پیشگیـری از کـمردرد با تمـرینات ورزشـی سـاده:عبدالعلی چنگیز | خانواده مطهر

پیشگیـری از کـمردرد با تمـرینات ورزشـی سـاده:عبدالعلی چنگیز

اکثر ما بطور معمول تمام روز را در اداره یا دیگر محیط های کاری بین یک تا هشت ساعت به یک حالت ثابت می نشینیم که معمولا این نشستن به حالت صحیح نیز نمی باشد، در نتیجه آخر شب، وقتی که می خواهیم به رختخواب برویم خیلی از ما درد کمی رو در پشتمون احساس می کنیم
این مسئله رو نادیده نگیرید، سعی کنید تمرینات زیر رو برای 10 دقیقه هر روز صبح انجام بدید و این درد مزمن رو از بین ببرید و از یک زندگی سالم لذت ببرید.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net

گروه اینترنتی پرشیـن استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی