ده ملاک برای انتخاب همسر از نظر روایات اسلامی: حجه الاسلام دكتر نيك اقبال | خانواده مطهر

ده ملاک برای انتخاب همسر از نظر روایات اسلامی: حجه الاسلام دكتر نيك اقبال

ده ملاک برای انتخاب همسر از نظر روایات اسلامی:

1. دوستش داشته باشی.

2. عاقل باشد.

3. ادب داشته باشد.

مصعب زبيري از امام كاظم(ع) روايت مي‌كند: «بهترين زن آن است كه به او مايل باشی و داراي عقل و ادب باشد. نيازي نباشد كه امر و نهي‌اش كني، پس از آن زني كه بدان مايل باشي ولي ادب ندارد، پس بايد دائم امر و نهي‌اش كني، پس از آن زني كه بدان مايل باشي ولي عقل و ادب هيچ يك را ندارد، پس ناچاري با او صبر كني زيرا به او مايلي.» (الفروع، 2، 3)

4. باکره باشد.

5. خوش اخلاق باشد.

6. مایل به فرزنددار شدن باشد.

به سند صحيح ابراهيم كرخي از امام صادق(ع) روايت مي‌كند: «خوب بنگر كه چه كسي را به همسري مي‌گيري، زيرا كه وي را در مال خود شريك مي‌سازي و بر آيين و سرّ خود مطلع مي‌سازي. زني باكره بگير كه به خوبي و حسن خلق منسوب باشد. فرزند‌زا باشد و مهربان؛ و حذر كن از زن عيب‌‌جو و پرخاش‌گر كه خوبي‌هاي زيادت را كم به حساب آورد و خوبي‌هاي اندكت را نيز به بهانه‌ي اندك بودن نپذيرد.» (معاني الاخبار، 91)

7. عفت و پاکدامنی داشته باشد.

به سند صحيح جابربن عبدالله از رسول اكرم(ص) روايت مي‌كند: «بهترين زنان، فرزندزاي مهربان است، آن كه عفيف باشد، در خانواده‌اش عزيز بدارندش. اما در نزد شوهرش ذليل كند خود را، تنها براي شوهرش خود را بيآرايد و در برابر غير، خودنگهدار باشد، چون با شوهر خلوت كند آنچه شوهر مي‌خواهد در اختيارش نهد.» (الفقيه، 2، 125)

8. سهل‌گیر باشد.

9. حافظ اسرار باشد.

به سند صحيح ابوبصير از امام صادق(ع) روايت مي‌كند: «بهترين زن آن است كه آسان‌گير و نرم‌خو باشد، ميلش به نزديكي فزون باشد، اگر شوهر بر او غضب كند به جلب رضايت او برآيد و در اين راه به جدّ بكوشد، اگر شوهرش از او غايب شود در حفظ آبرو و مالش بكوشد و از او غيبت نكند. چنين زني خدايي(الهی) است و آن كه خدايي باشد هرگز خوار نگردد.» (الفروع، 2، 3)

10. کم مهریه باشد.

به سند موثق سكوني از امام صادق(ع) روايت مي‌كند: «بهترين زن آن است كه خوشروتر باشد و كم‌مهريه.» (التهذيب، 2، 227)

 

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی