نکاتی برای آنهایی که فرزند دوم در راه دارند-(منبع: سایت نونهال) | خانواده مطهر

نکاتی برای آنهایی که فرزند دوم در راه دارند-(منبع: سایت نونهال)

در هنگام ورود نوزاد و فرزند دوم، مشکلاتي براي فرزند اول به وجود خواهد آمد که از دست والدين خارج است اما با دانستن و آگاهي نسبت به اين واکنش‌ها مي‌توان آنها را به موقع شناخت و برخورد مناسب را جهت کاهش واکنش‌هاي کودک اول به کار برد.
کودکان در مقابل ورود نوزاد جديد واکنش‌هاي متفاوتي نشان مي‌دهند. مشکلات شايع کودکان عبارتند از:
•لجبازي
• قشقرق به پا کردن
• تحريک پذيري
• رفتار خشن با شيرخوار مانند محکم بغل کردن، ضربه زدن، نيشگون گرفتن، گاز گرفتن و…
• چسبندگي به مادر و اضطراب جدايي
• مشکلات مربوط به توالت رفتن (خيس کردن شبانه يا روزانه، کنترل نکردن مدفوع)
• مشکلات خواب
• مشکلات مربوط به غذا خوردن
• رفتارهاي بچه‌گانه مانند درخواست پستانک و شيشه
آماده باشيد
خودتان را براي واکنش‌هاي کودک آماده کنيد. اگر کودک با مشکلات توالت رفتن مواجه شده است و يا… او را سرزنش و يا تنبيه نکنيد. به جاي آن هنگام انجام رفتار مناسب او را تشويق کنيد و مدت زمان بيشتري را با او بگذرانيد.
اگر او مي‌گويد “نوزاد جديد را دوست ندارم” به او نگوييد اين احساس بد است بلکه به او اجازه ابراز احساس خود را حتي مخفي بدهيد. با او مجادله نکنيد و با نامطلوب بودن حضور يک نوزاد جديد در جمع خانوادگي در بعضي مواقع موافقت کنيد و مواظب باشيد به کودک احساس گناه و يا تقصير از احساسات منفي‌اش را القا نکنيد.
اگر کودک بيش از 30 دقيقه آرام مانده است به کنار او برويد. اگر دراز کشيده و زمان خوابيدن نيست او را تنها نگذاشته و با او باشيد و براي تشويق کردن او از قبل برنامه‌ريزي کنيد.
نظم و انظباط را برقرار کنيد
عقيده خود را نسبت به داشتن انظباط در کودک مشخص کنيد و پيش از آنکه نوزاد جديد به دنيا آيد اجراي قوانين و مقررات را در خانه شروع کنيد. هنگام مشاهده رفتار نامناسب سريع عکس‌العمل نشان دهيد. با کودک خود بحث نکنيد و غر نزنيد بلکه عمل کنيد. کودک شما بايد بداند که چه رفتاري از نظر والدينش مطلوب و موردانتظار است. پدر و مادر بايد در تربيت کودک با يکديگر هماهنگ باشند.
بدرفتاري‌هاي جدي مانند صدمه زدن به نوزاد بايد سريع پاسخ داده شود. کودک بايد بفهمد که صدمه زدن به نوزاد قابل قبول نيست و با انظباط خاصي با او برخورد مي‌شود.
بايد ناديده گرفت
بعضي از رفتارها مانند کودکانه صحبت کردن را ناديده بگيريد. هنگام انجام رفتارهاي بچه‌گانه با کودک صحبت نکرده و به او نگاه نکنيد. در اين زمان از اتاق خارج شده يا مشغول کار شخصي خود شويد. زماني که رفتار کودکتان مطلوب است او را تشويق کرده و به او توجه کنيد.
درصورتي‌که با رعايت اين نکات هنوز با کودک خود درباره فرزند جديد مشکل داريد، بهتر است از مشاوره روانپزشک کودک يا روانشناس کودک استفاده کنيد.
مدت زماني را در طول روز به کودک اختصاص دهيد و سعي کنيد حتي يک يا دو دقيقه با او تنها باشيد. از او نظرخواهي کرده و اجازه دهيد براي خودش تصميم بگيرد.
بازي کودک با نوزاد
زماني که شيرخوار خواب است و کودک به آرامي‌ بازي مي‌کند او را تشويق کنيد. احساس خود را به کودک نشان دهيد و به او بگوييد دوستش داريد تا او نيز احساسات خود را براي شما بيان کند. به کودک اجازه دهيد نوزاد را در آغوش گيرد. واکنش‌هاي نوزاد را براي کودک توصيف کنيد. براي مثال “او دوست دارد تو به آرامي ‌با او رفتار کنيد” اين توضيحات موجب بهتر شدن روابط ميان آنها و لذت بردن از همديگر خواهد شد.
شيردهي نوزاد و کودک اول
هنگام شير دادن نوزاد پاسخ به رفتارهاي کودک بزرگتر دشوار است. پيش از برنامه شيردهي کودک را سرگرم کنيد. از اسباب بازي‌هاي مخصوص براي سرگرم کردن کودک استفاده کنيد. به او نوشيدني و يا يک غذاي ساده بدهيد. در صورت وجود رفتار مطلوب در حين شيردهي او را تشويق کنيد. برخي کودکان تمايل به ديدن نوزاد در هنگام شيردهي و يا در کار مادر بودن را دارند. کودک را نيز از يک طرف ديگر در آغوش بگيريد و يا دستتان را به دور گردن يا کمر او حلقه کنيد. برخي از کودکان تمايل به تقليد از رفتار مادر دارند و عروسک يا خرس خود را شير مي‌دهند.
نصايح هفت گانه
1-کودک را براي ورود نوزاد جديد آماده کنيد.
2- تغييرات لازم را پيش از ورود نوزاد جديد در خانه شروع کنيد.
3-خودتان را براي واکنش‌هاي متفاوت کودک آماده کنيد.
4-در نگهداري شيرخوار جديد کودک را با خودتان همراه سازيد.
5-هر روز زمان خاصي را با کودکتان بگذرانيد.
6- کودک را از اينکه با خواهر يا برادر کوچکش با مهرباني رفتار مي‌کند، تحسين کنيد.
7-احساسات کودک را بپذيريد.

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی