نتیجه خوبی به پدر و مادر | خانواده مطهر

نتیجه خوبی به پدر و مادر

-پیامبر اکرم (ص) فرمودند: هر کس دوست دارد عمرش افزون و روزیش فراوان باشد، به پدر و مادرش صله و احسان کند چون عمل او بخشی از اطاعت خداوند است(۱)

-پیامبر اکرم(ص) فرمودند: به پدر و مادر خود نیکی کنید تا فرزندان شما هم در حق شما نیکی و احسان نمایند. (۲)

– پیامبر اکرم(ص) فرمودند: هر کس دوست می دارد که لحظه مرگ برایش آسان باشد، صله رحم کرده و به پدر و مادرش احسان و خوبی کند که علاوه بر شیرینی لحظه مرگ، پیش از آن فقر و نداری هم گریبانگیر او نخواهد بود. (۳)

– پیامبر اکرم(ص) فرمودند:گاهی ثروت شخص و یا خانواده ای هر چند نادرست و فاسق به سبب احسان و نیکویی در حق پدر و مادر، رو به فزونی می گذارد. (۴)

-شخصی به امام صادق (ع) گفت پدری دارم بسیار پیر و ناتوان، او را به دوش می گیرم و برای قضای حاجت بیرون می برم. امام فرمودند: هرچه می توانی به پدرت خدمت کن و حتی لقمه در دهان او بگذار، که این کار وسیله نجات تو از آتش دوزخ خواهد شد. (۵)

-امام صادق می فرمایند: چه شده که شما به پدر و مادرتان، چه زنده و در قید حیات باشند یا مرده، احسان و خوبی نمی کنید؟ به این ترتیب که برایشان نماز بخوانید و به نیتشان صدقه بدهید و از سویشان حج بگزارید و روزه بگیرید که خداوند به همان اندازه برای شما هم پاداش خواهد داد. (۶)

پیامبر اکرم (ص) فرمودند: وای بر ، وای بر ، وای بر کسی که پدر و مادرش، یکی یا هر دو به پیری رسند و او بهشتی نشود. (۷)

۱-اینگونه معاشرت کنیم /ص132

۲-همان مصدر/ص ۶۵

۳-بحار الانوار/ج۲/ص۴۲۹

۴- اینگونه معاشرت کنیم /ص۱۳۲

۵-اصول کافی/ج۲/ص۱۶۲

۶-اینگونه معاشرت کنیم /ص159

۷-نهج الفصاحه/ش۱۶۶۶

 

منبع:  به سوی خورشید سبز         تحقیق و تالیف: محمد علی ساعتچی

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی