کمی تلنگر…… | خانواده مطهر

کمی تلنگر……

 

تـــــابلو …

نقاش را پـــر آوازه کرد !

شعــــر شاعـــر

به تیراژهای چند هزار تایی رسید !

و کارگردان …

اسکار را محکم در دستانش میـــــفشارد !

.

.

.

.

ولی …

هنــــــــوز …

سر همان چهـــــار راه واکس میــــزند ؛

کودکـــــی که بهترین سوژه بــــود !

——————————————————————–

 

پدرش بهش گفت :

این هزار تا چسب زخم رو بفروش تا برات کفش بخرم !

بچه نشست با خودش فکر کرد …

یعنی باید آرزو کنم 1000 نفر یه جاشون زخم شه تا من کفش بخرم ؟! …

ولش کن … همین کفش پاره خوبه !!!

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی