یک داستان کوتاه و یک نتیجه | خانواده مطهر

یک داستان کوتاه و یک نتیجه

مردی برای کار کردن در یک چوب بری استخدام شد و تصمیم گرفت برای بهبود وضعیت خانواده خود خوب کار کند.
روز اول او توانست بیست درخت را ببرد. رئیسش به او تبریک گفت و او را به ادامه کار تشویق کرد. روز بعد با انگیزه بیشتری کار کرد، ولی پانزده درخت بیشتر نتوانست ببرد.
در روز سوم او بیشتر کار کرد، اما فقط ده درخت را برید. به نظرش آمد که ضعیف شده است.

به پیش رئیسش رفت و از او عذر خواست و گفت: نمی دانم چرا هر چه بیشتر تلاش می کنم، درخت کمتری می برم.

رئیس پرسید : آخرین بار کی تبرت را تیز کردی؟
او گفت : برای این کار وقت نداشتم. تمام مدت مشغول بریدن درختان بودم.

نتیجه: برای موفقیت در کار علاوه بر تلاش و پشتکار، به ابزار مناسب هم نیازمندیم


ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی