اختلالات یادگیری :دکتر حمید رضا رحمانیان | خانواده مطهر

اختلالات یادگیری :دکتر حمید رضا رحمانیان

اختلالات یادگیری یکی از مشکلات رشد بوده که مشخصات آن شامل نقص عمومی،هوش و مشکلات بارز در رفتارهای اجتماعی می باشد.مدیریت این افراد به دلیل اختلال در صحبت کردن و ارتباط با دیگران می تواند چالس زا باشد.این افراد در معرض بیماری های فیزیکی و روانی می باشند.این اختلال در مردان کمی شایعتر از زنان (3به 2) است.

جدول زیر شیوع این بیماری را نشان می دهد:

درجه                      ضریب هوش                                         درصد شیوع

خفیف                        60-  59                                             2.5%

متوسط                         49-35                                              0.4%

شدید                            34-20                                             مجموعا با عمیق 0.1 %

عمیق                            بیشتر از یک درصد

لازم به ذکر است که بسیاری از افراد با درجه خفیف هرگز تشخیص داده نمی شوند.تخمین زده می شود که تعداد افراد با اختلات شدید به علت پیشرفت در نگهداری نوزادان پیش رس در حال افزایش است.

علت های خاص اختلالت یادگیری شامل:

علل قبل از تولد:

ژنتیک

عوامل دوران حاملگی

 • مصرف الکل
 • داروها
 • کشیدن سیگار
 • عفونت(سرخچه)

علل بعد از تولد

 • سوئ تغذیه
 • سرب
 • عفونت (مننژیت)
 • ضربه مغزی
 • مشکلات اجتماعی

چند عاملی که جزء شایع ترین علل بوده می تواند شامل علل محیطی به همراه علل ژنتیکی باشد

علائم بالینی:

اختلالات یادگیری معمولا در دوران کودکی بروز موده ولی اگر درصد ان خفیف باشدمی تواند نادیده گرفته شود.

در توانایی های زیر می تواند تاخیر ،کاهش و یا عدم حضور دیده شود.

 • صحبت کردن
 • تحصیل
 • توانایی های حرکتی
 • زندگی غیر وابسته
 • مشکل
 • توانایی های اجتماعی

مشکلات رفتاری ثانویه به ترکیبی از مشکلات ارتباطی ،روان×زشکی ،بیماری های فیزیکی و یا تشنج می تواند افزایش یابد.

درمان:

افراد با اختلالات یادگیری باید مورد حمایت قرار گرفته تا بتوانند از سرویس های لازم بهرهمند گردند.موارد خیلی شدید نیاز به    تیم های نگهداری تخصصی که شامل روان پزشک،روان شناس،کار درمان،پرستار روان پزشکی و گفتار درمان می باشد دارند.

شامل:

 • آموزش
 • ارتقای سطح نگهداری در دوران قبل و هنگام بارداری
 • مشاوره ژنتیک

مشکلات فیزیکی همراه

مشکلات روان پزشکی همراه

آموزشی

درمانی

حمایت های دیگر مانند امور معیشتی،زندگی و مالی

 

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی