پولیپ دهانه رحم (نویسنده: دکتر پروین رهبر) | خانواده مطهر

پولیپ دهانه رحم (نویسنده: دکتر پروین رهبر)

Cervical_polyp

پولیپ سرویکس یک تومور انگشتی شکل و به رنگ بنفش و یا قرمز در دهانه رحم است که شایع بوده و معمولاً کمتر از یک سانت می باشد. اغلب پایه دار بوده و معمولاً از نسج داخل کانال دهانة رحم سرچشمه می گیرد. شیوع آن در سنین باروری و زنان بچه دار و همچنین در سنین قبل از یائسگی بیشتر می باشد.

در خانم های بعد از یائسگی و دختران قبل از بلوغ شایع نیست. مجموعاً شیوع آن 2 الی 5 درصد است. پولیپ سرویکس در دوران بارداری نیز شایع می باشد. علت آن می تواند افزایش استروژن در این دوره باشد. مبتلایان عموماً یک پلیپ دارند ولی در مواردی 2 و 3 پولیپ هم دیده شده است.

علت ایجاد آن دقیقاً مشخص نمی باشد. عوامل مستعد کننده همچون عفونت سرویکس و بالا بودن استروژن، انسداد عروق خونی در سرویکس می تواند در ایجاد آن دخیل باشد.

در بیشتر موارد این بیماری بدون علائم است. نشانه های احتمالی شامل:

1-خونریزی شدید عادت ماهیانه

2-خونریزی مهبل بعد از استفاده از دوش واژینال و یا بعد از زناشویی

3- خونریزی غیر عادی بعد از یائسگی

4-ترشح غیر طبیعی از واژن

تشخیص آن توسط سونوگرافی می تواند باشد و اینکه می توان دریافت که منشا پولیپ از کجاست.

مواردی میوم پایه دار رحم است که از سرویکس بیرون زده و یا پولیپ داخل رحم می باشد که از دهانه رحم خارج گردیده است بنابراین پولیپ سرویکس می تواند با دو مورد ذکر شده در بالا اشتباه شود.

چرا پولیپ باید برداشته شود؟

1-حدود یک درصد از پولیپ های سرویکس غیر نرمال بوده و ممکن است به سرطان تبدیل شود. و این در مواردی است که درمانی در مورد آن صورت نگیرد.

2-برداشتن آن باعث می شود لکه بینی بعد از زناشویی از بین برود و چنانچه عادت ماهیانه نامنظم به علت وجود پولیپ وجود داشته باشد بهبود یابد.

3- وجود پولیپ در بعضی موارد برای گرفتن پاپ اسمیر ایجاد مشکل می کند. بدین معنی که باید دفعات گرفتن تست را زیادتر نمود.

4- اگر برداشته نشود به رشدش ادامه می دهد.

درمان

علاج آن برداشتن آن می باشد. انواع کوچک آن را در حین معاینه با پیچاندن پایة آن می توان خارج کرد و انواع بزرگتر آن را با انجام الکتروکوتری می توان درمان نمود (درمان آن با سوزاندن پایة آن).

اگر چنانچه پایه اش مشخص نباشد با هیستروسکوپی می توان این کار را در کلینیک به طور سرپایی انجام داد. نمونه باید به پاتولوژی یا آسیب شناسی ارسال گردد. نتیجة درمان در بسیاری از موارد رضایت بخش می باشد.

آیا با برداشتن پولیپ دردی احساس می شود؟

برداشتن پولیپ دردناک نمی باشد. بعد از انجام آن ممکن است دردی شبیه درد زمان عادت ماهیانه وجود داشته باشد . یا دردهای خفیف اسپاسمی و یا خونریزی مختصری در عرض چند روز داشته باشد. در اینصورت می توان از مسکن استفاده نمود.

خوشبختانه بیشتر پولیپ ها خوش خیم بوده و به راحتی برداشته می شود. در اکثر موارد قابل برگشت نمی باشد. فقط خانم هایی که پولیپ دارند در ریسک بالاتری برای پولیپ های بیشتر بعدی می باشند.

پیشگیری

درمان عفونت های دهانه رحم و واژن به محض تشخیص آن یکی از راه های پیشگیری از ابتلا به پولیپ سرویکس می باشد. چون عفونت های مزمن سرویکسی یکی از عوامل مستعد کننده برای ایجاد پولیپ دهانه رحم می باشد.

معاینه منظم دستگاه تناسلی و انجام پاپ اسمیر کمک بزرگی به تشخیص زودهنگام پولیپ سرویکس و در نتیجه درمان آن می کند.

نتیجتاً بایستی پولیپ سرویکس را به محض تشخیص خارج نمود تا از عوارض آن و احتمال خیلی ضعیف بدخیمی آن جلوگیری نمود.

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی