خانواده موفق‌ | خانواده مطهر

خانواده موفق‌

1896349568

خانواده موفق خانواده‌ای است که گزینش همسر و پیمان ازدواج بین زن و مرد در آن بر اساس ضوابط و معیارهایی چون اصالت و نجابت، کفویت، ایمان و بینش و عقل صورت گرفته باشد. در این خانواده امکان اظهار نظر در امور مختلف منزل به‌طور متناسب برای همة افراد خانواده وجود دارد. اعضای چنین خانواده‌ای با یکدیگر مشورت می‌کنند، به حرف‌های همدیگر گوش می‌کنند و همدیگر را درک می‌کنند.
اهداف خانواده مشخص است و برای رسیدن به آن برنامه‌ریزی خاص وجود دارد. روحیه همکاری و هماهنگی در بین افراد خانواده حاکم است. صداقت و صمیمیت، اساس رفتار زن و شوهر و والدین و فرزندان قرار می‌گیرد. انتظارات اعضای خانواده نسبت به هم برآورده می‌شود و هر یک از اعضا نسبت به یکدیگر احساس مسئولیت می‌کنند.»
«یک خانواده خوب و موفق، صمیمی، هدف‌دار، پویا و آگاه نسبت به خود و جهان پیرامون خویش است و حتی اگر در دل کویر به سر برد، احساس شادمانی، آرامش و استغنا را در اعضای خویش به وجود می‌آورد. اعضای خانواده موفق در یافتن هویت فردی، اعتقادی، ملی و سیاسی خویش با مشکل چندانی مواجه نمی‌شوند. این افراد از خود و خانة خویش در جهت یافتن خود و جامعه گم شده خود نمی‌گریزند. در این خانواده احساس عمیق خود بودن و راضی از خود بودن در خانه خویش ایجاد می‌شود.»

برخی از راهکارهای دست‌یابی به خانواده موفق  عبارت‌اند از:
*شنیدن حرف‌های دیگران یکی از عادات مؤثر در همه جنبه‌های زندگی و یکی از اصول مهم احترام به دیگران است. پس در محیط خانواده خوب بشنوید تا بتوانید همه را درک کنید و تأثیر مثبت بگذارید.
*با نثار عشق و توجه کافی به اعضای خانواده، آن‌ها پذیرای تأثیرات شما می‌شوند، زیرا مردم آنچه را می‌بینند و حس می‌کنند،‌ بیش از آنچه می‌شنوند قبول می‌کنند.
* اعضای خانواده را دل‌گرم کنید و حامی و امید‌دهنده به همدیگر باشید و نشان دهید که هر یک از اعضای خانواده مورد تأیید شماست و او را باور دارید.
*به وعده‌ها عمل کنید. با رعایت این اصل بنیان بسیاری از خوبی‌ها در محیط خانواده گذاشته خواهد شد و…»

نویسنده: غلامحسین ظفری

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی