اين شرايط لااقل به تصور آنان براى سلامت جسمى ويا سعادت معنوى فرزندانشان اهميت داشته است . در ايـن زمينه توصيه هاى فراوانى از حكيمان جوامع ملل مختلف نقل شده ومردمان به آن پاى بند بـوده ودر امـر مـقـدس ازدواج، آنها را مراعات مى نموده اند, چنان كه از پيامبر اكرم(ص)وديگر امامان مـعـصوم نيز چنين توصيه هاى ارزنده اى را در كتب مختلف مشاهده مى كنيم . به عنوان نمونه، پيامبر اكرم(ص)مى فرمايد: انظر فى اي نصاب تضع ولدك فان العرق دساس, بنگر كه فرزندت را از چـه فـامـيلى به دست مى آورى، چه اين كه اخلاق وخصايص هر فاميلى در نسل آنها باقى مى ماند (وانـحـرافـهاى اخلاقى آنان تاثير سوء خود را در فرزندان آنها نيز به جا خواهد گذاشت ). بنابراين، همگان بايد در انتخاب همسر دقت كافى كنند واز بهترين افراد براى خويش همسر برگزينند انگيزه هاي غلط براي ازدواج هنگام ازدواج بيشتر با گوشهايت مشورت كن تا با چشم هايت (آلوفن بيسمارك) بـعضي اوقات افراد دم بخت به دلايل عجيب و غريبي ازدواج مي كنند. گاهي نـيز دلايل خوب و موجهي براي انتخاب فرد به خصوصي در سر دارند. آيا شما هم تحت فشار هسـتـيـد كـه هرچه زودتر ازدواج كنيد؟ پس بهتر است نگاهي هم به اين «دلايل بد» براي ازدواج بيندازيد:
* ازدواج كردن فقط به خاطر پول
فــرض مي كنيم فردي كه شما شيفته و عاشقش شده ايد شـخـص ثـروتـمـندي بـاشـد؛ كـه خـوش بـه سعادتان. البته عـاقـلانـه هم نيست كه با آدمي كه كاملاً بي پول اسـت وهـيچ قــصدي هم ندارد كه در آيـنـده در تأمين هزينه هاي زندگي سهمي داشته باشد، ازدواج كنيد، مگر آن كـه حـاضـر باشيد روزي 18 ساعت با كمال رضايت كار كنيد تا قادر باشـيد مخارج سنگين زندگي را تـأمين كنيد. اما ازدواج كردن با يک نفر تنها به خاطر پول، صـرفنـظـر از احـسـاس شـمـا نسبت به آن فرد، تقريباً همواره اشتباه است.
* ازدواج به خاطر دور شدن از خانه والدين
وقـتـي وضـعيت در خانه پدري، شوم و اندوه بار باشد، ازدواج يك راه گريز محسوب مي شـود. تعجبي ندارد كه خيلي ها اين راه گريز را انتخاب مي كـنـند. اما معمولاً اين مسيري است كه شما را از چاله در آورده و به چاه مـي انـدازد! يکي دو سال ديگر در خـانه پـدر و مادر ماندن، بهتر از آن است كه با نخستين پيشنـهاد ازدواج ، تن به تأهل دهيد، چون آن وقـت مـمـكـن است شريک زندگي تان تا آخر عمر سبب رنجش و آزار شما گردد.
* علاقه والدين شما به فرد مورد نظر
البـتـه جـاي تـعــجب دارد كه والـدين شـمــا واقعاً همسر آينده شما را دوست بدارند! اما دوست داشتن ايـن فـرد از سـوي آنها دلـيل كافي براي مد نظر قرار دادن ازدواج با آن فرد نيست. سال هاي آينده، زماني كه آنها درگذشتـند و از ميان شما رفتند شما كماكان بايد اسير فرد رؤياهاي آنان باشيد. فردي كه شايد مرد يا زن رؤياهاي شما نباشد.
* خواهان فرزند بودن
بله. «بچه دار شدن» قوي ترين محرك براي بسياري از افراد در ازدواج است – اما آيا شما حاضريد فرزندان خود را در شرايط نه چندان ايده آل پرورش دهيد؟ موضوع اينجاست: زماني كه بچه ها بزرگ مي شوند و دنبال زندگي خودشان بروند شـما مجدداً با آن فرد خواهيد بود. هيچ کس كامل نيست، امـا حـداقل کسي را برگزينيد كه بتواند براي فرزندانتان پدر يا مادر خوبي باشد؛ همـچـنـين خود شـما به وي علاقه داشته باشيد و برايش احترام قائل باشيد. در غـير اين صـورت گـزيـنه ديـگري را مد نظر قرار دهيد مثلاً كودكي را به فرزندخواندگي بپذيريد.
* کسي که به خاطر شما همسرش را کنار گذاشته
معمولاً اين گـونـه ازدواج ها زيـاد دوام نخـواهـد آورد و پـــايه اي براي يك رابطه درازمدت نخواهد بود. ايـن سناريو را در نظر بگيريد: فردي كه شخصي را مي يابد كه حاضر است به همسر يا نامزد خـود خيانت كند، مسـلـماً رابطه آنها استحکامي نخواهد داشت. زيـرا کسي كـه تـوسـط شـما بـه فـرد ديگري خيانت كرده، روزي نـيـز به خود شما خيانت خواهد كرد.
* يافتن يک ناپدري يا نامادري براي فرزندتان
اگر توانستيد فرد مناسبي را بيابيد به شما تبريك مي گوييم. اما اگر ترديد داريد دست نـگـه داريـد. داشتن يـك نـامـادري يـا ناپدري بي رحم، براي فرزند شما به مراتب سخت تر و ناگوارتر است از اين كه فقط يك پدر يا مادر دلسوز و مهربان بالاي سرش باشد.
* فشار اجتماعي
تمام دوستان شما ازدواج كرده اند، اما شما هنوز مجرد هستيد…امـا مطمئن باشيد كه تا الان يكي دوتاي آنها طلاق گرفته اند! پس، خودتان باشيد. هنگــامي كه مثلاً خاله شما در مورد اين که آيا تصميم به ازدواج داريد يا نه از شما سؤال مي كند، توجهي نکنيد. بهتر است تنها باشيد تا اين كه با کسي ازدواج كنيد كه سبب بـدبـخـتـي شـمـا گــردد. هيچگاه تنها به خاطر آنكه متأهل شويد معيارهاي خود را پايين نياوريد. هر كس با عشق الهي متحد شود اندكي از بهشت را در زمين مي آفريند (كاترين پاندر)

ازدواج يکي از مهمترين حوادثي است که در زندگي هر انسان رخ مي‌دهد. لذا داراي اهميتي در خور توجه است. نظر به اهميت ازدواج و تشکيل خانواده و تأثير آن در تداوم و استحکام خانواده، تربيت فرزندان، داشتن زندگي سالم توام با رضايت و خوشبختي و احساس موفقيت، ضرورت دارد دختران و پسران هنگام ازدواج از خدمات مشاوره‌اي مناسبي بهره‌مند شوند و از اين طريق با اهداف، وظايف و حقوق يکديگر به خوبي آشنا شوند.

امروزه دختران و پسران جوان در آستانه ازدواج با بهره‌گيري از خدمات مشاوره ازدواج مي‌توانند با گام‌هاي راسخ‌تر و آرامش و اطمينان بيشتري در راه پر پيچ و خم ازدواج و تشکيل خانواده گام نهند و در نهايت در اين امر مهم موفق باشند.متأسفانه در جامعه ما در برخي موارد دختران و پسران بدون مطالعه و آگاهي کافي با برخورداري از احساس و ذوق منهاي دقت در ابعاد گوناگون اخلاقي، جسمي و رواني با يکديگر ازدواج مي‌کنند. پس از ازدواج نيز به دلايل عدم آگاهي، به اين مشکلات دامن مي‌زنند. در اينجا توجه شما را به نکاتي چند جهت انتخاب همسر جلب مي‌کنيم .

91

1 نسبت به کل ماجرا واقع‌بين باشيد. تابع احساسات نگرديد و به شکل منطقي جوانب کار را بسنجيد. در تداوم يک ازدواج، دوست‌داشتن و عشق اگر چه شرط لازم است ولي کافي نيست. پس به ساير مسايل مهم نيز بپردازيد. رويايي نينديشيد.
2 شريک احتمالي زندگي خود را بشناسيد.در چارچوب آنچه در دين و فرهنگ مجاز مي‌باشد، قبل از تصميم‌گيري براي ازدواج شريک احتمالي زندگي خود را بيشتر بشناسيد. اين شناخت يا به واسطه رفت و آمد و پرسش‌هاي مستقيم حاصل مي‌گردد و يا از طريق ديگر آشنايان.
توجه داشته باشيد دوستان فرد، گاه برخي حقايق را پنهان مي‌کنند. پس شايد بهتر باشد در بعضي مواقع بطورغيرمستقيم به پاسخ برسيد در مجموع شما بايستي در مورد خلق و خو، افکار، عقايد، خواسته‌ها، عادات، ديدگاه‌ها، حساسيت‌ها، نوع برخوردها، توانائي‌هاي ارتباطي و غيره شناخت پيدا کنيد. طرز برخورد فرد را در موقعيت‌هاي بحراني و در برابر ماديات بشناسيد.
3 اعتقادات و باورهاي مذهبي طرف مقابل را جويا شويد. عقايد و باورهاي همسر احتمالي خود را در مورد آئين و مذهب جويا شويد و ببينيد که آيا برداشت او از دين با برداشت شما سازگار است يا خير. چرا که اگر نقطه نظرات اين فرد براي شما قابل قبول نباشد احتمال وقوع مشکلات شديدي پيش‌بيني مي‌‌‌شود. مگر آن که در اين زمينه انعطاف‌پذير باشيد و بتوانيد خود را در چارچوب نظرات او قرارداده و شيوه زندگي او را بپذيريد. پس به طرف مقابل اجازه دهيد به طور وضوح برداشت خود را از مذهب بگويد و انتظارات خود را در مورد عقايد شما به عنوان همسر، بيان نمايد.

4 برخوردهاي همسر احتمالي خود را در موقعيت‌هاي مختلف بررسي کنيد. هر چه بيشتر در شرايط متفاوت و متعددي همسر احتمالي خود را ملاقات کرده و مورد مشاهده قرار دهيد، نشانه‌هاي بيشتري از طرز برخورد او با مردم در موقعيت‌هاي مختلف خواهيد يافت.
5 خواسته‌ها و انتظارات يکديگر را مورد مطالعه قرار دهيد. شما بايد بدانيد همسر آينده شما چه انتظاراتي از خودش و شما دارد. شما بايد در مورد مسايل مهم زندگي به توافق برسيد. بطور مثال شما بايد بدانيد:
الف- در چه شهر يا کشوري زندگي مشترک خود را آغاز خواهيد کرد؟
ب- زندگي خود را با خانواده همسر آغاز خواهيد کرد يا بطور مستقل؟
ج- زمان بچه‌دار شدنتان حدوداً‌ چه مدت پس از ازدواج خواهد بود؟
د- نظر همسر احتمالي شما در مورد شغل و فعاليت‌هاي خارج از منزل چيست؟
ه- نظر همسر احتمالي شما در مورد رابطه‌ها و معاشرت خانوادگي و دوستانه چيست؟
بررسي کنيد که تعهد وي در قبال خانواده و افراد فاميلش چگونه است ودر آينده چه تعهداتي نسبت به آن‌ها دارد وتأثير اين موضوع بر زندگي شما چگونه خواهد بود.
6 با خود واقعي‌تان مشورت کنيد و به نداي دروني خود گوش فرا دهيد. از خود بپرسيد آيا اين فرد همان کسي است که واقعاً به دنبالش بوده‌ام؟ آيا مي‌خواهم که اين مرد يا زن، پدر يا مادر فرزند من باشد؟ اگر پاسخ صريحي نداريد دوباره بر روي موضوع تمرکز کنيد و سعي کنيد پاسخي قاطع براي آن قبل از ازدواج بيابيد چرا که ازدواج يکي از بزرگترين و مهمترين مسايل زندگي شما است و آينده فرزندان شما را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد.
7 دلايل مناسبي براي ازدواجتان پيدا کنيد و خود تصميم گيرنده نهايي باشيد. هرگز تحت فشار براي ازدواج متقاعد نشويد. تنها خوب بودن احساسات اطرافيان در مورد طرف مقابل کافي نيست. ‌قلب و منطق شما نيز بايد در اين کار رضايت دهد. ضمن احترام به تجربه و عقايد اطرافيان به ويژه والدين و حفظ آداب و رسوم فرهنگي و مذهبي، تصميم نهايي را خود بگيريد و به مصالحي از قبيل پول و ثروت، شهرت، خروج از کشور و غيره اکتفا نکنيد.
8 نسبت به سلامت جسماني و رواني طرف مقابل اطمينان حاصل کنيد . تا شريک زندگي شما وابسته به مواد مخدر و داراي بيماري‌هاي خاص جسماني و رواني نباشد.
9 توجه داشته باشيد که با شريک احتمالي زندگي خود در مواردي مانند طبقه اجتماعي، سن، ميزان تحصيلات و توانائي‌هاي هوشي تناسب داشته باشيد. اين موارد را جدي بگيريد.
عجله نکنيد. با توجه به اين که بسياري از ازدواج‌ها به دليل دستپاچگي و عجله‌ کردن در تصميم‌گيري در نهايت به شکست منتهي مي‌شود در تصميم خود براي قبول يک ازدواج عجله نداشته باشيد. حتماً در مورد فردي که مي‌خواهيد عمري را با وي سپري کنيد، تحقيق کنيد. به شناخت برسيد و وقت بگذاريد صرفاً به دليل نا اميد شدن از ازدواج تن به يک ازدواج نامناسب ندهيد و خود را به فهرست قربانيان ازدواج اضافه نکنيد.
10 از خداوند کمک و راهنمايي بگيريد: با ايمان و توکل به خدا از او بخواهيد تا در انتخاب صحيح زندگي شما را ياري کرده و مسير مناسبي را پيش رويتان قرار دهيد. چنانچه پس از مطالعه نکات مذکور هنوز در تصميم‌گيري خود دچار ترديد هستيد مي‌توانيد به مشاورين حاضر درمراکز مشاوره رجوع کرده و با آن‌ها مشورت نمائيد.

101

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی