ارتباط صحیح مادر و دختر | خانواده مطهر

ارتباط صحیح مادر و دختر

Mother

زندگی قشنگتر می شود وقتی مادر، بهترین دوست شما باشد.

وقتی کوچک هستید، مادرتان تمام افکار شما را می خواند حتی قبل از آن که به مغزتان خطور کند.

در جامعه ای که زندگی می کنیم، مادران و دخترانی را می بینیم که در زمینه های مختلف اعم از علمی، هنری و… زوج های موفقی را تشکیل داده اند. این ارتباط مادر و دختری، به خصوص در رشته های هنری بیشتر به چشم می آید.

مادران بهتر و بیشتر می دانند

با توجه به این همه نزدیکی افکار و اندیشه های گذشته و حال چه باشکوه است اگر مادر خود را بهترین دوست خود بدانید؛ کسی را که سال ها تجربه را پشت سر گذاشته است.

مادر شما در دنیا تنها کسی است که هنگام در میان گذاشتن تجربیات و اطلاعات خود بخل و حسد نمی ورزد و چیزی را از شما دریغ نمی کند. او بهترین ها را برای شما می خواهد.

وقتی کودک خردسالی هستید مادرتان تمام افکار شما را می خواند، حتی قبل از آن که به مغزتان خطور کند. وقتی بزرگتر می شوید او تبدیل به کسی می شود که کاملاً نقاط ضعف و قدرت شما را می شناسد و می تواند شما را به بهترین وجه راهنمایی کند تا در بین همسالان برترین باشید. او کسی است که استعدادهای هنری شما را درک می کند و شما را به رشته های مرتبط در مراکز هنری راهنمایی می نماید. او عدم اعتماد به نفس ناشی از جوانی را در شما تشخیص می دهد ولی یقین دارد که خیلی زود به خود خواهید آمد.

با این همه حمایت، چگونه ممکن است شما راه اشتباه را بپیمایید؟!

دوستی بدون قید و شرط

ارتباط دوستانه ی شما با مادرتان، با روابط دوستانه ی شما با همسن و سالانتان کاملاً متفاوت است. این وابستگی دائمی تر است. شما با ارزش های خانوادگی و فامیلی رشد می کنید و در رسوم و آداب آن ها شریک هستید؛ بنابراین وابستگی قوی تر است. مادر عقیده دارد که شما خود باید مسئول ساختن آینده و سرنوشتتان باشید و اجازه ندهید دیگران خط مشی زندگی آینده ی شما را تعیین کنند. مادر می تواند افکار شما را در مورد کار، ازدواج و ادامه ی تحصیل حدس بزند و با یقیین بداند که صلاح شما در چیست.

تفاهم و درکی درونی و ذاتی بین شما و او وجود دارد که بین شما و دوستان دیگرتان نیست.

این درک و تفاهم است که کمک می کند تا شما و او، همدیگر را در سخت ترین شرایط زندگی حمایت کنید و مطمئن باشید هیچ گونه هدف خاصی به جز عشق و محبت در قضاوت ها و راهنمایی ها وجود ندارد.

مخالفت مصلحت آمیز

زمان هایی در زندگی شما وجود داشته که با مادرتان کشمکش و دعوا داشته اید و انتظار می رفته این کشمکش ها باعث جدایی بین شما شود. بارها اتفاق افتاده که شما دوست داشته اید دنیای خاص خودتان را کشف کنید. در روابط بین مادران و دختران بارها این مسائل پیش آمده است که به خوبی برطرف شده است. بعضی زودتر و برخی دیرتر. وقتی شما تلاش می کنید که مستقل زندگی کنید باید توجه داشته باشید که مادرتان شما را درک می کند چون یقیناً روزی خود او نیز این درگیری ها را داشته و آن ها را پشت سر گذاشته است.

یک دوستی خوب و واقعی این دوری و بیگانگی را به وجود نمی آورد. ممکن است شما برای مدتی از مادرتان دلخور باشید و حتی نخواهید او را ببینید، اما مطمئن باشید آن گاه که به خود آیید و متوجه استنباط اشتباه خود شوید، همیشه او را خواهید داشت. او همیشه آن جاست و آغوش خود را به روی شما گشوده است و آماده است تا از آن جایی که شما دوستی وارتباط خود را با او قطع کرده اید دوباره آن را برقرار نماید. بنابراین اگر تاکنون به اشتباه درباره ی مادر خود قضاوت کرده اید و در روابط خود با او به مسیر غلط قدم گذارده اید، نگران نشوید، او هنوز بهترین دوست شماست.

در مسیر صحیح

مادرانی وجود دارند که سعی فراوان می کنند تا بهترین دوست دخترانشان باشند. مثل او لباس می پوشند، آن نوع موسیقی را که او دوست دارد گوش می دهند و… اما این روش آن چیزی نیست که دختران از مادر خود توقع دارند. او مادری را می خواهد که گاه گاهی در کنار او بنشیند و با هم فیلم شادی را نگاه کنند و با هم قهقهه ی شادی بزنند؛ مادری را می خواهد که گاه گاهی اگر اتاق او به هم ریخته و نامرتب است، از او ایراد نگیرد؛ او مادری را می خواهد که با دوستان او نیز دوست بوده، با محبت پذیرای آن ها باشد.

اما بهترین حالت دوستی بین مادر و دختر آن است که هر دو بتوانند ضمن رعایت ارتباط دوستانه، نسبت به هم اعتماد و اطمینان داشته، احترام یکدیگر را رعایت کنند و ضمناً استقلال خود را نیز حفظ نمایند. این است آن روابط دوستانه ی بین مادر و دختر که ضامن آسایش و آرامش آن ها است.

منبع: مجله پیام زن – شماره 243

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی