همسایگان: حجه الاسلام دکتر مصطفی نیک اقبال | خانواده مطهر

همسایگان: حجه الاسلام دکتر مصطفی نیک اقبال

در دين اسلام نسبت به همسايگان سفارش بسيار شده است.

پيامبر اكرم(ص) فرمود: ايمان ندارد كسي كه همسايه‌اش از ظلم او در امان نباشد. و نيز رسول الله(ص) مي‌فرمود: همسايه به منزله خود انسان است كه نبايد زياني به او برسد و احترام همسايه به همسايه مانند احترام به مادر است. و نيز رسول اكرم(ص) فرمود: جبرئيل پيوسته مرا نسبت به همسايه سفارش مي‌كرد به طوريكه گمان كردم همسايه ارث مي‌برد.

امام رضا(ع) مي‌فرمود: آنكه همسايه‌اش از ظلم او در امان نباشد از ما نيست. و نيز به اسناد مختلف از رسول اكرم(ص) روايت شده است كه مسلمان كسي است كه ساير مسلمانان از زبان و دست او در امان باشند. امام صادق(ع) فرمود: خوشرفتاري با همسايه خانه‌ها را آباد، روزي را زياد و مرگ را به تأخير مي‌اندازد.

كاهلي از امام صادق(ص) نقل کرده که : زماني كه بنيامين نيز از مصر بازنگشت، يعقوب ندا كرد خدايا به من رحم نمي‌كني، بينايي مرا گرفتي و دو فرزندم يوسف و بنيامين را بردي. خداوند به او وحي كرد: به ياد آور گوسفندي را كه كشتي و بريان نمودي و خوردي، همسايه تو روزه‌دار بود و از آن گوسفند هيچ به او ندادي. و نيز حديث است كه يعقوب اهل جود و كرم بود، امّا شبي يكي از پيامبران خدا براي طلب طعام به درِ خانه او آمد. اهل خانه طعامي به او نداده و يعقوب را نيز با خبر نكردند تا آن پيامبر از شدت ضعف از حال رفت، آن شب به يعقوب وحي شد: به نبوت برگزيدمت و نعمت بسيار به تو دادم. آيا سزاوار است كه پيامبري از پيامبرانم بر در سراي تو از گرسنگي از حال برود و تو او را در نيابي؟ اكنون خود را براي خشم من مهيا كن. يعقوب سراسيمه از خواب بيدار شد و گريه بسيار كرد، همان شب يوسف در خواب ديد كه ماه و خورشيد و يازده ستاره او را سجده مي‌كنند و داستان غم‌انگيز يوسف از اينجا آغاز گشت.

دقّت در اين حديث خواننده را متوجه آثار وضعيِ بزرگ بعضي از اعمال بظاهر كوچك مي‌كند، گر چه يعقوب گناهكار نبود امّا تقديرش بدين سختي رقم خورد.

در حديث است كه چهل خانه از هر طرف، همسايه محسوب شده حق همسايگي را نسبت به ايشان بايد پاس داشت. حتي در حديث امام باقر(ع) است كه: اگر در منطقه‌اي يك نفر شبي را گرسنه بخوابد، خداوند در روز قيامت به اهل آن منطقه نظر نمي‌كند.

 

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی