ماهنامه “مدیریت خانه” در آذرماه ۱۳۹۲ منتشر گردید | خانواده مطهر

ماهنامه “مدیریت خانه” در آذرماه ۱۳۹۲ منتشر گردید

شصت و یکمین شماره ماهنامه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی “مدیریت خانه” منتشر گردید. در این شماره مطالب متنوعی از جمله :

– تکامل جنسی طبیعی و غیر طبیعی از دکتر پروین رهبر

-طب مکمل به درمان سرطان کمک می کند از دکتر امیر هومن کاظمی

– تنظیم وکالت نامه از سوسن مفیدی

– اهمیت نقش مشاور در زندگی از دکتر محسن بهشتی پور

– پیدا و پنهان مفهوم صبر از روانشناسی تا صبر از دکتر سید محسن فاطمی

– کودکان چه چیزی برای آموزش به ما دارند

و بسیاری مطالب آموزنده و خواندنی دیگر برای شما عزیزان ارائه شده است.

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی