با تعیین هدف بر ترس از شکست غلبه کنید | خانواده مطهر

با تعیین هدف بر ترس از شکست غلبه کنید

A0XM39 dart in middle of traget symbol of aim object intention plan success hit goal precision winning prize win victory triumph

اگر از شکست می هراسید، ممکن است بی هدف بوده یا هدف مشخص و قابل دستیابی تعیین نکرده باشید. اهداف، تعریف کننده مسیر ما در زندگی هستند. بدون داشتن هدف، ما مقصد مطمئنی نداریم. روشهای خوبی برای تعیین هدف وجود دارد. با کمی مطالعه و استفاده از منابع مختلف می توانید این کار را انجام دهید. برخی از کارشناسان خلق تصویر ذهنی را بعنوان قویترین ابزار برای تعیین هدف توصیه می کنند. تصور اینکه زندگی بعد از رسیدن به اهداف چگونه خواهد بود بهترین انگیزه برای پیشرفت است. موفقیت در نظر شما چگونه است؟ اکنون … چگونه به موفقیت برسم؟

با تعیین اهداف کوچک شروع کنید. این اهداف بایستی به آرامی، نه با شدت، شما را درگیر خود کند. به این اهداف به عنوان ” پیشرفت اولیه ” بنگرید که برای تقویت اعتماد به نفس تان تعیین شده اند. برای مثال اگر برای درخواست از کارمند اعتبار بانک ترس یا فقدان اعتماد به نفس دارید این مورد را به عنوان اولین هدف خود برنامه ریزی کنید. مقابلش بایستید و خود را معرفی کنید و خود را برای هر پیامدی آماده کنید. برای ایستادن و گفتگو مقابل او هدف مشخص و برنامه ریزی شده ای داشته باشید.

سعی کنید اهداف خود را به برداشتن گامهای کوچک در مسیر رسیدن به اهداف خیلی بزرگتر طراحی کنید. به تصویر نهایی خیره نشوید؛ بجایش سعی تان را بر برداشتن گام بعدی بگذارید. در این صورت است که طرحهای اجرایی که مربیان و مشاوران تهیه کردند قابل دسیتابی می شود.

برداشتن یک گام کوچک در هر زمان باعث افزایش اعتماد به نفس و پیشروی شما می شود و از ناامید شدن از رسیدن به هدف نهایی پیشگیری می کند.

شکست خوردن همان پیشروی بسوی موفقیت است. (البرت انیشتن)

شکست خوردن دردناک است، ولی بدتر این است که هرگز تلاشی برای موفقیت نکنیم.(روزولت)

ما در مقایسه با موفقیت درس بیشتری از شکست می گیریم. ما اغلب با دریافتن کارهایی که نمی خواهیم بکنیم می فهمیم که چه کار می خواهیم بکنیم. (ساموئل اسمایلز)

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی