بهترين زن: حجه الاسلام دكتر مصطفي نيك اقبال | خانواده مطهر

بهترين زن: حجه الاسلام دكتر مصطفي نيك اقبال


به سند صحيح ابوبصير از امام صادق(ع) روايت مي‌كند: «بهترين زن آن است كه آسان‌گير و نرم‌خو باشد، ميلش به نزديكي فزون باشد، اگر شوهر بر او غضب كند به جلب رضايت او برآيد و در اين راه به جدّ بكوشد، اگر شوهرش از او غايب شود در حفظ آبرو و مالش بكوشد و از او غيبت نكند. چنين زني خدايي(الهی) است و آن كه خدايي باشد هرگز خوار نگردد.» (الفروع، 2، 3)

توضیحی راجع به فقره اول در روایت یعنی  ( آسان‌گیری) :

متاسفانه آنچه در میان زنان ما بخصوص زنان مدعی دین و ایمان شایع است بجز این است که امام صادق(ع) فرموده. کسی که مسائل ساده زندگی را بزرگ می‌کند و بر سر آنچه در واقع امر و نزد خدا، بی‌ارزش است بلوا براه می‌اندازد و محیط خانه را پر از تنش و اضطراب می‌کند تا به خواسته‌های کوچک و حقیرش که به نادرست آنها را مهم می‌داند برسد، چنین کسی از راه و روش امام صادق(ع) فرسنگها فاصله دارد. از مرحوم آقای بهجت شنیده شد که ایشان می‌فرمودند مردم چیزهای جدی را شوخی گرفته‌اند و چیزهای شوخی را جدی. وقتی چیزهای بی‌ارزش برای ما بزرگ می‌شود برای بدست آوردن آنها نیرو و قوای بسیاری صرف می‌کنیم این است که برای انجام مسائلی که براستی جدی و ارزشمند است دیگر نیرو و قوایی نداریم. حاصل اینکه یک عمر زندگی کرده‌ایم اما توشه‌ای نیاندوخته و دست خالی از دنیا می‌رویم. پس آدمی باید از مسائل کوچک و ساده زندگی به راحتی و سادگی بگذرد تا بتواند مسائل اصلی و اساسی زندگی را که خدا در آنها نظر دارد بدرستی حل و فصل کند و در آنها جدی باشد. حال سوال اینجاست که مسائل اصلی و اساسی زندگی کدام است تا نیرو و قوای خود را برای درست انجام دادن آنها ذخیره کنیم؟ برای پاسخ به این سوال یک راه حل ساده وجود دارد و آن اینکه وقتی با مسئله‌ای برخورد می‌کنیم از خود بپرسیم اگر پیامبر اکرم(ص) که قرآن اخلاق و رفتارش را  برای ما الگو قرار داده، در زندگی‌اش به این مسئله برمی‌خورد چه برخوردی می‌کرد؟ آیا این مسئله برایش مهم بود یا نه؟ فطرت انسان نمی‌تواند تصور کند که پیامبر اکرم(ص) بر سر مسائل پیش پا افتاده زندگی و زیور و زینت آن پافشاری بیش از حد کند و یا به دنبال حرف خودش باشد و بخواهد خودش را اثبات کند بلکه پیامبر اکرم(ص) در نهایت بی‌اعتنایی به زیور و زینت زندگی و بی‌التفاتی به آنچیزهایی زندگی می‌کرد که در تحصیل رضای پروردگار بی‌حاصل بود. پیامبر اکرم(ص) هیچ‌گاه بدنبال این نبود که منافع خودش را تأمین کند و به اصطلاح زندگی را به طرف خودش بکشد و چیزهای خوب را جلوی سفره خودش بچیند. پیامبر اکرم(ص) پر از ایثار و عشق‌ورزی نسبت به دیگران بود و پیوسته آنها را بر خود مقدم می‌داشت. روایت است مسیح(ع) به حواریون خدمت می‌کرد و چون می‌خواستند مانع شوند و می‌گفتند یا روح الله ما سزاست که تو را خدمت کنیم؛ مسیح به ایشان می‌گفت: مبعوث شدم تا به خلق خدمت کنم نه اینکه خلق به من خدمت کنند.ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی