پيامد آزار جنسي(forum.hammihan.com) | خانواده مطهر

پيامد آزار جنسي(forum.hammihan.com)

ufuouf41

• پیامدهای کوتاه مدت آزار جنسی در کودک
• پیامدهای دراز مدت آزار جنسی در کودک
پژوهشگران بین تاثیرات اولیه و تاثیرات دراز مدت آزار جنسی تفاوت قائل شده اند. تاثیرات اولیه یا کوتا مدت، عوارضی است که در دو سال اول آزار جنسی کودک آشکار می شود. گاهی تاثیرات دراز مدت بدون آن که در ابتدا عوارض کوتاه مدت آشکار شده باشد، ظاهر می گردد.
پیامدهای کوتاه مدت آزار جنسی
1. آسیب کلی روانی
2. ترس
3. افسردگی، گوشه گیری و خودکشی
4. تخاصم و پرخاشگری
5. کاهش عزت نفس، احساس گناه و شرم
6. عوارض جسمی
7. فرار از خانه و دیگر رفتارهای «بیرون ریزی»
8. ناتوانی شناختی، تأخیر رشدی و کاهش کارکرد آموزشی
9. رفتارهای نامناسب جنسی

1- آسیب کلی روانی
در کل آسیب شناسی روانی شدید در کودکانی که مورد آزار جنسی قرار گرفته اند. بالاتر از کودکان عادی هم سن آنان است. کودکان 7 تا 13 ساله عموماً آسیب پذیرتر از کودکان آزار دیده پیش از مدرسه یا نوجوانان آزار دیده بالاتر از 13 سال هستند. درجه تفاوت تا 40 درصد هم می رسد.

2- ترس
شایع ترین عارضه اولیه پس از آزار جنسی کودک عبارتست از ترس که این وضعیت از 45 تا 83 درصد موارد در شش ماه ابتدای آزار ملاحظه می شود.

3- افسردگی، گوشه گیری و خودکشی
در نزدیک به نیمی از دختر بچه هایی که مورد آزار جنسی قرار گرفته اند گستره ای از هیجانات درونی شده، از جمله افسردگی، در عرض دو سال پس از آزار ملاحظه می گردد. در یک بررسی دیده شده یک سوم از کودکان مورد آزار جنسی در عرض نه ماه دچار افسردگی و اضطراب شدند و این میزان در عرض دو سال تقریباً ثابت ماند. در گروه دیگری از نوجوانان که مورد آزار جنسی بستگان قرار گرفته بودند، یک سوم اقدام به خودکشی کردند.

4- تخاصم و پرخاشگری
برخی از قربانیان کودک آزاری جنسی به وسیله معطوف کردن خشم و پرخاشگری خود به بیرون واکنش نشان می دهند. این واکنش در نوجوانان آزار دیده شایع تر است. از آن جا که بسیاری از این کودکان و نوجوانان علاوه بر آزار جنسی مورد آزار جسمی یا تهدید به آن هم قرار گرفته بودند. این احتمال وجود دارد که پرخاشگری ناشی از آزار جسمی هم باشند.

5- کاهش عزت نفس، احساس گناه و شرم
نزدیک به 60% آزار دیدگان جنسی دچار احساس حقارت می شوند، هر چه سن آزار دیدگان کمتر باشد این احساس هم کمتر است، اما در حینی که کودک آزار دیده بزرگتر می شود و به دوره نوجوانی می رسد این احساس افزایش می یابد.

6- عوارض جسمی
رابطه بین آزار جنسی با اختلال در خواب و اشتها، متعاقب آن وجود دارد. طبق یک بررسی، یک سوم از قربانیان در عرض نه ماه دچار مشکلات خواب و در حدود یک پنجم آنان دچار بی اختیاری ادرار و مدفوع شده بودند.

7- فرار از خانه و دیگر رفتارهای «بیرون ریزی»
بر حسب برخی پژوهش ها، فرار از خانه با آزار جنسی در نوجوانان ارتباط دارد. در یک بررسی 96% زنان خیابانی، کسانی بودند که به دنبال آزار جنسی از خانه فرار کرده بودند. دیگر رفتارهای برون ریزی مرتبط با آزار جنسی عبارتست از: فرار از مدرسه، سوء مصرف و اعتیاد به مواد مخدر و الکل و روابط نامشروع جنسی.

8- ناتوانی شناختی، تأخیر رشدی و کاهش کارکرد آموزشی
پژوهش ها حاکی از میزان های بالای ناتوانی شناختی و تأخیر رشدی در کودکانی است که در سنین پیش از مدرسه مورد آزار جنسی قرار گرفته اند. البته ممکن است این وضعیت ها پیش از آزار جنسی هم در کودک موجود بوده و در آسیب پذیری کودک به آزار جنسی مشارکت داشته باشد. یک سوم کودکان نه ماه پس از اولین بررسی دچار مشکلات در مدرسه بودند و یک چهارم آنان هم در ارتباط با همسالان خود مساله داشتند.

9- رفتارهای نامناسب جنسی
رفتارهای زودرس و بیش از حد جنسی در کودکان آزار جنسی گزارش می شود که هر چه سن کودک بالاتر باشد میزان آن هم افزوده می شود. ارتباط این موضوع با آزار جنسی، از هر یک از عواملی که تاکنون ذکر شده قوی تر است.

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی