آشــــنايي و خواســـــتگاري (مجله خانواده) | خانواده مطهر

آشــــنايي و خواســـــتگاري (مجله خانواده)

3
پوشاك و لباس شما در همان نگاه اول،نا خواسته معرف شما خواهد بود.بنا بر اين نبايد اين مسئله ي مهم را ناديده بگيريد و به سادگي از آن بگذريد.هر لباسي راكه براي روز خواستگاري خود انتخاب مي كنيد،گذشته از مدل و رنگ بايد برازنده ي سن و اندام شما باشد.
يكي ازاصول پذيرايي قديمي و سنتي درمجلس خواستگاري،مراسم چاي گرداندن است.
در قديم از طريق اين رسم،دختر براي نخستين بار اجازه مي يافت كه در جمع خانواده ي داماد حضور يابد.از سوي ديگر حسن سليقه ي دختر نيز به طور كلي در نحوه ي پذيرايي كردن او با چاي سنجيده مي شد.امروز گرچه اين سنت دگرگون شده است و در بسياري از موارد به مفهوم اجازه ي ورود دختربه مجلس خواستگاري نمي با شد،اما همچنان پا بر جاست .بهتر است پس از ورود و جاي گزين شدن ميهمانان و احوال پرسي هاي اوليه،سيني چاي را خود عروس خانم بياورد و به ميهمانان تعارف كند.در دم كردن چاي موارد زير را در نظر بگيريد چاي مرغوب با رنگ وعطر خوب تهيه كنيد. پيش از مراسم ،چاي مورد نظر را استفاده كرده و آزموده باشيد. مراقب باشيد كه چاي دم نكشيده و كهنه جوش نباشد. در نظر بگيريد كه حدود بيست دقيقه براي دم كشيدن يك چاي خوب ضروري است. تعداد ميهمانان را در پيمانه كردن چاي درنظر بگيريد،طوري كه در هر دور بتوانيد از تمامي آن ها پذيرايي كنيد. توجه داشته باشيد كه سيني چاي ،استكان ها و قاشق هاي چايي خوري بدون لكه و خشك باشد. از دستگيره ها و دستمال هاي تميز و بدون كرك براي خشك كردن وسايل چاي خوري استفاده كنيد.  براي بدست آوردن كيفيت بهتر ،چاي را در قوري چيني دم كنيد. در ريختن چاي ،ابتدا استكان ها را بيرون از سيني قرار دهيد و پس از گذاشتن ته هر استكان روي پارچه ي خشك آن را داخل سيني بچينيد. چاي را از لبه ي كناره ي استكان ،با فاصله ي كم و به آرامي بريزيد تا كف نكند. در صورت كف كردن چاي با قاشق كف ها را جمع كنيد يا كمي صبر كنيد تا از بين برود. براي جلو گيري از ريختن احتمالي چاي در نعلبكي ها،آن ها را جداگانه در سيني كنار استكان بچينيد. نيم بند انگشت از سر استكان چاي را خالي بگذاريد. به گمان آن كه نوشيدن چاي در فنجان رسمي تر است ،زيرا بسياري طبق سنت ديرين ما دوست دارند كه رنگ چاي ببينند و نوشيدن چاي در استكان هم سنتي تر است. پس از ريختن چاي براي ميهمان ها ،بي درنگ قوري ديگري دم كنيد،سپس كتريي يا سماو را پر از آب نماييد. سيني چاي را با فاصله ي كمي از خود و زير سينه بگيريد. چاي را به ترتيب سن تعارف كنيد. يكي از زنان جوان خانواده ي دختر مي تواند همراه با گرداندن سيني چاي،عروس را با تعارف قند همراهي كند. بهتر است به صورت سنتي قند كله اي خورد شده مورد استفاده قرار گيرد. از پر كردن قند دان با قند هاي خيلي درشت يا خيلي ريز خودداري كنيد. از گذاشتن قنددان متعدد در محل پذيرايي خودداري كنيد.پس از تعارف يك قنددان و گذاشتن آن در يك سوي ميز،كافيست. تعارف رااز مسن ترين زن خانواده ي داماد كه مي تواند مادر يا مادر بزرگ او باشد،آغاز كنيد. در تعارف سيني چاي و نعلبكي به ديگران پشت نكنيدواز يك سوي ميهمان سيني را به او تعارف كنيد. تا از بر داشتن كامل چاي و نعلبكي مطمئن نشده ايد ،از جاي خود حركت نكنيد و سراغ ميهمان بعدي نرويد. حين پذيرايي با چاي سعي كنيد از صحبت كردن خودداري نماييد تا حواستان جمع باشد و تعادل خود را از دست ندهيد. در تعارف چاي به داماد بيش از ديگران در برابر او درنگ كنيد با سرعت از مقابلش نگذريد. اگر بچه اي در جمع حضور دارد،خودتان براي او چاي بگذاريد. مي توانيد با قرار دادن يك گلدان بلوري كوچك و يك شاخه ي گل كوتاه در سيني چاي،منظره ي بديعي به وجود آوريد. افزودن برخي مواد مطعر ماننده هل كوبيده يا دارچين به چاي صلاح نيست،زيرا برخي آن را نمي پسندند. مي توانيد با ريختن يك سر قاشق چايي خوري وانيل در قنددان ،قند هارا خشبو وخوش طمع كنيد. توجه كنيد كه چاي شما كم رنگ يا پر رنگ نباشد.براي ريختن يك چاي خوش رنگ ،ريختن يك چهارم چاي دم كشيده و سه چهارم آب جوش معمولا كافي است. اگر چاي ميهمانان بر اثر مشغول شدن سرد شد ،به آن توجه نشان دهيد وبپرسيد از آن ها برايشان چاي داغ بياوريد. نگذاريد مدتي طولاني استكان هاي خالي چاي روي ميز باقي بماند وحداكثر پس از ده دقيقه آنها را جمع كنيد. كمي پس از صرف چاي اول ،مادر عروس از ميهمانان سؤال كند كه آيا چاي ديگري ميل دارند.

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی