گذر از پيچ و خم هاي خواستگاري (مجله خانواده ) | خانواده مطهر

گذر از پيچ و خم هاي خواستگاري (مجله خانواده )

51

آگاهي و مهارت هاي لازم براي دختر وپسر قبل از مراسم خواستگاري


مهارت در خود آگاهي: آگاهي از خود و خصوصيات خويش به انسان كمك مي كند با توانايي ها ، ضعفها ، و ساير خصوصيات خود آشنا شود . و همچنين در صورت برخورد با مشكلات طرف مقابل و تشكيل زندگي مشترك بهتر و عميق تر با مسائل روبرو شود


خود آگاهي موجب شناخت نيازهاي افراد و يافتن راه مناسب براي مواجهه با آنها مي شود . و همچنين اهداف زندگي را مشخص تر و واقع بينانه تر مي كند. خود آگاهي فرآيند سالم هويت يابي را براي انسان آسانتر ساخته ، به زندگي او آرامش مي دهد و احساس رضايتمندي را رونق مي بخشد . خود آگاهي تضمين كننده استحكام موجودي فرد در هنگام بزرگسالي است و باعث پرورش روابط زن ومرد در رويارويي با مشكلات و حل مناسب آن هاست. خود آگاهي شناخت احساسات اهداف و برنامه هاي زندگي ، تفريحات و سرگرمي ها ، توانايي ها ، ضعف ها، ارزشها ، مسئوليت ها، شناخت فرهنگ مذهب ، علائق، آرزوها، و استعدادها را به دنبال دارد.كشف و درك شناخت و مهارتها و توانايي هاي خود به اين دليل مهم است كه: فرد قبل از ازدواج بداند چه هدفي دارد و براساس هدف اصلي زندگي اش برنامه ريزي كند.
شناخت تفاوتهاي زن ومرد
تفاوتهاي ميان زن ومرد تفاوتهاي عمده اي است . برخي از اين تفاوتها ريشه در عوامل فيزيولوژيكي و زيستي و بعضي نشأت گرفته از عوامل اجتماعي و فرهنگي و بايد در ازدواج و زندگي مشترك به آن توجه كرد. ازجمله:
1- ديدگاه زنان و مردان نسبت به مسائل جنسي كاملاٌ متفاوت است : اين تفاوت ريشه نسبي دارد . رابطه جنسي در زنان با عواطف مثبت و احساسات گره خورده ولي در مردها بيشتر جنبه فيزيولوژيكي دارد.
2- براي مردان استقلال اهميت بسياري دارد: آنها مي خواهند در مورد مسائل مالي معملات و ساير موارد مشابه مستقل باشند . و مخالفت همه و عدم توجه وي به اين نكته مي تواند مشكلات و موانعي را در زندگي مشترك ايجاد كند زيرا مرد تصور مي كند كه به استقلالش لطمه خورده است.
3- زنان مي خواهند مورد حمايت باشند و به اين حمايت اهميت مي دهند: چنانچه حس كند از طرف همسرش مورد بي توجهي و بي مسئوليتي قرار گرفته به شدت آزرده شده و واكنش هاي شديد عاطفي نشان مي دهد.
4- مديريت خانه براي مردها بسيار مهم است: با مراجعه به فرهنگ هاي مختلف در جوامع گوناگون خواهيم ديد كه مردها به عنوان قدرت اول خانواده شناخته شده است . البته ، اين مسئله را بايد جدا از تبعيض جنسي ميان زن ومرد به حساب آورد. در خانواده ها كه زن بدون نظر خواهي و مشورت همسرش درباره ي مسائل خانوادگي تصميمي اتخاذ مي كند با اين كه قدرت اول خانواده است ، مشكلات زيادي مشاهده مي شود. البته اين كه مردها قدرت اول خانواده باشد به اين معنا نيست كه مرد همانند يك ديكتاتور عمل كند بلكه منظور نقش مديريتي است.
5- صحبت كردن و ارتباطات اجتماعي براي زنان مهم است: زنان با دور هم جمع شدن و حرف زدن بسياري از نگراني ها و اضطرابها و ناراحتي هاي خود را تخليه مي كنند و تمايل به ارتباطات اجتماعي در زنان بيشتر از مردان است . چنانچه درك و آگاهي زن ومرد به اين خصوصيات ضعيف باشد، مطمئاٌ آنها را دچار سوء تفاهم هاي جدي در زندگي مشترك مي كند.
6- نگاه مردان به مسائل كلي تر است : مردها معمولاٌوارد جزئيات و نكات ظريف نمي شوند در حالي كه زنها به عمق مسائل و اجزاي ريز در ارتباطات توجه زيادي دارند و اين خصوصيت زن و مرد باعث مي شود ،كه زن تصور كند كه مرد درباره بسياري از مسائل بي دقت است و مرد نيز تصور كند كه همسرش فردي حساس و ريز بين است.
7- زن ها عاطفي تر از مردها هستند: تفاوت عمده بين زن ومرد عاطفي تر بودن زنان است و اين انتظاري است كه زنها از مردها دارند. مثلاٌ زني كه همواره تاريخ دقيق روز ازدواج ، تاريخ تولد و مانند آن را به ياد دارد وقتي با شوهري روبرو مي شود كه نسبت به اين مسائل بي اعتنا است نخستين احساسش اين است همسرش نسبت به او بي علاقه است و ادامه چنين تفكرات منفي در مدت زمان اندك موجب سوء تفاهم و دلسردي از زندگي مشترك مي شود. لذا آگاهي از اين نكات ضمن آنكه از ناراحتي هاي بسيار زيادي جلوگيري مي كند. احساس توانايي و مهارت زندگي مشترك را در شخص رشد مي دهد.
مهارت در همدلي با افراد: همدلي با افراد مهارت خاصي مي خواهد. همدلي به برقراري ارتباط عميق و صميمي با افراد كمك مي كند گاهي افراد به اشتباه تصور مي كنند تفاهم به اين معني است:كه با فرد مقابل كاملاٌ هم فكر و هم عقيده باشيم در حالي كه چنين تصوري از پايه اشتباه است ، زيرا هيچ گاه نمي توان دو نفر را يافت كه شبيه هم باشند اختلاف در ديدگاهها، علائق ها ،آرزوها، سليقه ها ، امري طبيعي و عادي است.
اصول مهارت همدلي:
1- به صحبت هاي ديگران خوب گوش كنيد
2- با احساس و عواطف طرف مقابل تان همراه و هماهنگ شويد
3- به احساسات و هيجان هاي طرف مقابل تان توجه داشته باشيد
4- خود را به جاي طرف مقابل بگذاريد
5- در همدلي با طرف مقابل از جمله هاي قاطع استفاده نكنيد
مهارت تصميم گيري
انسانها در صورت هاي مختلفي تصميم مي گيرند خواه اين تصميممعامله اي يا اشتغال به كاري يا ازدواج باشد.
انواع تصميم گيري
1- تصميم گيري احساسي : كه براساس احساس خاص ( عشق، خشم، و …) گرفته مي شود.
2- اجتنابي: يعني فرد به دليل ترس و نگراني كه دارد آن را به تعويق مي اندازد امكان آن وجود دارد كه فرد فرصت هاي مناسب زندگي را از دست بدهد.
3- اخلاقي
4- عجولانه : اين تصميم گيري بسيار سريع و بدون توجه به عاقبت كار و يا ارزيابي كامل موقعيت ها و شرايط گرفته مي شود .
5- مطيعانه: در اين تصميم گيري براي يك يا دو نفر تصميم مي گيرند و بدون آنكه فرد با افرادي در اين تصميم گيري نقشي داشته باشند مانند ازدواج سنتي.
6- عقلاني: سالم ترين نوع تصميم گيري ها تصميمي است كه براساس تفكر، بررسي، و مطالعه و ارزيابي دقيق صورت گيرد.
اصول تصميم گيري عقلاني:
تصميم گيري عقلاني نيز داراي اصول مهارت به ترتيب زير است:
– مواجه شدن با يك تصميم: زماني كه فرد متوجه مي شود بايد تصميم بگيرد روي آن تمركز و ضمن روشن كردن تصميم اطلاعات مورد نياز را جمع آوري مي كند.
– ارزيابي پيامدهاي پيش بيني شده ي حق انتخاب: فرد پيامد هاي متفاوت انتخاب ها را مورد بررسي و ارزيابي مي دهد تا معقول ترين آنها را انتخاب كند.
– تعهد به تصميم: نسبت به تصميمي كه گرفته مي شود بايد پايبند بود و به آن اعتقاد داشت.
– برنامه ريزي براي انجام تصميم: حتي تصميم عقلاني نيز نياز به برنامه ريزي دقيق دارد.
– اجرا يا انجام تصميم: در اين مرحله فرد به صورت عملي وارد مراحل اجراي برنامه خودش مي شود.
– ارزيابي پيامد هاي واقعي اجرا يا انجام تصميم: فرد به بررسي و ارزيابي تصميم مي پردازدكه يا ناموفق بوده يا موفقيت كاملي را به دست نياورده است . در اينجا فرد مراحلي را كه پشت سر گذاشته مورد بررسي قرار مي دهد.
تفكر
متأسفانه مردان ما بسيار معتقدند كه همسري زيبا داشته باشند در حالي كه در آمار جهاني بهداشت به زيبايي نمره 25 و تفكر 300 نمره دارد ، زيبايي دوره محدودي دارد ولي ما نمي توانيم تفكر و تعليم و تربيت را انكار كنيم . اولين چيزي كه در حوزه تفكر جلوه گر مي شود هوش است. زندگي يك زوج با اختلاف هوش فاحش بسيار مشكل است. افرادي كه داراي ضريب هوشي پاييني دارند از رفتار و كردارشان مشخص است پختگي كامل را ندارند عامل ديگر تشخيص هوش انتزاعي است، انتزاعي يعني: توانايي درك و استنباط موقعيت هاي كلي افرادي كه تفكر انتزاعي دارند خيلي زود شما را مي فهمند و لازم نيست برايشان تكرار كنيد.جنبه ديگر تفكر، توانايي حل مسأله است. يعني تفكري كه انسان مي تواند درآن مسائل خودش را حل كند. گاهي ايك نفر از روي ترحم با فردي ازدواج مي كند كه از نظر هوش در سطح پائيني است. زندگی با کسی که با شما اختلاف هوشی دارد مشکل است یکی از ارکان اصلی مدیریت تفکر خوب است.
شباهت ها و تفاوتهای دختر وپسر
پژوهش های به عمل آمده نشان می دهد، که با ثبات ترین ازدواج ها آن است که زن وشوهر بیش ترین شباهت ها را با هم داشته باشند.استیفن وایت معتقد است: (با توجه به بررسی های بالینی ، شباهت های اخلاقی و شخصی زن وشوهر روی موفقیت ازدواج آن ها نقش تعیین کننده ای دارد ) میزان بی ثباتی و طلاق در زوجین شبیه هم کم مشاهده می شود بعضی از روانشناسان شباهت های بین زوجین را در حکم سپرده بانکی مشترک تلقی کرده و اشاره می کنند اگر میزان سپرده بانکی شما کم تر باشد در مقابل بحران اقتصادی و اجتماعی بهتر می توانید مقاومت و احساس امنیت کنید. در غیر این صورت دچار مشکل می شوند. این تشبیه نشان می دهد هر چه قدر میزان تشابه بین زوجین بیشتر باشد کمتر دچار بحران می شوند.
– هوش: اگر هوش زن وشوهر به یک اندازه باشد رابطه ی زناشویی آنان با گرفتاری کم تری روبرو می شود.
– ارزش ها: لازم است که زن وشوهر به بسیاری از ارزش ها وحدت نظر داشته باشند.مثلاٌ: مهم است زن و شوهر از نظر معنوی و یا درک اقتصادی اختلاف نظر زیادی نداشته باشند.
– علائق: اگر زن وشوهر در بسیاری از زمینه ها علائق مشترک داشته باشند زندگی به کامشان شیرین خواهد شد.
توقع از وظایف و مسئولیت های خانوادگی
زن وشوهر باید درباره وظایف و مسئولیت های زنا شویی وحدت نظر داشته باشند طرز فکر افراد به دو دسته تقسیم می شود : بعضی از افراد درمورد وظایف و مسئولیت های زن وشوهر سنتی فکر می کنند . به این معنا که زن مدیریت خانه را بر عهده بگیرد و مرد مدیریت بیرونی منزل را. این نوع افراد باید با فردی ازدواج کنند که با او هم فکر باشد.اما دسته دوم شیوه مدیریت مشارکتی هستند که براساس ویژگیها ی فطری و طبیعی در زن و مرد است .
اختلاف هایی که می تواند به خوشبختی زندگی زنا شویی لطمه بزند عبارتند از:
1- میزان انرژی: وقتی یکی از طرفین پر انرژی و در مقابل همسر او کم انرژی باشد. این افرا به مشکل عدیده ای برخورد می کنند و این اختلاف در زمینه های معاشرت اجتماعی، و مذهبی خود را نشان می دهد .
2- عادات شخصی: وقتی زن وشوهر عادات شخصی متفاوتی با هم دارند به تدریج وحدت میان آنها رو به نقصان می رود و این در مواردی مانند وقت شناسی، نظم و ترتیب ، وابستگی، و احساس مسئولیت اشاره کرد.
3- استفاده از پول: بسیاری از زوجها در اثرفقدان بر سر مسائل مالی دچار مشکل می شوند یکی می خواهد پولش را پس انداز کند و دیگری به خرج کردن پول و خوش بودن در لحظه علاقمند است اختلافاتی مانند این می تواند بر زندگی زنا شویی تأثیر بگذارد.
4- علائق و مهارت های کلامی : اگر یکی از زوجین پر حرف و دیگری کم حرف باشد چه مشکلی پیش می آید؟ اگر یکی به هنگام صرف غذا علاقمند به حرف زدن باشد و همسرش بخواهد سکوت کند یا یکی از طرفین علاقمند به مکالمه ی تلفنی طولانی باشد زمینه اختلاف را پایه ریزی کرده اند.
سن مناسب برای ازدواج
دختر وپسر که با هم ازدواج می کنند باید از لحاظ سنی و با همدیگر فاصله سنی زیادی نداشته باشند . فاصله سنی معمولاٌ نگرش فکری را نیز باعث می شود و عدم تفاهم را پیش خواهد آورد.تناسب سن در میان زن ومرد آن دو را از نظر علائق و نیاز ها به هم نزدیک می کند در زندگی زنا شویی به خصوص تمایلات جنسی بیش تر در زن ومردی که از لحاظ سنی تناسب دارند وجود خواهد داشت و بهتر می توانند به نیاز های طبیعی هم پاسخ دهند سن ازدواج در شرایط جغرافیایی و اقلیمی متفاوت است در مناطق گرم سن بلوغ و ازدواج پایین و در مناطق کوهستانی و سرد بالاتر است. بهترین سن ازدواج رسیدن به بلوغ عاطفی و روانی است .ممکن است کسی در 16 سالگی و دیگری در 30 سالگی به این بلوغ برسد .ازدواج دیر رسنیز به نوبه خود اثرات سویی روی ازدواج می گذارد م میزان طلاق و کشمکش را بیش تر به چشم می خورد مشکل اساسی که این افراد در زندگی زنا شویی دارند این است که به علت راه مخصوصی که در زندگی پیش گرفته اند قادر به برآوردن نیاز های همسر خود نیستند.
سوالاتی که برای انتخاب یک همسر مناسب ، باید به آن پاسخ داد
1-چه کسی باعث رشد شما می شود؟
2- چه کسی به نیازهای روحی شما بهتر پاسخ می دهد؟
3- با چه کسی راخت تر می توانید کنار بیایید؟
4- چه کسی نیازهای مادی شما را بهتر برآورده می کند ؟
5- چه کسی باعث خشنودی و رضایت خاطر بیش تر شما می شود؟
اولویت ملاک ها و معیار ها در انتخاب همسر
الف- ملاک های درجه اول
این ملاک ها بسیار مهم تر از ملاک های درجه دوم هستند و کار ارزیابی را باید از این ملاک ها شروع کرد.
1- ایمان 2-اخلاق 3- تشابه علاقه ها و سلیقه ها
ب- ملاک های درجه دوم
این ملاک بستگی به شرایط اقتصادی و پایگاه اجتماعی آن ها دارد به گونه ای که بیشتر از حد به این ملاک ها اهمیت می دهند دچار درد سرهای بزرگی می شوند عده زیادی باید توجه داشته باشند به دلیل زرق و برقی که این ملاک ها دارندافراد نباید بی جهت گم شده شان را در دارندگان این ملاک ها جستجو کنند و گذشته از ظاهر به گشت گذاری هم در باطن افراد باشید.این نکته را به خاطر بسپاریدکه ازدواج برای توانمندی شخصیت فضایل اخلاق و به نمایش گذاشتن جوانمردی و محبت زنانگی و یافتن عزت نفس است .
