بخشندگی و پرهیز از بخل:حجته اسلام دكتر مصطفي نيك اقبال | خانواده مطهر

بخشندگی و پرهیز از بخل:حجته اسلام دكتر مصطفي نيك اقبال

امام علی(ع): بخشندگی آدم را محبوب می‌کند حتی نزد دشمنانش. بخل آدمی را منفور می‌کند حتی نزد فرزندانش.

امام حسین(ع): هرکه بخشنده باشد سرور دیگران میگردد.

امام علی(ع): بخشنده‌ترین مردم آنست که در تنگدستی بخشش کند.

امام حسین(ع): بخشنده‌ترین مردم کسی است که به آن کس که چشم امید به او نبسته بخشش کند.

امام علی(ع): بخل ورزیدن، بدگمانی به معبود است.

امام علی(ع): هر که در مال خود بخل ورزد خوار شود.

امام هادی(ع): بخل نکوهیده‌ترین صفت است.

امام علی(ع): بخیل بی‌دوست می‌ماند.

امام علی(ع): بخیل‌ترین مردم کسی است که مال خود را از خود دریغ ورزد و برای وارثانش بگذارد.

امام صادق(ع): امیرمؤمنان(ع) چند بار خرما برای کسی فرستاد… مردی به ایشان عرض کرد یک بار خرما کافی‌اش بود. حضرت(ع) فرمود خدا امثال تو را در میان مردم زیاد نکند. من می‌بخشم و تو بخل می‌ورزی!؟

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی