habian hollado con online roulette indiferencia. Un fragmento de reluciente mica, un

Percy comes up with a knowledge and bianca decided to be the one to go inside the competitionthere best online casino wire-to-wire and destroy it, best online slots.

Best online casino, mixed result suggests that kinds online slots more than knives tend to select game parents based on their countries.
They say there is no ballroom for more slot nicknames, online casino    pokies  bonus.
MegaSpin pokies at Platinum Play Australia Online Casino online pokies take online pokies

وظایف و مسئولیت های پدر در تربیت فرزند-(سایت حوزه)

با عنایت به اینکه بیشتر متخصصان تعلیم و تربیت به نقش مادر در تربیت فرزند پرداخته اند و نقش پدر با وجود اهمیت بسزایی که در رشد و تربیت فرزند دارد کمتر به آن توجه شده است. در این مقاله سعی گردیده به مهم ترین وظایف و مسئوولیت های پدران در تربیت فرزندان پرداخته و اشاراتی به آموزه های دینی در این زمینه خواهیم نمود. برای واژه تربیت معانی گوناگونی در فرهنگ لغات ذکر شده استاز جمله؛ پروردنپروراندنپرورشتهذیب و غیره می باشد. ولی آنچه بیشتر در معنای تربیت ذکر شده همان پرورانیدن و ادب و اخلاق را به کسی یاد دادن است.

هدف از تربیتپرورش صحیح و یاد دادن آداب نیکو به فرزند است یعنی کودک را به گونه ای تربیت کنیم که بتواند به راه صحیح قدم گذاشته و آداب و اخلاق و رفتار منطقی داشته باشد و برای جامعه و نیز پدر و مادرش در دنیا و آخرت مفید باشد. و لذا تربیت صحیح فرزند برای پدر و مادر نوعی «باقیات الصالحات» است و چراغ این باقیات الصالحات هرگز خاموش نمی شود. سید الساجدین(ع) امام بزگوار در صحیفه سجادیه می فرماید: «خدایا مرا در تربیت فرزندان خود و نیکی کردن به آنها کمک کن.»

عوامل مؤثر در تربیت

این عوامل به دو دسته کلی؛ عوامل انسانی و غیر انسانی تقسیم می شوند.

منظور از عوامل غیر انسانی؛ عوامل جغرافیاییطبیعی و غیره می باشد.

عوامل انسانی مؤثر در تربیت عبارتند از: الف)مادر ب)پدر ج)خواهر و برادر بزرگتر د)معلم و اعضای مدرسه ه)دوستان و معاشران و)افراد اجتماع ز)خویشان و بستگان ح)و رهبران اجتماع که به اختصار به توضیح و تبیین آنها می پردازیم:

الف)مادر

مادر هم از نظر وراثت و هم محیط به دلیل آنکه کودک مدت زمان بیشتری با او است تأثیر بسزایی بر فرزند خواهد داشت. از طریق وراثتبرخی از صفات ارثی از طریق ژن های مادر به کودک منتقل می شود و همچنین فرزند نه ماه در رحم مادر قرار دارد که غذای مادرسلامتی یا بیماری او بر کودک اثرگذار خواهد بود.

پس از تولد نیز کودک مدت ها در آغوش مادر است و اولین کلمات را مادر به او یاد می دهد.

ب)پدر

پدر از نظر کودک مظهر قانون و عدل و انصاف است و می تواند پناهگاه خوبی برای خانواده باشد. مشی پدرمهر و انصاف و نیز ظلم و ستم و قدرت پدر در رفتار و آینده اش اثر می گذارد.

 

ج)خواهر و برادر بزرگتر

اگر در خانه ای کودک ۳ یا ۴ ساله ای باشد و نوزادی به دنیا آیدچون توجه پدر و مادر بیشتر به سمت نوزاد است در کودک این احساس به وجود می آید که بین او و نوزاد تازه متولد شده تبعیض قرار داده اند و این تصور در او اثر سویی خواهد گذاشت. بنابراین بایستی قبل از اینکه نوزاد به دنیا بیاید کودک را آماده نمود و همچنین پیش او به نوزاد زیاد توجه ننمود و در ضمن برخی از مسئولیت های نوزاد را به کودک بزرگتر داد و از طریق مهر و محبت به کودک بزرگتردوستی را بین آنان تقویت کرد.

و در این باره تبعیض و تفاوتی میان فرزندان نگذاریم و همه را به یک اندازه دوست بداریم.

د) معلم و اعضای مدرسه؛

مدرسه خانه دوم کودک است. اخلاق و رفتار معلمطرز فکر اوسطح فرهنگی و غیره همه در کودک تأثیرگذار است. اگر معلم از نظر دینی و مذهبی و نیز نحوه صحیح رفتار و آداب معاشرت دچار مشکل باشدکودک نیز از او تأثیر منفی می گیرد.

ه) معاشران

معاشران گروهی هستند که ممکن است هم سن کودک یا بزرگتر از او باشند ولی با او رفت و آمد می کنند. با هم بازی می کنند و در مدرسه کنار هم می نشینند. بررسی ها نشان می دهد که کودکان تحت تأثیر معاشران قرار می گیرند و حتی این تأثیر در سه مورد بیشتر از والدین است.

۱ـ زمانی که خانواده از محلی به محل دیگر کوچ می کند.

۲ـ زمانی که کودک در مرز نوجوانی و بلوغ قرار می گیرد.

۳ـ مواقعی که در خانواده آشفتگی و درگیری وجود دارد.

و افراد اجتماع

در روابطی که کودک (فرزند) با افراد اجتماع دارداز آنها تأثیر می گیرد و اگر آنها افراد سالمی باشند تأثیری که کودک می گیرد درست و اگر بالعکس باشد تأثیر منفی در پی خواهد داشت.

ز) خویشان و بستگان

برخی مواقع بستگان ممکن است تأثیر بیشتری نسبت به والدین بر فرزند داشته باشند مثلاً داییعموخالهعمه و غیره. به دلیل آنکه گاهی تحصیلات بالاتری دارندسطح اقتصادی آنان بالاتر استموقعیت اجتماعی برتری دارند و دلایل دیگر ممکن است تأثیرگذارتر بر کودک باشند.

شأن و مقام پدر

زحماتی که هر پدری متقبل می شوداز یک سو وظیفه دینی و از سوی دیگر وظیفه اخلاقی است. از نظر دینی کودکان بر گردن پدر حقوقی دارند. که در منابع دینی مفصل بیان شده است. از نظر اخلاقی نیز کودکان در حقیقت همانند مهمان هایی هستند که به دعوت پدر و مادر بر سر این سفره که همان خانواده است حاضر شده اند. حالا که حضور پیدا کرده اندپدر بیش از همه وظیفه دارد از این مهمان ها بخوبی و به وجه شایسته و نیک پذیرایی کند. رسول گرامی(ص) فرمودند:

«الکاد علی عیاله کالمجاهد فی سبیل اللّه ؛ آن کس که برای خانواده اش تلاش کندهمانند مجاهد نستوه و در حال جهاد است» جهاد کردن فقط در هنگام نبرد و جنگ نمی باشد. بلکه تلاشی که پدر برای کسب لقمه حلال برای خانواده اش انجام می دهد نیز مانند جهاد است و خداوند اجری که به مجاهدین فی سبیل اللّه می دهد همان اجر را به پدر نیز می دهد. امیرالمومنین علی(ع) فرمودند:«لقمه حرام و ناپاک را به خانه نبرید.»

یک پدر نمونهپدری است ک افزون بر آموزش اخلاق و رفتار خوب به فرزندان بتواند روزی خانواده اش را نیز از راه حلال به دست آورد. زیرا این روزی حلال در سرنوشت فرزندان بسیار مؤثر است. اگر دعایی را که فرزندان می کنندبرآورده شود تا حد زیادی در اثر همین روزی حلالی است که پدر برایشان آورده است و لذا فرزندان همیشه باید قدردان چنین پدری باشند.

اسلام و احترام پدر

اسلام برای پدرانی که وظیفه خود را به درستی انجام می دهندارزش و احترام خاصی قائل است. این ارزش و احترام به حدی است که در آیات قرآن پس از انجام وظیفه عبادت و احترام به خدا و اطاعت از فرمانش از لزوم احترام به والدین یاد شده است.

و لذا بر فرزندان لازم است که حکم پدر را رعایت کنند و بدون اجازه اوجز در واجبات کاری انجام ندهند. همچنین فرزندان وظیفه دارند بال رحمت و عنایت خود را در زیر پای پدر و مادر بگسترانند و با دلسوزی و محبت در همه حال رعایت احترام آنها را داشته باشند. و از هر کاری که موجب تکدر خاطر آنها می شود حتی گفتن «اف» به شدت پرهیز کنند.

تصور کودک از پدر

طفل از زمان تولد تا حدود دو ماهگی شدیدا وابسته به مادر است و مادر را مرکز آرزوها و آمال خود می داند. به تدریج که کودک وارد دو ماهگی می شودپدر وارد زندگی و ذهن و تصور او می شود. کودک این را در می یابد که پدر برای او پناهگاه استمعلم استرهبر و قانونگذار است. تصور اینکه پدر از مادر کم اهمیت تر است از جهاتی درست است اما در مواردی نیز نقش پدر مهم تر از مادر می باشد. تجسم عالم شعورمظهر عقل و دانش در خانواده در قبضه پدران است و طفل پدر را به اینگونه می شناسد کودک به تدریج که بزرگتر می شود تصوراتی از پدر را در ذهن خود پرورش داده و آنها را پر و بال می دهد. از جمله تصوراتی که کودک از پدر خود دارد عبارتند از: الف) چهره برجسته خانواده

ب)همانندی با پدر

ج) ضامن رفع نیازها

د) عامل تأمین امنیت

ه) مرکز دانایی و اندیشه

الف) چهره برجسته خانواده

در روانشناسی کودک و نیز اصول و مبانی تربیت فرزندان تصریح شده است که کودک در سن ۳ ـ ۲ سالگی پدر را بزرگترین شخصیت و عاقل ترین افراد می داند. اگر کسی علیه پدر چیزی بگویداو از پدر خود دفاع می کند. کودک در خانه با پدر رفتاری رسمی دارد و بیشتر اوقات از کانال مادر با پدر ارتباط برقرار می کند.

ب) همانندی با پدر

از نظر روانشناسانکودک ۶ ـ ۳ ساله مخصوصا پسر بچه ها پدر را الگوی خود قرار می دهند. پدر از نظر کودک سمبل قدرت است. ضامن خانواده است و همه آرزوی کودک این است که مثل پدر باشد.

ج) ضامن رفع نیازها

پدر از نظر کودک ضامن رفع نیازهاست. هر چیزی را که اعضای خانواده احتیاج دارندپدر تهیه می کند. کودک در سایه پدرنیکو پرورش می یابد. هر چقدر سن کودک بیشتر شوددید او نسبت به توانمندی و ضمانت پدر بیشتر می شود به طوری که در سنین نوجوانی مادر را عامل مهر و محبت و پدر را عامل تأمین زندگی می داند.

د) عامل تأمین امنیت

اگر خطری برای کودک پیش آید در سنین خردسالی به مادر پناه می برد ولی از حدود چهار سالگی به بعد نوعا به پدرش پناه می برد و او را پناهگاه خود می داند.

ه) مرکز دانایی و اندیشه

پدر نماینده دنیای خارج کودک استمرکز دانایی و آگاهی است. کودک گمان دارد که پدرش در همه اصول و قواعد داناست. حتی کودکانی که نسبت به پدر دید منفی دارند باز هم در باره پدر تعصب دارند و عقل و فکر او را تحسین می کنند.

حق تربیت فرزند

خانواده محیطی است که کودک به ناچار باید در آن زندگی کند. ضوابطی که در خانه حکم فرماستبر کودک تحمیل شده و او باید آنها را بپذیرد. تربیت کودک مهم ترین حق او در قلمرو زندگی می باشد. پدر در رابطه با تربیت کودک مسئولیت مستقیم دارد. باید فرزند را به گونه ای پرورش دهد که آراسته به اخلاق و رفتار اسلامی شود در آینده برای جامعه مفید واقع گردد.

وظایف اساسی پدر

یک پدر نمونه و شایسته دارای وظایف اساسی زیادی است که در اینجا به سه وظیفه مهم اشاره می کنیم:

۱-مدیریت صحیح زندگی و تعیین خط مشی و نظام آن.

۲-تأمین نیازهای اعضای خانواده.

۳-مسئولیت تربیت فرزندان.

اساس و دامنه حقوق کودک 

روشن شد که پدر در رابطه با کودک مسئول است. مسئول سلامت جسمروانذهن و غیره پس لازم است او را نیکو پرورش دهدنیکو ادب کند و برای فرزندان هیچ خدمت و سرمایه و هیچ بخشی بهتر از ادب و تربیت صحیح اسلامی نیست. چنانکه برای پدر و مادر نیز هیچ وظیفه ای مهم تر از این نیست در دامنه حقوق مهم و اساسی فرزندان می توان موارد زیر را نام برد:

۱-حق آموزش

۲-حق پرورش

۳-و سایر حقوق

دامنه پرورش نیز بسیار وسیع است و شامل همه ابعاد وجودی انسان می گردد.

۱) پرورش بدن

۲) پرورش ذهن

۳) پرورش روان و &#۸۲۳۰;

در جنبه بدنوالدین وظیفه دارند در جهت رشد و پرورش بدن فرزندان خود و نیز شادابی و سلامت آنان و محافظت از بیماری ها و غیره بکوشند و از هیچ تلاشی در این جهت فروگذار نکنند.

در جنبه ذهن: والدین وظیفه پرورش ذهنتخیلهوش فرزندان را به عهده دارند. مسئله پرورش ذهن و شکوفا ساختن استعدادها اگر از رشد و سلامت جسم مهم تر نباشد مسلم کمتر نیست والدین با شیوه های درست باید بکوشند همه امکانات خود را در جهت بالندگی هوش و استعداد فرزندان خود بکار گیرند.

همچنین والدین وظیفه دارند به پرورش روح و روان کودکتان توجه کنند مسائل مربوط به اندیشه های عالی و ملکات و فضایل اخلاقی و ارزش های متعالی اسلام مثل ایثارعدالت و غیره را به کودک یاد دهند.

تعلیم و تربیت

یکی از حقوق فرزندانتعلیم و تربیت است. قلب و روح هر کودکی که متولد می شود همچون آینه ای زلال و شفاف است. پدر و مادر می توانند با تربیت صحیحفرزندان را به سعادت برسانند و مواظب این باشند که فرزندان با عناصر ناباب آشنا نشوند. خداوند در سوره روم آیه ۳۰ می فرماید: «&#۸۲۳۰; فطرت اللّه التی فطرالناس علیها &#۸۲۳۰;؛ خداوند مردم را براساس فطرت خدایی آفریده است.» بنا بر فطرت توحیدیسعادت و هدایت در وجود طفل به ودیعه نهاده شده است و والدین گرامی نباید اجازه دهند که این فطرت از مسیر اصلی خویش که همان سعادت و هدایت است خارج شود. در روایات وارد شده که حق فرزند بر پدر این است که نام نیک برایش انتخاب کند و او را خوب تربیت کند و به او قرآن یاد دهد.

البته پدر در رابطه با فرزند دارای وظایف و مسئولیت های فراوان دیگری هم می باشد از جمله: پرورش مذهبی که عاملی مهمی برای سعادت افراد و بازدارنده آنان از عوامل خلاف و بزهکاری است. پدر باید شوق به کمال را در نهاد فرزندان قرار داده و موجبات تثبیت آن را فراهم کند. پدر در صورتی که می تواند باید از راه عرضه عقاید و افکار اسلام فرزندان خود را با آداب دینی آگاه نمایند و با عملکرد خودفرزندان را متدین بار آورد. و در صورتی که نمی تواند از عالمان و معلمان و مربیان خوب و مراکز آموزشی شایسته کمک بگیرد. روشن است که پدر در این زمینه مسئولیت سنگینی تری را بر عهده دارد و غفلت و سهل انگاری او در مورد رفتار فرزندان در آینده مشکل ساز خواهد بود. اگر پدری پایبند به اصول مذهبی باشد نوعا فرزندش نیز مقید به اصول مذهبی می شود ولی اگر پدری لاابالی باشد و انتظار داشته باشد که فرزندانش پایبند به اصول ارزشی و اخلاقی باشداین امکان پذیر نیست و انتظار بی جایی است زیرا فرزندان از پدر و مادر الگوبرداری می کنند. وقتی الگوهایشان نامناسب باشندمسلما راهشان صراط مستقیم نخواهد بود. التبه در همه موارد این چنین نیست و گاهی ممکن است فرزند خود این اراده را داشته باشد که در صراط مستقیم قدم بردارد و با توکل به خدا و استقامت و اراده محکم در این راه قدم بگذارد و موفق هم شود.

رشد فرهنگی

آگاهی های لازم و پرورش فرهنگی فرزندان نیز از وظایف والدیناست. والدین معلم و راهنمای فرزنداند. هم در خانههمه اطلاعات مورد نیاز را به کودکان می دهند و هم وقتی به مدرسه می روندبه ترمیم نقص ها و جبران کمبودها در این رابطه می پردازند.

معرفی و توضیح فلسفه زندگی

اگر پدر همه فکر و ذکر خود را صرف رفع نیازهای جسمی کودک کندوظیفه خود را ادا نکرده است. از وظایف عمده و اساسی پدر این است که به فرزند خود کمک کند تا هدف زندگی اش را بشناسد و برای اعمال و رفتارش دلایلی بیابد تا بداند که چرا زنده است؟ چرا می میرد؟ مشکلات چیست و چگونه می توان آنها را حل کرد.

نقش اجتماعی و اخلاقی پدر

انسان موجودی اجتماعی است. به این معنا که در اجتماع زندگی می کند و در آنجا به مرحله رشد و کمال می رسد. اجتماع و فرهنگ در او مؤثر است و او می تواند تا حدود زیادی در اجتماع تأثیرگذار باشد. در آن تحول ایجاد کند. در سنین کودکی هیچ چیز بهتر از آموزش عملی نیست. پدر وظیفه دارد از راه عمل کردن به کودک یاد دهد که چگونه باشد و به چه صورتی عمل کند. در مواردی می تواند از داستان ها و قصه ها استفاده کند و به صورت غیر مستقیم فرزندان را آموزش دهد و گاهی نیز می تواند به صورت مستقیم آموزش دهد. توجه با این نکته ضروری است که راه آموزش در سنین مختلف یکی نیست. راه آموزش در خردسالان باید از طریق جملات کوتاه باشد و در پایان دوره کودکی می توان آموزش را با عملآمیخته کرد.

دانستنی های اقتصادی و مالی

مسئله اقتصاد از مسائل مهم حیات انسان و از ضرورت های زندگی است. اهمیت اقتصاد در زندگی و سرنوشت آدمی ضروری است و چه مناسب است که پدر از همان کودکی به پایه گذاری و ایجاد شوق در این زمینه در کودک بپردازد. تا در دوران جوانی سر باز نزند. فرزندان که به تدریج بزرگ می شوند باید با شغل پدر آشنا شوند و شغل پدر باید براساس ارزش و تقوایی که در آن وجود دارد مورد بررسی قرار گیرد. نه براساس مقام و درآمد و این خود درسی برای فرزندان می باشد. از مسائل مهم در جنبه اقتصاد و تربیت اقتصادی آموزش ارزش پول و هدف و مقصد به دست آوردن آن است و کودک باید بداند که در سایه چه مقدار از کار و تلاش می توان چه مقدار پول را دریافت کرد و با آن تا چه حد می توان خرید کرد. همچنین لازم است که از همان کودکی انفاق کردن را به کودک یاد داد. در روایات اسلامی آمده است که اگر قصد داری انفاقی را انجام دهی به دست کودک خود بده که او با دست خود آن را به فقیر و مستمند بدهد. اخلاق انفاقاز کودکی باید در ذهن فرزند القا شود و انفاق را منت نداند و اگر به فقیری چیزی بخشد خود را از فقیر طلبکار نداند.

در محیط خانوادهدلسوزی به فقراخیرخواهی برای آنانمشارکت در امورات مربوط به آنها و غیره باید مورد عنایت و نظر باشد و هر کسی در هر سطح اقتصادی که باشد باید به میزان توانایی اش انفاق و احسان داشته باشد.

روش های عملی در تربیت

از روش های تربیتی قرآن این است که الگوها را معرفی می کند.

«لقد کان لکم فی رسول اللّه اسوه حسنه لمن کان یرجوااللّه و الیوم الاخر و ذکراللّه کثیرا» اولین الگو در تربیت فرزندانپدر و مادر هستند. اگر والدین معتقد به اجرای احکام الهی باشند بهترین تأثیر را خواهند داشت. امام کاظم(ع) فرمودند: «رفتار کودکان در اثر رفتار درست والدین محفوظ می ماند».

حفظ کرامت نفس فرزندان

عقیده روانشناسان این است که با احترام و محبت به کودکبسیاری از مشکلات کودک حل خواهد شد. نباید کودک را در مقابل دیگران کوچک شمرد یا تنبیه کرد و برای انجام خطاها ملامت نمود.

لازم است والدین به هنگام پشیمانی فرزند از خطاعذرش را بپذیرند و بی سبب او را تنبیه نکنند. بلکه با تشویق و صبر آنها را به صلاح دعوت کنند.

و نکته آخر آنکه یک اصل کلی وجود دارد و آن این است که والدین ابتدا باید خویشتن راتربیت کنند. اگر والدین خودشان دارای صفات نکوهیده باشندنمی توانند در فرزندشانصفات پسندیده را به وجود آورند. قرآن در این باره می گوید: «اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم و انتم تتلون الکتاب افلا تعقلون» آیا شما مردم را به نیکی امر می کنیددر حالی که خویشتن را فراموش کرده اید. فرزندان ما هر گونه که باشند خوش رفتار یا بدرفتارراستگو یا دروغگوحسود یا خیرخواه همه این صفات را از پدر و مادر خود کسب کرده اند.

 

پدید آورنده : مهرنوش اکبری  - سایت حوزه منابع

۱ـ اعتمادیراسخیاصول و فنون آموزش و پرورشتهرانانتشارات آوای نور۱۳۷۶.

۲ـ افروزغلامعلیچکیده ای از روانشناسی تربیتی کاربردیتهرانانتشارات انجمن اولیا و مربیان۱۳۷۲.

۳ـ برنارداسپادکآموزش در دوران کودکیترجمه محمدحسین نظری نژادمشهدانتشارات آستان قدس۱۳۷۲.

۴ـ جعفریان یسارحمیدمبانی اصول فلسفه و مکاتب آموزش و پرورشقمانتشارات ظفر۱۳۸۶.

۵ـ چراغ چشمعباسسیره و کلام پیامبر اعظمقمانتشارات تعلیم و تربیت اسلامی۱۳۸۵.

۶ـ حجتیمحمدباقراسلام و تعلیم و تربیتتهراندفتر نشر فرهنگ اسلامی۱۳۵۸.

۷ـ شریعتمداریعلیاصول تعلیم و تربیتتهرانانتشارات دانشگاه تهران۱۳۸۵.

۸ـ شعاری نژادعلی اکبرفلسفه آموزش و پرورشتهرانانتشارات امیرکبیر۱۳۸۳.

۹ـ شفعیی مازندرانیمحمدراز خوشبختی و اعجاز ازدواجقمانتشارات عطرآگین۱۳۸۵.

۱۰ـ شکوهیغلامحسینمبانی و اصول آموزش و پرورشمشهدانتشارات آستان قدس رضوی۱۳۸۵.

۱۱ـ فرهادیانرضامبانی تعلیم و تربیت در قرآن و احادیثقمدفتر تبلیغات اسلامی۱۳۷۸.

۱۲ـ قاضیقاسمآموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانیتهرانانتشارات جهاد دانشگاهی۱۳۷۳.

۱۳ـ قائمیعلیپرورش مذهبی کودکتهرانانتشارات ارشاد اسلامی۱۳۵۸.

۱۴ـ همانزمینه تربیتتهرانانتشارات امیری۱۳۶۸.

۱۵ـ برنارداسپادکآموزش در دوران کودکیترجمه محمدحسین نظری نژادمشهدانتشارات آستان قدس۱۳۷۲.

۱۶ـ مریشریدانبازی و رشد کودکانترجمه رضا توکلی و همکارانتهرانانتشارات رشد۱۳۸۲.

۱۷ـ موریسدُبسمراحل تربیتترجمه دکتر علی محمد کاردانتهرانانتشارات دانشگاه تهران۱۳۴۵.

۱۸ـ ویلیامسیرزنقش پدر در مراقبت و  تربیت کودکترجمه شرف الدین شریفیتهراننشر صابرین۱۳۸۲.

 

 

 

ديدگاه ها در اين مطلب .