1- ثروت 2- تحصیلات
تناسب خانواده ها
یکی از مهم ترین روابطی که همسران را تحت تأثیر قرار می دهد رابطه ی خانواده های آن ها با یکدیگر است که اگر مناسب نباشد زوجین دچار مشکل می شوند تنها زمانی رابطه خانواده ها کم ترین تأثیر را دارد که پسر و دختر افرادی مستقل و پخته باشند شخصیت اخلاقی و معنوی افراد در خانواده شکل می گیرد ویژگی های اخلاقی فرزندان بازتاب تربیت خانوادگی آن هاست گاهی در خانواده هایی که با شرایط نامناسب افرادی شایسته رشد می یابد و برعکس در خانواده های خوب فرزندان نا صالح بار می آیند.تناسب خانواده ها بهتر است در جنبه های زیر باشد:
1- اعتقادات مذهبی و دینی 2- عوامل فرهنگی3- طبقه بندی اقتصادی و اجتماعی
نقش خانواده ها در انتخاب همسر
خانواده ها می توانند هم نقش مثبت و هم نقش منفی داشته باشند. خانواده ها باید بدانند که با توجه به رشد فرهنگی و اجتماعی، اصول مورد نظر آنان در ازدواج خودشان نمی تواند در مورد فرزندان آنها معیارهای صحیحی باشد.و مقایسه خود با فرزندشان کاری نادرست است.
والدین و حق انتخاب
ازدواج ، شخصی ترین موضوع در زندگی است. بنابراین والدین بایدحق انتخاب را به جوانان بدهند. حقی که با نظارت بزرگسالان معنی پیدا می کند. جوانان نیز باید بدانند که تجربیات بزرگ ترها در امر ازدواج بسیار بیش از آن چه تصور می کنند می تواند راهگشا و راهنما ی آنان باشد. تعدیل و تعادل ، رمز موفقیت در هر کاری است.
ضرورت رضایت خانواد ها
روابط خانوادگی زن وشوهر با افراد خانواده خود نیازی طبیعی است و این در صورتی برآورده و یا ممکن خواهد شد که هر دو خانواده با ازدواج فرزندان موافق باشند.اما اگر فرزندان بدون رضایت خانواده ی خود ازدواج کند، باید به پیامد های آن ااز قبیل عصبانیت والدین آگاهی داشته باشند که بسته به شدت وضعف آن، واکنش هایش نیز متفاوت خواهد بود.
اصل کفویت
آیا کسی که تحصیلات دانشگاهی مثلاٌ در مقطع لیسانس را تجربه کرده و افکار و عقایدش منطبق با محیط و فضای خاص تحقیقاتی دانشگاهی شکل گرفته با فردی که مثلاٌ در مقطع ابتدایی است یکسان است؟ پس اصل کفو بودن یکی از عوامل موثر در رسیدن به زندگی متعادل و منطقی است.
طرز فکر یکسان
طرزفکر و اندیشه های افراد از نوع فرهنگ ، سطح تحصیلات ، و سن آنان تأثیر می پذیرد مشابه بودن در نوع تفکر هم سطح بودن و یکسانی در نوع جهان بینی فهم و ادراک به مسائل مختلف فردی ، اجتماعی ، اقتصادی، سیاسی، و فرهنگی است.
عوامل فرهنگی
فرهنگ دارای ابعاد متفاوتی است که ریشه در افکار انسان داشته و با رسوخ در تمام جوانب حیات ، به زندگی جهت می بخشد.نحوه ی معاشرت، برخوردها، تربیت فرزندان، دیدگاه نسبت به جنسیت افرادو ….متأثر از فرهنگ حاکم بر زیستگاه و ذهنیات ماست . تشابه یا تضاد فرهنگی، در معاشرت ها و رفت وآمدهای خانوادگی طرفین دخیل بوده و مستقیماٌ در زندگی زوج جوان اثر خواهد گذاشت .
در انتخاب همسر ، متعادل ، منطقی و میانه رو باشید
دو گروه در انتخاب همسر ، دچار افراط و تفریط می شوند ، اولین گروه کسانی هستند که می خواهند با فرشته ها ازدواج کنند.گروه دوم کسانی هستند که فکر می کنند آدم ها مثل خمیر بازی هستند و هر طور که بخواهند می توانند آنها بار بیاورند. گروه اول می خواهند همه ی کمبودها و محرومیت های خود را با ازدواج با یک فرشته از بین ببرند و گروه دوم می خواهندهنر انسان سازی را خود را به نمایش بگذارند.در مواردی پیش آمده که انسان بد اخلاق با فرد خوش اخلاق ازدواج کرده در این راستا باید به نکاتی چند توجه کرد:
1- ما این گونه وصلت را تعبیر به ازدواج نمی کنیم بلکه تعبیر به ایثار می کنیم.
2- مسأله ی ازدواج با دلسوزی متفاوت است ، ازدواج حساب یک عمر است .
3- همان قدر که احنمال می دهیم هنگام رودرویی دو فرد با صفات مثبت و منفی ، گرایش از منفی به مثبت باشد، همان قدر هم باید احتمال بدهیم که گرایش از مثبت به منفی باشد .
4- به کسانی که می خواهند ایثار یا ریسک کنند، توصیه می کنیم که حد تحمل خود را در نظر بگیرید.
روش های تحقیق برای انتخاب همسر
1- شناخت مستقیم: چندین ساعت یا جندین جلسه با گفت گو ی رودرو می توانید درباره ی همه ی رفتارها ، عادات , و اعتقادات طرف اطلاعات کسب کنید.
2- شناخت غیر مستقیم : نشانی و شماره تلفن چندتن از دوستان و آشنایان طرف را از خود او بگیرید.
صورت را دیدید سیرت را دقیق تر ببینید
الگوی شخصیت افراد در نحوه لباس پوشیدن ، آرایش موها ، شیوه ی سخن گفتن ، ترکیب چهره و نوع کار های که به آن مشغول اند نهفته و مستتر است . انسان هر کاری که انجام می دهد نوع شخصیت و وی روی آن حک شده می شود.
اهمیت مشاوره قبل از ازدواج
امروزه شمار روز افزون موارد طلاق موجب شده است تنا صاحب نظران به فکر پیدا کردن راه حل هایی باشند . زمینه های یک ازدواجموفق را فراهم سازند و مانع از افزایش طلاق شوند مشاوره قبل از ازذدواج ابتدا در زمینه ی مسائل پزشکی و ژنتیکی و بعد در زمینه ها ی مسائل شخصی ، روانی و روابط اجتماعی کاربرد دارد بعضی از کارکرد های مشاوره قبل از ازدواج عبارتند از:
1- بررسی ملاکهای ازدواج سالم در مشاوره ی قبل از ازدواج
2- بررسی آمادگی طرفین برای ازدواج
3- بررسی تطابق و تناسب شخصیتی طرفین برای ازدواج
استخاره
بعضی از افراد برای تشخیص صلاح از فساد از استخاره استفاده می کنند . و چونحدود صحیح آن را نمی دانن به شیوه ی نادرست دست می زنند انسان موظف است در حل مسائل از نیروی عقل و تجربه ی دیگران بهره بجوید و چنانچه، با وجود به کارگیری مراحل یاد شده ابهام برطرف نشد می تواند با توسل قبلی به خداوند متعال برای رفع سرگشتگی استخاره کنند .
ضرورت انجام خواستگاري توسط مرد
1- الزام شرعي در خواستگاري از طرف مرد وجود ندارد و خواستگاري از طرف زن حرام نيست.
2- رسم خواستگاري مرد از زن، منحصر به ايران ، جوامع اسلامي و زمان حاضر نبوده بلكه از دير باز در ميان اقوام و ملل مختلف مرسوم بوده است.
3- انجام خواستگاري از سوي مرد، مطابق راز خلقت انسان و هماهنگ با روحيات و نقش زن و مرد درزندگي است.
4- شكست و ناكامي در خواستگاري، براي مرد قابل تحمل است.
5- خواستگاري مرد ، ضامن حفظ تعادل نظام اجتماعي و ايجاد توازن ميان قدرت جسماني مرد و ضعف جسماني زن است.
6- در مجموع خواستگاري مرد، نوعي اداي احترام به شخصيت زن است.
بردن گل
در جلسه اول بردن گل را به دو جهت انجام می دهند: اول: اگر خانواده دختر انتظار آوردن گل راداشته باشندولی چنین کاری انجام نشود به حساب بی احترامی خود بگذارند. دوم: اثر روانی خوبی بر روی خانواده ی دختر خواهد داشت. بهتر است گل صورتی رنگ (علامت خلاقیت، لذت و زندگی) از یک نوع به تعداد فرد باشد.
زمان خواستگاری : بهتر است زمان خواستگاری بعد از ظهر باشد.
افرادی که به خواستگاری می روند
بهتر است افرادی که به خواستگاری می روند از بردن عروس خانواده ، دختر مجرد خودداری کنند دختر خانم های مجرد قدرت تجزیه و تحلیل کامل فضای خواستگاری را ندارندو ممکن است عملی انجام دهند که مشکل ساز شود.
لباس خواستگاری
آقا پسر باید لباس سنگین و مناسبی بپوشد و دختر خانم نیز در جلسه هایی که با مردان حضوردارند باید به این نکته توجه کنندکه از پوشیدن لباس آستین کوتاه و مدل های جلف که علامت نقص عقل تلقی می شود خودداری کنند.
اضطراب خواستگاری
اگر قرار است سوالاتی از یکدیگر بپرسید قبل از مراسم آن ها را مرور کنند و خوب است که دختر خانم قبل از آمدن میهمان کمی تمرین کند تا اضطرابش کاهش یابد.
ساعت خواستگاری: ساعت 4-7 بعد از ظهر زمان مناسبی برای خواستگاری است.
کنترل عروس و داماد
عروس و داماد باید هر لحظه توسط خودی ها تحت نظر باشند تا ایراد های ظاهری لباس وچهره ی خود را بر طرف کنند . اولین دیدار و ملاقات رسمی دختر و پسر به یاد ماندنی و تأثیر گذار است .
زنگ زدن در منزل: توصیه می شود وقتی زنگ توسط خواستگاران زده شد بلافاصله در را باز نکنید ، زیرا علامت عجله و اشتیاق خانواده ی دختر است باید توجه کرد که در هم از قبل باز نباشد چون معنی خوبی ندارد.
وقت جلسه اول : بهتر است مدت زمان جلسه اول محدود باشد. 45 دقیقه تا یک ساعت مدت قابل قبولی است.
فضای خواستگاری: فضا باید بدون محرک باشد.
خوردنی ها و نوشیدنی ها: در مراسم خواستگاری نباید از شیرینی تر استفاده کرد . همچنین در این میهمانی رسمی بهتر است ظرف میوه حاوی میوه های نظیر سیب، کیوی، گیلاس، زردآلو باشد. خوب است یک نوشیدنی مناسب فصل سال و فرهنگ جامعه نظیر چای برای پذیرای آماده شود.
شکستن سکوت: برای شکسن سکوت می توان سخن را از مسائل فرهنگی، اجتماعی، خبر های داغ صدا و سیما ، و مانند این ها آغاز کرد.
پذیرایی: عروس خانم هنگام پذیرایی به نکات زیر توجه کند:
1- سینی چای یا شربت زیاد سنگین نباشد.
2- فاصله آشپزخانه تا محل پذیرایی باید کوتاه باشد.
3- هنگام پذیرایی لبخندی برلب داشته باشد.قبلاٌ نوع لبخند را در مقابل آینه امتحان کند.
4- هر وقت عروس خانم احساس کرد که تحت فشار خنده پر سرو صدای است به بهانه درست کردن چادر دهان را باز کند تا خنده اش تمام شود.
5- در هر سینی باید حاوی شش ظرف نوشیدنی باشد.
6- اساسا خوردنی ها کمکی است برای کم کردن استرس و اضطراب
معرفی
عروس خانم وآقا داماد باید در اولین جلسه ای که همدیگر را می بینند ، خود را معرفی کنند. پس از این که ملاقات دختر و پسر پایان یافت ، باید در انتظار تلفن خواستگار بود اگر پاسخ مثبت بود زمان جلسه بعدی مشخص می شود . در کشور ما رسم نیست خانواده پسر پاسخ منفی خود را به خانواده دختر اطلاع دهند ، عدم پیگیری خانواده پسر پس از گذشت چند هفته به مفهوم پاسخ منفی آنهاست.
کشش و جاذبه ی ظاهری دختر وپسر
جوانان باید بدانند زن ومردی که می خواهند عمری در کنار هم به سر برند ، باید جاذبه و کشش لازم را نسبت به یکدیگر داشته باشند و اگر این کشش و جاذبه در میان نباشد ، شرایط مناسب دیگر ، این کمبود را جبران نمی کند .چون آنچه ادامه زندگی را ممکن می کند تنها زیبایی نیست ، وجود تفاهم و کمالات روحی و اخلاقی همسر ، در این میان نقش برجسته تری را بر عهده دارد.
مکان و تعداد جلسات
اين پسر و دختر چند جلسه با هم صحبت كنند به فرهنگ خانواده ، سن آنها ، بزرگي و كوچكي شهري كه در آن زندگي مي كنند بستگي دارد.
دستور كار گفتگو : برخي مطالب جنبه عمومي داشته و لازم است روي آن بحث شود .
نكته مهم و قابل توجه: يكي ازكارها و شيو ه هاي ديگر ، ارايه ي مكتوب مطالب راجع به خود طرف مقابل است . مطالب مكتوب به دلايل زير داراي مزيت هستند : 1- با تمركز و تفكر بيشتري به رشته تحرير در مي آيد 2- به دليل پيوستگي ،منطقي تر كم كم تناقص تر هستند.3- براي هر دو طرف باز خواني مجدد فراهم مي شود 4- در صورت ايجاد شرايط ازدواج، طرفين همواره خود را متعهد به انجام آن دانسته و با مراجعه هاي بعدي مي توانند در اصلاح و تصحيح انحرافات بكوشند.
نوع سوالات
بستگي به عوامل گوناگون مثل اهميت موضوعات مختلف براي دختر و پسر ميزان شناخت آنها از يكديگر دارند . از طرح پرسش هايي كه جواب آنها از قبل روشن است جداٌ پرهيز كنيد . بهتر است از شيوه هاي توضيحي- سوالي استفاده كنيد به اين ترتيب كه ابتدا هريك از طرفين توضيحات كاملي پيرامون خود در همان زمينه ارائه و سپس مشابه آن را از طرف مقابل در خواست كنيد.
آغاز گفتگو
هر كدام از طرفين مي توانند گفت گو را شروع كنند و باعث كاهش اضطراب طرف مقابل شوند معرفي مجدد خود و خانواده ، اطلاعات مربوط به سن ، تولد ، شغل، سابقه شغلي و غيره را بيان كنند . يك زن و شوهر در دراز مدت بيش تر با وي‍‍ژگي هاي اخلاقي و شخصيتي منش ها و باورها يكديگر زندگي مي كنند تا با ويژگي هاي نظير موقعيت خانوادگي ، اجتماعي ، و تيپ و چهره.
نقش زن و مرد و تقسيم امور
تاريخ زندگي انسان ها را به تصوير كشيده و مردان و زنان مسئوليت هاي مختلفي را تجربه كرد ه اند. تمايلات و انگيزه هاي مردان و زنان در انجام امور زندگي با ديگري فرق دارد . مردان در خارج از منزل توانايي ها ي دارند كه زنان فاقد آن است هستند سير تحولات كنوني ثابت مي كند كه زنان و مردان در فعاليت هاي اجتماعي برابرند و فقط تفاو تهاي رواني آن هاست كه در زندگي دخالت مي كند زن نثقش بيشتري در حفظ و اداره امور خانه داري به خانواده آرامش مي دهد و محيط خانه را گرم نگه مي دارد ، تنظيم هزينه هاي زندگي با توجه به درآمد و آينده نگري بر عهده مرد است. متأسفانه گاهي زن خود را كلفت و مرد خود را نوكر تلقي مي كند چنين گفتار ناشي از نا آگاهي زن يا شوهر نسبت به مسئوليت خويش است كه قبل از ازدواج به آن فكر نكرد ه اند.
شغل مرد: افرادي كه داري شغل ثابت و سالم هستند معمولاٌ از شخصيت قابل اعتمادي برخورداند براي بعضي دختر ها شغل همسر آينده شان از هر چيزي مهم تر است بهتر است دختري كه براي علم ارزش زيادي قائل است با فرد ثروتمندي كه علم ندارد ازدواج نكند . و هم چنين فردي كه تفكرات مادي دارد اگر با اهل علم ازدواج نكند راحت تر خواهد بود . تضاد بين اين دو تفكر زياد است و به مخدوش شدن زندگي زنا شويي تأثير مي گذارد.
شغل زن: ممكن است دختري قبل از ازدواج مشغول شغلي بوده يا دوست داشته باشد قبل از ازدواج كار كند در هر حال دختراني كه فكر مي كند مي توانند عقيده و نظر شوهر خود را در مورد شاغل بودن يا نبودن عوض كنند اشتباه بزرگي را مرتكب مي شوند بعضي از مردان دوست ندارند كه همسرشان خارج از منزل كار كنند و بعضي ديگر علاقه دارند كه همسرشان در اجتماع مشغول كار و حرفه اي باشند پس دختر و پسركه ميخواهند با هم ازدواج كنند درباره كار كردن يا نكردن بحث و گفتگو كنند.
آگاهي كامل زن ازنوع و كيفيت كار مرد و ميزان درآمد او
هر دختري قبل از ازدواج بايد از نوع و كيفيت كار مرد اطلاع داشته باشد . بعضي از كارها به گونه اي است كه مرد به مسافرت چند روزه برود و غيبت او ممكن است مشكلاتي را براي همسر و فرزندان ايجاد كند . آگاهي دختر از درآمد مرد موجب مي شود كه او بداند اين ميزان درآمد مي تواند خواسته ها و نيازهاي او را تأمين كند بعضي دختران نسبت به اين موضوع بي توجه هستند و پس از ازدواج از اقتصاد خود اظهار نارضايتي مي كنند و ممكن است به جدايي بيفتد.
آگاهي كامل مرد از نوع وكيفيت كار زن و حق استفاده ي زن از درآمد خود
يك خانم حق دارد كه از تحصيلات ، توانايي ها ، و استعدادها ي خويش برخوردار باشد . اگر زني داراي كار و درآمدي است ممكن است مرد كار و درآمد او را يك امتياز براي ازدواج بداند در هر صورت شرايط و كيفيت كار زن و حق او نسبت به درآمدي كه داردبايد مشخص شود متأسفانه برخي مردان با طمع ثروت خانوادگي يك دختر با او ازدواج مي كند چنين ازدواجي به يك زندگي آرام و طبيعي منجر نخواهد شد.
نقش مسكن
پس از شغل ، عامل ديگري كه مطرح مي شود مسكن است . داماد سر خانه شدن، يا زندگي كردن با خانواده ي همسر دخالت هاي آنها و ديگر خويشاوندان در نهايت موجب اختلاف مي شود بنابراين منظور از داشتن مسكن الزاماٌ مالكيت آپارتمان يا خانه نيست . اما در صورتي كه وسع مالي نباشد ، آن چه مهم است استقلال در مسكن است و و لو اين كه يك مكان بسيار كوچك و استيجاري باشد .
پول
پژوهش ها نشان مي دهد پول يكي از عوامل اصلي سوء تفاهم زوج هاست بنابراين بايد با خواستگارتان درباره مسائل مالي گفتگو كنيد هر چه اطلاعات بيشتري داشته باشيد بهتر مي توانيد تصميم بگيريد.
هزينه اقتصادي و اجتماعي ادامه تحصيل
ادامه تحصيل مستلزم فداكاري همسران است . زيرا بايد مخارج خاصي را براي تحصيل اختصاص دهند در صورت ادامه ي تحصيل فرصت كافي براي كسب درآمد بيش تر وجود خواهد داشت بيان اين مسئله به هنگام خواستگاري و پس از ازدواج خيال هر دو نفر را راحت تر و تصميم گيري شان براساس واقعيات موجود است نه برپايه رويا و آرمان ها.
شيو ه هاي خرج و پس انداز – مديريت مالي – مشكلات مالي – صداقت مالي –برنامه ريزي مالي- توقعات مالي از جمله مواردي هستند كه بايد پرسيده شود تا تصوير روشن تري از وضعيت مالي آينده ي خانواده و زندگي داشته باشند.
نگاهي به گذشته افراد
يكي ديگر از معيارهاي كه بايد در ازدواج در نظر گرفت گذشته افراد است يعني بايد مشابهت هاي بين شما با گذشته فردي كه مي خواهيد با او ازدواج كنيد داشته باشد بسياري از مردم مي گويند كه همسرم مرا درك نمي كند، درك زماني صورت مي گيرد كه سرنوشت مشابهي داشته باشيم.مثلا ٌ بعضي ها در گذشته مورد محبت و دوستي قرار گرفته اند ولي بعضي ها اصلا مورد توجه نبوده اگر اين دو نفر ازدواج كنند چه اتفاقي مي افتد؟ كسي كه محبت نديده تشنه محبت است و هيچ وقت سيراب نمي شود برعكس، كسي كه همه چيز برايش مهيا بوده سيراب است و هيچ چيز چشمش را نمي گيرد پس بهترين حالت تعادل است .
رديف فرزندان
يكي از مسائل مهمي كه در ازدواج بايد مورد توجه قرار گيرد رديف فرزندان در خانه است به اعتقاد روانشناسان فرزند اول داراي وضعيت معاون و مسئوليت هاي زيادي را قبول مي كنند بچه هاي اول سنگ زيرين آسياب زندگي اند ، روي ديگر فرزندان نفوذ دارند از سوي ديگر گاهي هم مظلوم واقع مي شوند . معمولاٌ در خانواده هاي كم جمعيت بچه هاي آخر و يا تك فرزند مسئوليت چنداني ندارند . به آنها زياد سرويس داده مي شود و خوش مي گذرانند . به كسي هم كه در كودكي و نوجواني خوش گذرانده باشد در زندگي آينده شان با مشكلات جدي مواجه مي شوند. چنين افرادي توانايي روبه رو شدن با اتفاقات عادي زندگي را ندارند. خانواده بر نحوه ي رشد افراد تأثير مي گذارد. اگر در خانواده راه و رسم زندگي مشترك به افراد آموخته شود و آن را براي پذيرش مسائل و واقعيات زندگي آماده كنند . اهميت آخر ، اول و يا تك فرزندي به حداقل مي رسد.
اكنون به بررسي برخي از ويژگي هاي تربيتي مي پردازيم كه عبارتند از:
عادات فردي- اجتماعي
درون گرا و برون گرا
امور روزانه
نظم و ترتيب
ارتباط با دوستان
اوقات فراغت
عادات خاص
رفتارها و صحنه هاي آزار دهنده
استفاده از تلفن و اينترنت
برنامه ريزي سفر
مسائل ديني- مذهبي
بهتر است كه دخترو پسر از نظر اعتقادات ديني و مذهبي با يكديگر تشابه داشته باشند، نه تنها نوع مذهب ، بلكه شدت پايبندي به اين باورها هم عامل مهمي است.
دختر وپسري كه از نظر اعتقادات ديني تناسب نداشته باشند در زمينه هاي گوناگون اختلاف نظر و احتمالاً ناسازگاري خواهند داشت از جمله زمينه هاي مورد بحث موارد زير را مي توان نام برد : اختلاف در تربيت فرزندان – اختلاف در مسافرت ها و گردش – لباس پوشيدن( به ويژه حجاب براي زنان ).
شناخت خانواده ها
بسياري از دختر و پسرها فكر مي كنند فكر مي كنند كه پدر و مادر خود يا همسرشان نقش مهمي در آينده شان نخواهد داشت ، اما بايد بدانند تا وقتي پدر و مادر زنده هستند ، در زندگي مشترك آن ها موثر خواهد بود. و حتي زندگي مشترك مي تواند سالياني چند، از مرگ پدرها و مادرها متأثر باشد.
طرز فكر درباره ي مسائل جنسي
معمولاٌ در روابط زنا شويي ، سه عامل اصلي وجود دارد كه سبب ارضا و ايجاد لذت جنسي مي شود. 1- داشتن اطلاعات كافي درباره ي مورد امور جنسي 2- آزاد بودن از ترس ها ، تعصبات و انحرافات مربوط به موضوعات جنسي3- توازن ميان تمايل جنسي زن و مرد . بهتر است گفتگو درباره اين مقوله در آخرين بخش گفتگو ها قرار بگيرد تا دختر و پسر تا حدي با يكديگر آشنا شده باشند .
مهريه
اگر تا اين مرحله گفتگو ي دختر وپسر با موفقيت انجام و تفاهم نسبي همراه باشد،‌اكنون در مرحله اي هستند كه بايد پيرامون نكات محسوس تر گفتگو كنند كه بحث مهريه است. در مواردي به خاطر عدم تفاهم روي اين مسأله جلسه خواستگاري به هم خورده است.
جشن نامزدي و ازدواج
بهتر است در اينجا به چند نكته ي مهم در آداب ابتدايي مراسم ازدواج توجه كرد:
1- هيچ گاه از هيچ كس درخواست پول نكنيد.
2- از دوستان بيش از حد توقع نداشته باشيد.
3- هرگز يكي از زوجين را به تنهايي دعوت نكنيد.
4- از ميهمانان تشكر كنيد.
اشتباهات يزرگ در فرآيند گفتگو و شناخت دو نفر و خانواده هاي شان
1- كافي نبودن پرسش
الف- پرسيدن ، جنبه هاي عاشقانه ارتباط را مخدوش مي سازد.
ب- نمي خواهيم پاسخ پرسش هاي خود را بدانيم.
ج- مي ترسيم متقابلاٌ همان پرسش ها را از ما بكنند.
د- نمي توانيم درباره چه موضوعاتي بايد سوال كنيم.
2- نشانه هاي هشدار دهنده ي مربوط به مشكلات بالقوه را ناديده مي گيريم.
الف- مسائل را كم اهميت جلوه مي دهيم.
ب- كارهاي او را توجيه مي كنيم.
ج- كارهاي او را منطقي جلوه مي دهيم.
د- مشكلات و مسائل را انكار مي كنيم.
3- سازش عجولانه
الف- چشم پوشي از باورها و ارزش هاي خود
ب- سازش هاي عجولانه در علائق و فعاليت هاي فرد
ج- كناره گيري از خانواده و دوستان


4-تسليم نياز جنسي شدن
براي ازدواج عجله نكنيم.
از هر گونه رابطه جنسي قبل از ازدواج بپرهيزيم.
5- تسليم زرق و برق هاي مادي و ظاهري شدن
6- تقدم تعهد بر تفاهم
7- ناديده گرفتن ترديدها
8- «تفاهم» را بر«علاقه و محبت» مقدم دانستن
9- باور به داشتن توانايي براي تغيير دادن طرف
10- باور اين نكته كه پس از ازدواج مشكلات كاهش مي يابد.
توكل به خدا
پشتوانه همه ي اين مسائل گفته شده ، توكل به خداي متعال و قادر مطلق است . در صورتي كه نقاط مشترك، زياد و نتايج تحقيقات انجام شده مثبت بود، با توكل بر خدا مي توان ازدواج كرد.
به تعهدتان پايبند باشيد
داشتن تعهد واقعي و عملي نسبت به ازدواج از امتيازات فراواني برخوردار است:
1- تعهد در سه دوره ي دشوار زندگي ، زن و شوهر را كنار هم نگه مي دارد:
الف- در خلال دو يا سه سال نخست ازدواج
ب- در دوران هيجانات فرو كش شده
2- تعهد واقعي در قبال ازدواج ، ترساز رها شدن و تنها ماندن را به حداقل مي رساند.
3- تعهد در زندگي زنا شويي، عشق ورزي و صميميت را امكان پذير مي سازد.
4- تحت تأثير تعهد در ازدواج ، مي توان بر بال هاي عشق سوار شد.

 

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی