در اختلافات، به تفاهم برسيد (احسان رادمند- تبيان) | خانواده مطهر

در اختلافات، به تفاهم برسيد (احسان رادمند- تبيان)

tafahoom1

خانواده چيزي بيش ازمجموعه افرادي است كه در يك فضاي مادي ورواني خاص به سر مي برند .خانواده يك نظام اجتماعي وطبيعي است كه ويژگي هاي خاص خود را دارد. در چنين نظامي افراد به وسيله علايق و دلبستگي هاي عاطفي نيرومند، ديرپا و متقابل به يكديگر متصل شده اند.
اما نکاتي هست که با توجه به آنها مي توان صدمات ناشي به اين نظام را به حداقل رساند:

1- به ياد داشته باشيد بعضي از آداب و رسوم و عقايدي که در خانواده ها وجود دارد، هيچ پشتوانه ي عقلي و قانوني و شرعي ندارد و فقط باعث هويت بخشي به مردم وابسته به آن فرهنگ مي شود، مثل بسياري از رسم و رسومات جشن ازدواج، و براي برقراري پيوند و رابطه ي مناسب با خانواده اي که فرهنگ متفاوتي دارند ، مي توان بسياري از اين آداب و رسوم را ناديده گرفت. مثلاً در بعضي از مناطق و شهرها براي دوران عقد قبل از مراسم عروسي، محدوديتهاي بسيار سختي را درباره ي رابطه ي زن و شهوهر در نظر مي گيرند که باعث عذاب و ناراحتي هر دوي آنها مي شود. در صورتيکه در اين دوران، دختر و پسر به صورت شرعي به هم محرم شده اند و هيچ اشکال عقلي و شرعي براي روابط آزادتر بين دو طرف وجود ندارد . همينطور رسم و رسوماتي مثل شيربها، تهيه ي ليست جهيزيه، خريدهاي عجيب و غريب در طي مراحل ازدواج و غيره که هيچ نقش تعيين کننده اي در آينده ي زندگي زن و شوهر نخواهد داشت.2- در صورتي که در موردي با همسرتان اختلاف سليقه پيدا کرديد، به هيچ وجه کار را به لجبازي نکشانيد و تصميم نگيريد روي طرف مقابل را کم کنيد. اگر در بيشتر سريالها و فيلمهاي خانوادگي تلويزيون مي بينيد که يکي از زوجين با داد و فرياد و لجبازي هميشه کارش را پيش مي برد و طرف ديگر غالباً کوتاه مي آيد. بدانيد که اين، فقط در فيلمها اتفاق مي افتد و در زندگي واقعي چنين کاري فقط مسئله را پيچيده تر مي کند و به صورت يک زخم در چهره زندگيتان ماندگار خواهد شد. حتي اگر در يک يا چند مورد خاص بتواند با لجبازيهاي بچه گانه و يا داد و فرياد همسرتان را وادار به عقب نشيني کنيد، اين عقب نشيني بصورت يک عقده در وجود او خواهد ماند و در جاي ديگر آن را تلافي خواهد کرد.
هرگاه با همسرتان اختلاف سليقه پيدا کرديد و همسرتان در ابتدا با پيشنهاد و نظر شما مخالفت کرد، در ابتدا فکر کنيد که اگر خواسته ي شما اجرا نشود چه زياني به زندگيتان وارد مي شود. اگر هيچ ضرر و زياني ندارد، حتي الامکان از آن صرفنظر کنيد.
ولي اگر برآورده نشدن خواسته شما، باعث رنج و ناراحتيتان مي شود، سعي کنيد اين موضوع را بسيار منطقي و با خوش رويي و مؤدبانه با همسرتان مطرح کنيد و از او بخواهيد به خاطر علاقه ي شما در اين مورد به سليقه و نظر شما توجه کند و آن را برآورده سازد. مطمئن باشيد که با رفتارهاي زشت مثل فحاشي و داد و فرياد و لجبازي تا به حال هيچکس نتوانسته فرد ديگري را همراه و يار خود کند، مگر براي مدت بسيار محدود.

3- هرگز و هرگز به خاطر تفاوتهاي فرهنگي و آداب و رسوم خانواده ي همسرتان و يا خصلتهاي فردي و شخصي همسرتان (مثل شجاع نبودن و يا زيبا نبودن) او را تحقير نکنيد و به هيچوجه عباراتي مثل «عقب مانده»، «امل» و … را بکار نبريد. زياد ديده مي شود که يکي از طرفين براي اينکه حرفش را به کرسي بنشاند و کارها را همانطور که مطابق ميل اوست به سرانجام برساند، سعي مي کند با تحقير شخصيت و يا تمسخر باورها و خواستگاه خانوادگي و بومي طرف مقابل او را وادار به تبعيت از خود کند. ولي به ياد داشته باشيد يک همسر تحقير شده و بي هويت که اعتماد به نفس را از دست داده باشد در بيشتر موارد کارايي خود را براي انجام وظايفش از دست مي دهد و در انجام بسياري از کارهايش موفقيت نخواهد داشت. اين امر حتي باعث افسردگي و انزواي او مي شود که در هر حالتي نهايتاً به ضرر جمع خانوادگي شماست و بالطبع خودتان هم از آسيب چنين امري در امان نخواهيد بود.
4- اگر پس از بررسي و مطابقت با عقل و عرف و شرع به اين نتيجه رسيديد که بعضي از رفتار و کردار و باورهاي همسرتان ايراد دارد، براي انتقاد تلاش کنيد با مباحثه هاي کوتاه و آرام و منطقي او را توجيه کنيد و رفتار و کردار و باور درست را به او ارائه نمائيد. ولي دقت کنيد به نحوي اينکار را انجام دهيد که احساس نکند شخصيت و غرورش را زير سؤال برده ايد و بدانيد هيچوقت با يکبار گفتگو و در يک جلسه اين موضوع به سرانجام نمي رسد و اين عادتها و اعتقادات در طول زمان جزو شخصيت همسرتان شده و تغيير آن زمان مي خواهد. در ضمن مي توانيد با هديه دادن کتابهايي که در مورد آن رفتار و اعتقاد توضيحاتي داده و تشويق همسرتان به مطالعه آن کتاب به تدريج او را اصلاح کنيد. همچنين در بعضي از موارد و درباره ي تعدادي از رفتارها و ناهنجاريهاي فردي و اجتماعي فيلمهاي خوبي وجود دارد که با تهيه و تماشاي آن فيلمها در کنار همسرتان مي توانيد آرام و غير مستقيم او را تغيير دهيد.
5- توجه داشته باشيد که صرفنظر از خواسته ها و چشم پوشي از علاقه هايتان، به هيچوجه نشانه ي شکست و يا تحقير شما نخواهد بود. بلکه به ياد داشته باشيد انسان بزرگوار و با شخصيت و فهميده کسي است که به نظرات و سليقه هاي ديگران احترام مي گذارد و در بسياري از موارد با از خودگذشتگي، باعث رضايت و خرسندي آنها مي شود و همين موضوع باعث جلب محبت و احترام همسرش نسبت به او خواهد شد.
در ضمن به اين نکته توجه کنيد که در بسياري از موارد با صرفنظر کردن از خواسته هايتان و پافشاري نکردن روي آنها مي توانيد آرامش و شادي را به خانواده ي کوچکتان هديه کنيد و مطمئناً اولين کسي که از اين آرامش و شادي لذت مي برد خود شما هستيد.

در آخر ذکر اين نکته خالي از لطف نيست که متوجه باشيد که زندگي مثل فيلم سينمايي نيست که در آن، افراد به همه ي خواسته هايشان برسند و همسر ايده آل و کاملاً مطابق ميل خود را پيدا کنند. بلکه هر انساني مجموعه اي از نقاط ضعف و قوت است و زندگي هر انسان آميخته اي از شاديها و رنجها، شکستها و پيروزيها و غمها و ناکاميهاست، بنابراين ارزش و قيمت زندگي و همسر و خانواده تان را بدانيد و به هر بهانه اي آن را متشنج و بحراني نکنيد.
موفق و شادکام باشيد.


احسان رادمند- تبيان

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی