گفتاری از مولای متقیان، علی علیه السلام | خانواده مطهر

گفتاری از مولای متقیان، علی علیه السلام

 

گفتاری از حضرت علی(ع):

شما را سفارش می کنم به ترسیدن از خدا، و اینکه دنیا را نخواهید هر چند دنیا در پی شما بیاید. دریغ مخورید بر چیزی ، از آنکه به دستتان نیاید . حق را بگویید ، برای پاداش – آن جهان – کار کنید ، با ستمکار در پیکار باشید و ستمدیده را یاری کنید .

شما و همه فرزندان و خویشانم و آن کسانیکه نامه من به ایشان رسد را ، سفارش می کنم به ترس از خدا و آراستن کارها، آشتی با یکدیگر ، که من

از جد شما شنیدم که فرمود: « آشتی دادن میان مردمان بهتر است از نماز و روزه سالیان.»

خدارا!خدارا! درباره قرآن، مبادا دیگری بر شما پیشی گیرد در رفتار به احکام آن.

خدارا!خدارا! درباره نماز، که نماز ستون دین شماست.

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی