نگاه : دکتر محسن بهشتی پور | خانواده مطهر

نگاه : دکتر محسن بهشتی پور

همه ما گذشته را پشت سر گذاشته ایم و آینده را پیش رو داریم؛ گذشته ای که از دست رفته است و آینده ای که از آن چیز زیادی نمی دانیم. همه ما چون انسان هستیم و به ناچار، نواقصی داریم، در طول زندگی، احساس ناکامی و درماندگی را تجربه می کنیم. بزرگ تر که شدیم به این نتیجه می رسیم که لزوما امکان دستیابی فوری به تمامی امیال و آرزوهایمان وجود ندارد. مشکلات و سختی ها در زندگی برای همه انسان ها به وجود می آید. بهترین آنها کسانی اند که با دیدگاهی روشن و دقیق، آن را شکافته و در پی حل آن باشند؛ نه این که فکر کنند مرور زمان، آن را حل می کند.«مشکلات! هیچ چیز نیست جز مشکل، یکی بعد از دیگری!». شما هم مردمی را می شناسید که زندگی برای شان چنین تعریفی دارد. اینها کسانی هستند که به دنیا اخم می کنند و به آن، تهمت می زنند که برای شان تولید مشکل می کند «یکی بعد دیگری». آنها به مشکلات، مثل ابرهای تیره ای نگاه می کنند که بالای سرشان قرار دارد. انسان ها باید بیاموزند که زندگی شان تحت اراده شان باشد؛ مانند یک راننده که اختیار حرکت اتومبیل خود را کاملاً در دست دارد، و اگر زمانی اشتباه کند، شاید دچار حوادث خطرناکی گردد. انسان باید در زندگی خود، قدرت، اراده و نفوذ داشته باشد تا در مشکلات زندگی، شکست نخورد و راه حل آن را بیابد.
گاهي هم نا اميدي در امور دنيوي است و ناراحت است که چرا به فلان نقطه نرسيده؟ و اميدي هم به رسيدن آن ندارد. اول بايد دانست که آرزوهاي دنيوي ما بايد با ميزان تلاش و توانمندي هاي ما هماهنگ باشد. شخصي که تلاش نمي کند، پر واضح است که به نقطه موفقي هم نخواهد رسيد. فاصله اي که بين آرزوهاي انسان و ميزان تلاش و توانمندي هاي او وجود دارد، عاملي براي پديدار شدن نااميدي و يأس در افراد است. به عبارت ديگر صرف آرزو داشتن اما برنامه اي مشخص براي رسيدن به آن نداشتن و تلاش و جديت لازم را انجام ندادن مشکلي را حل نخواهد کرد. درگام دوم بايد توانمندي هاي خود را شناخت و درگام سوم بايد به صورت جدي و با داشتن برنامه براي رسيدن به آرزوها و اهداف اقدام نمود.
بسياري از نا اميدي ها ناشي از عدم برنامه ريزي وعجله است. انسان دوست دارد زود به ثروت برسد و مشکلات پيشاروي او فوراً حل شود. در حالي که اين عالم، عالم اسباب و علل است و هر کاري از طريق خود انجام مي شود. انسان با برنامه ريزي صحيح بر اساس داشته ها و توانمندي ها و با تکيه بر پشتکار و توکل بر خداوند موفق خواهد شد.
گرفتاري هاي دنيوي به صلاح ما بوده و در سازندگي ما بسيار مؤثر است. با ديدن سختي ها نبايد نا اميد شد. مولوي در مثنوي داستاني آورده به اين مضمون که :اگر شخصي بر گليم چوب مي زند ، مي خواهد گرد و غبار آن را بگيرد و قصد ندارد گليم را کتک بزند. مصيبت ها و گرفتاري ها از اين باب است. يعني اگر بخواهد گرد و غبار غفلت و زنگار از دل ها زدوده شود راه آن تازيانه مصيبت و گرفتاري است. البته گرفتاري ها هم دوره اي دارد و خواهد گذشت. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (سوره انشراح آیه 6 ): و با هر سختی البته آسانی هست! بشرط اینکه نخواهید تجربه را تجربه کنید.

1- نجات انسان توسط خداوند: لقمان به فرزند خود اندرز کرد که : فرزند عزيزم! به خداوند اعتماد کن و آن گاه در ميان مردم پرس و جو کن(ببين) آيا کسي هست که به خدا اعتماد کرده باشد و خداوند او را نجات نداده باشد؟
2- هر که دوست دارد نيرومند ترين مردم باشد، بايد به خداوند متعال توکل کند.
3- هر که به خدا توکل کند دشواري ها براي او آسان شود و اسباب برايش فراهم گردد.
4- بي نيازي و عزت از ثمرات توکل است. منتخب ميزان الحکمة، 6706،6707،6708
دردنیای پراضطراب امروز آرامش وراحتی خیال نعمتی است که بسیاری آرزوی آن را دارند اما برای رسیدن به آن تنها آرزو کافی نیست بلکه باید قدم پیش نهاد و کاری کرد. انسانهای موفّق و پیروز، زندگی رابا برنامه های حساب شده و دقیق تنظیم کرده و با روش صحیح پیش می روند. این نکته روشن است که تنظیم کارها از نظم فکری آغاز می شود; نخست باید درست اندیشید و اندیشیدها را منظّم کرد و آنگاه آنها را با ترتیب و نظم خاص پیاده نمود. کسی که افکارش منظّم نباشد درزندگی و سایر امور شخصی و اجتماعی نیز منظّم نخواهد بود و بی گمان در کارها دچار پریشانی و از هم گسیختگی می شود. بی نظمی در گفتار یا نوشتار نیز معلول بی نظمی در اندیشه و فکر است.‏ بنابراین، ما برای منظّم شدن در امور فردی و اجتماعی زندگی خویش، و برای سامان دادن به وضع نابسامان خود، نیازمند نظم فکری و نظم عملی صحیح می باشیم.‏
هرگاه محنت و سختى‌اى كه برما تحميل ميشود، با صبرما، با استقامت ما، با بصيرت ما مواجه شود، آن محنت تبديل ميشود به نردبانى براى عروج، براى ارتقاء و براى پيشرفت. صبرمثل سر در بدن است. انسان بدون سر حیات ندارد.اگر ما در گرفتاری ها به سه اصل توجه کنیم همه ی مصیبت ها برما آسان می شود.اصل اول وعده هایی است که خدا به صابرین داده است. اصل دوم این که انسان مومن باور کند که خدا حکیم وعادل است و درمقابل این مصیبتی که به ما رسیده خدا آنرا جبران می کند. اصل سوم این که یادمان باشد که همیشه بلا و مصیبت نشانه ی عقوبت نیست.

تکنیک هایی برای رسیدن شما به رضایت درون و موفقیت خاطر.
راز اول : با خدا ارتباط خوبی برقرار کنید:حداقل نیاز انسان به روح خدایی مانند احتیاج نوزاد به مادر است به همان میزان که جسم برای ادامه حیات به هوا وغذا نیازمند است، روح و باطن نیز به هدایت الهی وروح ربانی محتاج است.آرامش جان، زمینی حاصل خیز است که دانه های”خواست ونیاز”درآن به خوبی می روید.نیازهای به حق را دریاد خداوند که آرامش جان وقلب است بکارید تا به خوبی تحقق یابند. خداوند همراه کسی است که او همراه خداوند باشد با توجه به خداوند وخواندن نامهای اوهمراهی وپشتبانی خدا را به سوی خودجلب کنید پس به خداوند توجه کنید تا الهی شوید! به خدا توکل کنید.هرچه ارتباط شما با خدا این نیروی عظیم وخرد لایتناهی بیشتروبیشترشود آرامش ونشاط بیشتری را در خود تجربه می کنید و هر چه ارتباط شما با خدا محدودتر شود ترس واضطراب بیشتری بر شما چیره می شود. خداوند فرموده است”اگر مرا یاری کنید شما را یاری می کنم وقدمهایتان را استوار میگردانم”یار خدا بودن یعنی براساس قوانین الهی رفتار کردن، گناه نکردن، کمک به دیگران، نرنجاندن دیگران، احترام به والدین و درواقع یار خدا بودن همان یاری کردن به خود است.

رازدوم:ازآنچه هستید راضی باشید: بدن وسیله زندگی است نه جوهر.آن قدرکه ما انسانها با ظاهر جسمی خود مشخص می شویم یک درخت با تنه اش مشخص نمی شود.تجربیات ما باید مثل درخت به ما شکل بدهد ولی این کار را نمی کند.فقط جوهره وجودمان است که با شرایط محیط از بین نمی رود، شکسته نمی شود ویا درمعرض دید وبررسی دیگران قرار نمی گیرد.وجود داشتن پر معنا وپر مفهوم است.من وجود دارم، من هستم، من این جا هستم، من در حال شدن هست، تنها من هستم که زندگی را می سازم و..هر کدام از ما انسانها در این دنیا ماَموریتی خاص داریم.باکمک به دیگران ومهرورزی به آنان باعث تکامل روحمان می شویم.رسالت اصلی ما در این دنیا بیدار شدن و بیدار کردن است وزندگی ما به منزله یک سفراست و هدف نیست.منظور از بیداری فعال شدن در همه ابعاد وجود و همه زوایای زندگی است مانند بیداری جسمی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و…خلاصه در یک کلام”بیداری الهی”.

راز سوم: بر آرامش درونی تمرکز کنید: در دل توفان هم آرامش نهفته است.مهم نیست که درهرزمانی از روز چه اتفاقی بیفتد.هر چه مسایل به نظر مشکل وپر دردسر بیایند و هر چه قدر که بخواهیم کارهای زیادی را در آن واحد انجام دهیم باید فقط به خلوتگاه درون خویش برگردیم و آرامش درونی پیدا کنیم.برای دسترسی به خلوتگاه درونی چشمهایتان را ببندید و روشنایی آرام و ملایمی را درون خود تصور کنید.این فضا جایی است که ضربان قلب شما به فرمان شما آرام می تپد.به آن جا بروید واز دوردست استاد معنویتان از راه میرسد در گوشتان زمزمه می کند:”هر جا می توانید خوبی کنید در هر چه می توانید به هر شکل که می توانید هروقت که می توانید به همه اشخاصی که می توانید و تا زمانی که میتوانید”نور سفیدی فضای دلتان را آرام می کند.سپس بر این آرامش حاصل شده تمرکز کنید.

راز چهارم: قضاوت خود را به تاخیر بیندازید: در این جهان هیچ حادثه ای بر حسب تصادف ودر همه وقایعی که روی میدهند لطف و رحمت الهی نهفته است.تمام حوادث برای ما پیامهایی دارند که سبب تکامل روحمان میشوند.مثلاً شما می توانید پیام آن حادثه به ظاهر بد را بعد از گذشت مدت زمانی بفهمید و یا حتی ممکن است تا زمانی که زنده هستید، متوجه نشوید زیرا بسیاری از این وقایع فراسوی درک ما و جزء اسرار الهی هستند و تلاش برای فهم حکمت خداوند با هوش محدودمان مانند سنجش اقیانوس با پیمانه است.همچنین در ذهن الهی، از دست دادنی ای وجود ندارد واگر شما به ظاهر چیزی را از دست میدهید معادل آن شئ و یا حتی بالاتر از آن را به دست خواهید آورد و تمام این اشیاء وسیله ای برای تکامل و زیبایی شما هستند.بیایید کاملاً بپذیریم که در هر موقعیت نامطلوب، نیکی پنهانی برای همه وجود دارد.”ساقی هر چه ریزد لطف اوست”

راز پنجم:صفتهای مثبت خود را افزایش دهید: از غیبت، تهمت و صفتهای نسنجیده درباره افراد یا حوادث، حسادت، کینه، دروغ، جر وبحث کردن با دیگران و خلاصه رنجاندن دیگران به شدت پرهیز کنید.زیرا کسی که با انجام دادن این گونه اعمال تراکمی از نیروهای منفی عذاب می کشد، خودتان هستید. زمانی که به دیگران خوبی و کمک می کنید تجمعی از نیروهای مثبت به دور خودتان فراهم می اورید و این نیروهای مثبت باعث آرامش و شادی شما می شوند.

راز ششم: به دستورات اخلاقی احترام بگذارید: از کنجکاوی کردن در زندگی دیگران دوری کنید.از خواندن نامه های شخصی ودفتر خاطرات محرمانه دیگران و گوش دادن به مکالمات خصوصی آنها اجتناب کنید.بدون در زدن واجازه گرفتن وارد هر مکانی نشوید.سعی در اثبات درستی نظرات و عقاید خود به دیگران نداشته باشید.تلاش نکنید که به زور افکار و عقاید دیگران را تغییر دهید، زیرا در صورت رعایت نکردن این دستورات آرامش خود را بر هم می زنید.به پدر ومادر خود نیکی کنید.با آنان با صدای بلند صحبت نکنید.

رازهفتم:دید جدیدی پیدا کنید: پرهای دم طاووس رنگارنگ هستند وهنگامی که از زاویه ای خاص به آنها نگاه می کنید درخشش وزیبایی بی نظیری دارند.خیلی از مسائل در زندگی هنگامی ارزش خود را نشان می دهند که از زاویه درست دیده شوند.ولی نگرشهای متشابه وکلیشه ای، دیدن این زیبایی ها را مشکل می سازد.اگر به هر مسئله ای از زاویه ای درست نگاه کنید در آن چیزهای با شکوه وزیبایی خواهید دید.سعی کنید همه چیز وهمه کس را با چشمهای تازه ای ببینید که از طریق عادت تیره وتار نشده اند.با این روش شما می توانید ثروتهای نامحدودی را کشف کنید.به خاطر داشته باشید که اگر از زاویه ای درست به تمام چیزها واشخاص نگاه کنید هرشخص یا هرشیء از طرف خالقتان برای شما ارمغان و پیام زیبایی به همراه خواهد داشت.

رازهشتم: وسایل اضافی را از محیط زندگیتان خارج کنید: اشیاءدرون خانه تان را لمس کنید واز خودتان بپرسید آیا به این وسایل احتیاج دارم؟کتابها را از درون قفسه بیرون بیاورید وببینید آیا دوباره قصد خواندن این کتابها را دارید.هرشیء یادگاری را بررسی کنید واز خودتان بپرسید:”آیا هنوزلحظه ای را که این شیء به یادم می آورد برایم مهم وبا ارزش هستند؟”لباسهایتان را باز کنید وتوجه کنید که آیا به تمام این لباسها احتیاج دارید واز آخرین باری که آنها را پوشیده اید چه قدر زمان می گذرد و آیا دوباره تصمیم به پوشیدن آنها دارید؟بعد از این بررسی کاملی که به عمل می اورید تمام وسایل ولباسهای اضافی تان را به دیگران ببخشید و یا آنها را حراج کنید.زیرا که هر شیء انرژی خودش را دارد واگربه کار نرود درخانه به آب راکد تبدیل می شود.همچنین جای مناسبی برای جوندگان و پشه ها می گردند.پس مراقب باشید وبگذارید انرژی آزادانه جریان یابد وآب جاری گردد.اگر کهنه ای را نگه دارید تازه ها جایی برای تجلی خویش نمی یابند.پس برای چرخش انرژی و پیشرفت درزندگی تان وسایلی را که احتیاج ندارید ازمحیط خارج سازد.

راز نهم: خویشنداری است: انرژیهای خود را پراکنده نکنید. آنها را تحت نظر داشته باشید و به طرز مفیدی هدایت کنید. توجه داشته باشید که هرکاری را با حواس جمع و علاقه انجام دهی، در زمان حال زندگی کنید، گذشته و آینده را در چرخه ذهنی ابدیت رها کنید.

راز دهم: این مطاب مهم را درک کنید: که شما نمی توانید دنیا را تغییر دهید. اما می توانید خودت را تغییر دهید. آنچه دنیا به شما می بخشد، در مقابل چیزی است که پیش تر ، شما به او بخشیده ای. به جای توقع خوشحالی از دیگران، خودتان آنها را خوشحال کنید.از همه مهمتر اینکه اشتباهات خودتان را بپذیرید و بدانید که فقط خود شما می توانید آنها را به موفقیت تبدیل کنید.

راز یازدهم: اگر عمرتان را با خيال و رؤيا درباره آينده و انديشه به گذشته سپري کنيد از آنچه در حال مي گذرد غافل خواهيد ماند. خوشبختي در درون شماست، در بيرون از خود به جستجوي آن نپردازيد. بکوشيد هر روز بيش از روز ديگر شکاف هاي موجود بين خود با ديگران را به پيوند دوستي و الفت تبديل کنيد. زندگي بالاترين موهبتي است که به شما ارزاني شده از اين فرصت قبل از آن که دير شود استفاده کنيد.

ضمیر ناخود آگاه نمی‌تواند خوب را از بد و درست را از غلط تشخیص دهد ولی چنان قدرتی دارد که اگر از آن غافل شویم می‌تواند سرنوشت ما را بدست گرفته و آن را به هر جایی که دوست دارد ببرد. در حقیقت نوع و کیفیت افکار و اندیشه ی آدمی سازنده ی نوع وکیفیت زندگی اوست، اندیشه‌ی زیبا و مثبت می‌تواند بهشتی در زندگی انسان بسازد،چنانکه اندیشه‌ی منفی و یأس‌آور می‌تواند جهنمی درزندگی او خلق کند. انسان‌ها همان خواهند شد که دراندیشه ی آنند، بنابراین آینده ی هرکس در گرو چگونگی نگرش او به  زندگی است. موفق‌ترین انسان‌ها  کسانی هستند که  توانسته‌اند  در ذهن خود اندیشه‌های مثبت داشته باشند؛ آنان که می‌پندارند «قادر نیستند» ، در واقع مثبت‌نگری را کنار گذاشته و درجنبه‌های منفی وقایع تمرکز کرده‌اند. رؤیاهایمان سالهای پیاپی فریبمان میدهد و چشمانمان را می بندد و ما را در انجام تغییراتی که میخواهیم ناتوان میکند. فقط زمانی نیروی متعالی کردن زندگیمان را در اختیار خواهیم گرفت که رؤیاهایی که ما را در آرزوی و انتظار تغییر وضعیت نگاه داشته اند آشکار کنیم. از شما می خواهم که خوب نگاه کنید و ببینید منتظرچه هستید. کدام رؤیای، بسیاری را میشناسم که فکر میکنند اگر کمی پول بیشتر، موفقیت یا شهرت یا هر چیز بیشتر دیگری داشته باشند خوشبختی را پیدا میکنند اما این یک خیال و یک توهم است! وقتی متعهد میشویم که به نیازهایمان رسیدگی کنیم و احساساتی را که آرزو داریم به خودمان ببخشیم معجزه حقیقی رخ میدهد و می بینیم که هر چیزی را که آرزومندش هستیم در دسترس ما قرار دارد، آنگاه خواسته های ما واقعیتی میشود که میتوان مطالبه اش کرد البته به  شرطی که حاضر باشیم کارهای لازم را انجام دهیم  و مسؤلیت نیازهایمان را بپذیریم.

انسان هایی که در دنیای از خود هوشیاری زندگی می کنند هر لحظه توجه دارند که چه می کنند. مرتب از خود سئوال می کنند که من کیستم؟کجا هستم؟و چه می کنم؟یک انسان هوشیار و موفق مرتب به ارزیابی زندگی خود می پردازد.همواره روی زیباییهای زندگیش تمرکز می کند. یکی از دلایل کامیابی یک انسان موفق این است که بجای واژه ی اعتراض امیز ((چرا)) از واژه نعمت افرین ((چگونه)) استفاده می کند.مرتب در دنیائی از رضایت و شکر می گوید:چگونه می توانم کیفیت زندگیم را عالی تر کنم؟چگونه می توانم در انجام این کار موفق شوم؟چگونه می توانم به سلامت کامل برسم؟چگونه می توانم ارتباطی زیباتر برقرار کنم؟چگونه است که خدا این گونه مرا دوست دارد؟چگونه می توانم شانس خود را بهتر کنم؟چگونه،چگونه و چگونه؟!!
اری واژه اعتراض امیز((چرا)) درهای رحمت خدا را به روی انسان می بندد.و واژه راه گشای((چگونه)) تمام درهای رحمت خدای رحمان را به روی انسان باز می کند.واژه چرا به منزله کفر است که نعمت را از کف بیرون می کند.و واژه چگونه به مثابه شکر است که نعمت را افزون می کند. یک اندیشه زیبا و مثبت،یک بهشت را در زندگی می سازد و یک اندیشه منفی و یاس اور جهنمی را در دنیای انسان خلق می کند.انسان ها آنچه را بیندیشند خلق می کنند. دنیای انسان دنیای خلق اندیشه های اوست.آدمی هر پدیده ای را که در دنیای واقعیات خلق می کند ابتدا در کارگاه ذهن خودبه صورت یک اندیشه تولید می کند.زندگی انسان ماحصل لحظه لحظه های تفکر اوست.فرق بین انسان ها،فرق در نظام تفکر آنهاست.هر اندیشه شما صوتی است که در جهان هستی نواخته می شود و کائنات  به  اذن خداوند موظف شده اند تا  با این صوت  و کلام همنوا  شوند. آنجا  که  شما زیبا، مثبت،خلاق،هدفمند و امیدوارانه می اندیشید،کائنات یعنی همان کائناتی که به فرمان خدای رحمان به تسخیر انسان در آمده است آنها هم زیبا اجراء می کنند، درنهایت بنابراین کیفیت زندگی شما به کیفیت اندیشه های شما بستگی دارد.

 

 

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی