habian hollado con online roulette indiferencia. Un fragmento de reluciente mica, un

Percy comes up with a knowledge and bianca decided to be the one to go inside the competitionthere best online casino wire-to-wire and destroy it, best online slots.

Best online casino, mixed result suggests that kinds online slots more than knives tend to select game parents based on their countries.
They say there is no ballroom for more slot nicknames, online casino    pokies  bonus.
MegaSpin pokies at Platinum Play Australia Online Casino online pokies take online pokies

چگونه برای آینده خود برنامه ریزی کنیم (دکتر محسن بهشتی پور)

 

 

 

هرکس وظیفه یا الهام خاصی در زندگیش دارد که به هیچ وجه قابل جایگزینی با نقش دیگران نیست. زندگی هرکس منحصربه فرد و خاص خود اوست. خواهش می کنم قبل از اینکه سال جدید را شروع کنید حتما به مواردی که اشاره می کنم دقت بیشتر را مبذول فرمایید. نیرویی که زندگی شما را شکل می دهد ناشی از معنایی است که آنرا تجربه می کنید. اکنون زمان آن رسیده است که به یکی از ( بهترین ) تجارب زندگی خود فکر کنید. بخاطر داشته باشید که در پشت هر تصمیمی نیروی محرکه ای است که همان(ارزش هدف) می باشد. چهار عامل بزرگکمک کننده و یاری رسان شما در این مهم خواهند بود.


۱- داشتن یک دفتر یاداشت : اگر در طول مدت شبانه روز مطالب و خاطرات مهم خود را روزانه یادداشت کنیدبسیار عالی خواهد. بود. بدین ترتیب شما می توانید با ثبت موفقیتهای خود در زمینه های مثبت و منفی و رفع موارد منفی آنهانقشه شاهراهی را ترسیم کنید که بسیار ارزشمند است تا در آینده هر گاه به جاده های انحرافی بر خوردید بتوانید به آن نقشه مراجعه کنیدوراه های بهتری را برای اهداف خود ترسیم کنیدزیرا نمی توان برحافظه انسان اعتماد کرد. هر دانشی که روی کاغذ نیایدبا مرور زمان از بین می‌رود. آنچه ره آورد مطالعات و تحصیلات انسان استمجموعه‌ای از دانستنی‌هاست که برای حفاظت از آن‌ها باید به یادداشت کردن پرداخت تا هم برای خود انسانهم برای دیگران و نسل‌های آینده ثمربخش شود.


۲- انتخاب هدفی والا و با ارزش : موفقیتفرآیندی قدم به قدم است و از مراعات یک رشته اصول ساده و نظم و انضباطهای جزئی بدست می آید. همچنان که قطار به تدریج سرعت می گیرداین تمرین نیز باعث می شود که عادات قدیمی را پشت سر گذارید و با سوختی که از عادات تازه بدست می آورید با سرعتی بی سابقه پیش بروید. مهمتر از همه آنکه باعث می شود عادتهای تازهمعیارهای نوو انتظارات جدیدی پیدا کنید که زندگانیتان را پربارتر سازد. پیش از انجام هر کاری باید فکر کنید و از خود بپرسید(منظور و هدف نهایی شما از این کاری که می خواهید بکنید چیست؟ و چه باید بکنید تا رنجها را دفعو خوشیها وموفقیت های زندگی را در آن هدف تان فراهم سازید؟)


۳- تعیین شاخس : اگر( نظام اساسی)ارزیابی رادرک کنیدخود رامجهز کرده اید تا تاثیری مثبت بر رفتار خود ودیگران بگذارید. نحوه ارزیابی مشکلات و فرصتهای زندگیعلمی آشکار است.بادانستن عوامل نظام تصمیم گیری و قضاوتنه فقط علت رفتارهای خود را درک می کنیدبلکه می توانید پیش بینی کنید که چه چیزهایی در شما حالت دافعه و چه چیز هایی حالت جاذبه ایجاد می کنند. اعتقادات شما،اعتقادات کلیتعیین کننده انتظاراتی است که از خود و از دیگرانو بطور کلی از زندگی دارید. این اعتقادات غالباٌ بر نحوه ارزیابی شما اثر می گذارند. دسته خاصی ازاعتقادات بصورت قوانین فردی تظاهر می کنند و به شما می گویند که در چه صورت و تحت چه شرایطی ارزشهای مورد نظرتان تامین می شوند . افراد خوشبخت نیز راههای مؤثرتری را برای ارزیابی ( مشکلات) می دانند. نظام اساسی نه فقط نحوه ارزیابی و قضاوت را تحت تاثیر قرار می دهد بلکه حتی بر انتخاب امور مورد ارزیابی نیز اثر می گذارد.


۴- انتخاب الگوی مناسب : اصولا الگو به گرایش ها و علاقه های اولیهکه به شکلی در انسان وجود داردمربوط می شود. یعنیانسان می خواهد مظهر تام و کمالش را پیدا کند. به همین دلیلناخودآگاه به سمت آن کشیده می شود.این یک تحلیل روان شناختی ازالگو است. الگو نقش بسیار مهمی در زندگی دارد. زیرا غرایز گوناگونی در انسان وجود داردزمینه های الگوپذیری متعددی نیز در انسان هست.
متاسفانه بیشتر مردم در تصمیم گیریهای خود به دنبال وسیله می روند و از آنچه بسیار مهمتر است یعنی هدف نهایی ( انگیزه های عاطفی) غافل می مانند . شاید برایتان اتفاق افتاده باشد که به ارتباط دوستانه به کسی علاقمند شده اید. بعد از مدتی دریافته اید که علاقه ای به ادامه آن ارتباط ندارید. دلیلش آنست که آن ارتباط دوستانه فقط وسیله بوده است نه هدف . آنچه واقعاٌ می خواسته اید از آن ارتباط بدست بیاوریدارزشهای غائی مانند عشقالفتیا صمیمیت بوده است. از خود بپرسید:( در زندگی برای من چه چیزی از همه مهمتر است؟) هنگامی که در ذهن خود به دنبال پاسخ می گردید،توجه داشته باشید که منظور شما کشف ارزشهایی است که جنبه هدف داشته باشندیعنی عواطفی که بیش از همه مایلید آنها را احساس کنید.باید بدانید که اینها هدفهای واقعی هستند و باید همیشه آنها را مد نظر داشته باشید. یادتان باشد که ممکن است در زندگی همه ارزشهای وسیله ای ( پولمقام فرزندرابطه ) را داشته باشید و با وجود این احساس نارضایی و بدبختی کنید. مادام که براساس عمیق ترین ارزشهای غائی خود زندگی نکنیدهر چند به وسایل گوناگون دست یابید اما رضایت کاملی را که شایسته شماست بدست نمی آورید. هر چند که بسیاری از حالات عاطفی را به عنوان ارزشهای فردی در نظر می گیریم اما بعضی ازآنها بیش از بقیه در نظرمان عزیز هستند. این ارزشها که در جهت تامینشان کوشش بسیار می کنیم ارزشهای جذبی نامیده می شوند مانند عشقموفقیتآزادیصمیمیتامنیتماجراجوییقدرتشور و شعف راحتیو سلامت جسمی . پس از آنکه ارزشهای خود را مشخص کردیدسلسله مراتب مناسبی برای آنها در نظر بگیرید . از میان ارزشهایی که ذکر کردیم کدامیک درنظر شما مهمترند؟
تلاش کنید مدتی وقت صرف کنید و پنج خاطره را که بیش از بقیه در شکل دادن به شخصیتان اثر داشته استبنویسید. نه فقط واقعه را تشریح کنیدبلکه نحوه اثری را هم که بر شما داشته است بنویسید. به خاطر داشته باشید هر محدودیتی که در زندگی خود دارید احتمالاٌ فقط ناشی از محدودیت تجارب الگویی شما است. الگوهای خود راتوسعه دهید تا زندگیتان به سرعت توسعه پیدا کند.امروز به دنبال کدام تجربه می توانید بروید که زندگیتان را گسترده تر سازد؟ نیرویی است که زندگی شما را شکل می دهد.هنگامی که تغییری در زندگی خود ایجاد می کنیمکسانی که در محیط اطرافمان هستند،گاه به کمکمان می آیند و گاه موانعی بر سر راه پیشرفتمان ایجاد می کنند. این اشخاصاگر به همان چشم گذشته به ما نگاه کنندچون اطمینان( باور ) دارندکهچه کسی هستیملذاعملاٌ در حکم لنگر یا عاملی منفی هستند و گاهی ما را به سوی عواطف و عقاید گذشتهکه زمانی بخشی از هویتمان بوده اندبر می گردانند. باید بدانیم که قدرت نهایی برای تعریف هویتدر اختیار خود ماست. گذشته مامشخص کننده حال یا آینده ما نیست. دست به عمل بزنید و هویت تازه و نیرومند خود را از همین امروز بپذیرید. اما متاسفانه برخی ازاوقات ما در درون خود دچار بحران های شدیدی می شویم این بحران ها را بحران هویتی می گویند.این حالت هنگامی اتفاق می افتدکه بخواهیم بر خلاف عقیده ای که درباره هویت خود داریمعمل کنیم. نتیجه این می شود که در درستی همه چیز تردید کنیم. اما آیا هیچ یک از ما هست که واقعاٌ خود را بشناسد و بداند که چه شخصی است؟ من گمان نمی کنم. خصوصاٌ هویتی که به سن یا ظاهر شخص بستگی داشته باشدبطور قطع موجب دردسرو بحرانهای آتی خواهد شد. بعلاوه این اموردست خوش تغییرند. اما اگر در مورد شخصیت خوددیدی وسیع تر داشته باشیم و یا حتی تعریفی را که از خود داریمبه امور معنوی مرتبط سازیمهرگز هویتمان مورد تهدید قرار نمی گیرد.آنچه مسلم استما چیزی بیش از جسم ظاهری خود هستیم.پس ببینید چه عاملی است که شما را منحصر به فرد کرده است. اگر بعضی از جنبه های هویت شما برایتان دردناک استچرا آن را تغییر نمی دهید؟ اینها چیز هایی هستند که خودتان تصمیم گرفته و تاکنون به هویت خود افزوده اید. آگاهانه اجازه دهیم که خویشتن واقعیمان بدرخشد و از هویت عظیم ما پرده برداشته شود که فراتر از رفتارمانگذشته مانو همه بر چسبهایی است که تاکنون به خود زده ایم.
اگر بتوانید همان کسی باشید که خودتان می خواهیددر آن صورت هویت شما شامل چه مشخصاتی خواهد بود. همین امروزفهرستی تهیه کنید و همه عوامل مورد نظر را در آن بنویسید . آیا کسی هست که مشخصات دلخواه شما را داشته باشد؟ آیا می توانید این اشخاص را الگوی خود قرار دهید؟ در عالم خیالدر قالب شخصیت تازه فرو بروید.مجسم کنید که چگونه نفس می کشید؟ چگونه راه می روید؟ چگونه سخن می گویید؟ چگونه فکر می کنید؟ چگونه احساس می کنید؟ از قدرتی که برای تغییر هر جزء از هویت خود فقط با کمک یک تصمیم داریداحساس شادمانی کنید. اشخاصی که وقت خود را با ما می گذرانندتاثیر نیرومندی بر تصور ما از هویتمان دارند. هنگامی که برای تقویت هویت تازهاعمال و رفتارتان را برنامه ریزی می کنیدتوجه خاصی به اشخاصی که در اطرافتان هستندداشته باشید. عهد کنید که علی رغم شرایطهمیشه به عنوان کسی که قبلاٌ به هدفهای خود رسیده است عمل کنید. مانند چنین شخصی تنفس کنید. حرکات و واکنشهای شما در قبال دیگرانمانند این شخص باشد. با مردم با همان شخصیتاحترامدلسوزیو محبتی رفتار کنید که آن شخص ممکن است رفتار کند. اگر تصمیم بگیرید که مانند شخص دلخواه خود فکراحساسو عمل کنید آیا می توانید بصورت آن شخص درآیید؟ اگر بخواهیم در زندگی خود به کمال رضایت برسیماین کار یک راه بیشتر ندارد: ابتدا ببینیم چه چیزی را بیش از همه می خواهیم ( یعنی عالیترین ارزشها در نظر ما چیست) و آنگاه تصمیم قطعی بگیریم که براساس معیارهای مورد قبول خود زندگی کنیم. در جامعه بشریچه افرادی مورد ستایش و احترام جهانیان قرار می گیرند؟آیا آنان همان کسانی نیستند که قویاٌ به ارزشهای مورد قبول خود پابندند و نه فقط آنها را اظهار می کنندبلکه بر اساس آن ارزشها زندگی می نمایند ؟ همه ما به مردان و زنانی که موضع مشخصی بر اساس اعتقادات خود دارند احترام می گذاریمحتی اگر با نظرات آنان درباره اعمال نیک و بد موافق نباشیم. کسانی که فلسفه زندگیو اعمالشان بر هم منطبق است و بر پایه باورهای خود زندگی می کنند،قدرتی انکار ناپذیر دارند. هماهنگ شدن با اصول اعتقادی را هدف خود قرار دهید: آیا در حال حاضر کارهایی انجام می دهید که به اصول اعتقادیتان مطابق نباشند؟اگر چنین استبلافاصله در جهت اصلاح خود قدم بردارید. لحظه ای بیندیشید: آیا به ارزش یا اصلی اعتقاد دارید که در زندگی خود مطلقاٌ آنرا مراعات کرده باشید؟ چه تاثیرمثبتی بر زندگیتان داشته است؟ شگفت انگیز است که بسیاری از مردم راههای بی شماری برای احساس حال بد اختراع کرده اند( قوانین رنج آور)و در مقابل تنها راه های انگشت شماری را برای احساس حال خوب باقی گذاشته اند( قوانین لذتبخش). هر رنجشی که در زندگی خود از کسی پیداکرده ایدناشی از قوانین فردی بوده است. در واقع ناراحتی شما به علت آن شخص نیستبلکه از این جهت ناراحتید که او یکی از قوانین شما یا معیارها و اعتقاداتتان را درباره اینکه هر چیزی چگونه باید باشد زیر پا گذاشته است . خود شما نیز ممکن است یکی از قوانین خود را در مورد شیوه رفتارتفکریا احساس نقض کرده باشید. آریاین موضوع حقیقت دارد که نیروی باد و باران و سایر تغییرات جوی در اختیار ما نیست. اما می توانیم بادبانهای خود را طوری تنظیم کنیم که با استفاده از همان تغییراتقایق خود را به سر منزل مقصود برسانیم. ما بسیلری از افراد موفقی را می شناسید که دارای قدرت تمرکز و روشن بینی هستند و می توانند در میان طوفان احساسات خونسردی خود را حفظ کنند. آیا فکر کرده اید چگونه این افراد می توانند چنین کار را انجام دهند؟بنده فهمیدم که بیشتر این افراد برای خود یک قانون اساسی دارند: هرگز بیش از ۱۰ درصد از اوقات خود را صرف فکر کردن به مشکلات نمی کنند بلکه همیشه ۹۰ درصد از وقت خود را صرف یافتن راه حل آن مشکلات می کنند. اگر در این زمان افکار شما متوجه امور منفی شدبلافاصله با کمک شیوه هایی که آموخته ایدجهت فکری خود را عوض کنید و بیشتر به نکات مثبت و راه حل های مناسب فکر کنید. تحقیقات به ما نشان می دهد که فقط ۳% از مردم برای خود هدف تعیین می کنند و این افراد هم معمولاً جزء ثروتمندترین افراد هستند. اما چرا باید این آمار اینقدر پایین باشد؟ دلایل مختلفی برای آن وجود دارد اما دلیل که بنده می خواهیم به آن بپردازیماین است که مردم معمولاً نمی دانند که چطور باید اینکار را انجام دهند یعنی نمی دانند چطور باید برای خود هدف تعیین کنند. دقت کنید!!!! ما ۱۲سال بچه ها را به مدرسه می فرستیم که دیپلم بگیرند. خیلی از آنها بعد از گرفتن دیپلم به دانشگاه راه پیدا می کنند. ما خیلی از اصول مهم مثل تاریخاقتصادادبیاتعلومو از این قبیل را به آنها آموزش می دهیماما از یک مهارت بسیار مهم غافل می شویم: و آن هم آموزش تعیین هدف برای خودشان است. ما به خاطر کسب نمره بالا به آنها جایزه می دهیم و تشویقشان می کنیم که وارد دنیای مملو از علم و دانش شونداما آمادگی لازم برای رسیدن به آن زندگی که می خواهند را به آنها نمی دهیم. برای برطرف کردن این نیاز بچه ها فقط کافی استباگذراندن یک ترم دبیرستانی و یا دانشگاهی یا حتی یک نصفه ترمبه آموزش این مسئله اختصاص داده شود. بنده مطمئنم که هدف یابی به شما کمک می کند راحت تر به نتیجه دلخواهتان برسید و آنچه که از زندگی می خواهید را به دست آورید. چه عادت به تعیین هدف داشته باشیدچه قبلاً اینکار را انجام می داده اید و الان دیگر حوصله آن را ندارید و چه تابه حال برای خود هدف تعیین نکرده باشیدآموزش هایی که به شما ارائه می کنم کمک می کند تا زندگی بهتری برای خود بسازید.

۱- برای خود رویا پردازی کنید: یعنی کاغذی سفید جلوی رویتان قرار دهید و همینطور که اجازه می دهید تخیلاتتان به هر کجا که میخواهد پرواز کندهرچه به فکرتان می آید روی کاغذ بنویسید. متاسفانه خیلی از ما آدم بزرگها توانایی خیال پردازی را از دست داده ایم و این مایه تاسف است. با خیال پردازی می توانید هنوز به آینده امیدوار باشید و هرکجا امید باشدموفقیت هم هست. خوب پس تصمیم این هفته شما برای پیشبردتانخیال پردازی است. می خواهم بتوانید یک لیست خوب از ایده های مختلف جمع کنید. لیست شما باید حداقل شامل ۲۵ ایده نشات گرفته از تخیلتان باشددرمورد اینکه می خواهید چه بکنید یا چه داشته باشید.
۲- بعد از تکمیل لیستتان ۲۴ تا ۴۸ ساعت صبر کنید بعد هر آیتم موجود در لیست را خوانده و از خود بپرسید چرا؟ اگر نتوانستید در یک جمله بیان کنید که چرا چنین خیالی داشته اید و چرا می خواهید به آن برسیدپس دیگر آن ایده یک خیال نخواهد بود و نمی تواند برای شما هدف باشد. روی این ایده ها خط بکشید.
فهرستی از این سئوالات در کاغذ خود تهیه کنید. شما بایست سعی کنید به سؤالات زیر تک تک  نگاه کنید و جوابی منطقی برای آنها پیدا کنید درغیر اینصورت روی آن اهداف نیزخط بکشید سئوالات به این شرح است.
الف : آیا واقعاً این هدفی را که انتخاب کردم هدف اصلی من است؟
ب : آیا این هدف برای همه افرادی که در این هدف دخیل هستندعادلانه و منصفانه است؟
ج : آیا با اهداف دیگر من  که قبلا داشتم تطابق دارد؟
د : آیا از نظر احساسی و عقلانی می توانم متعهد شوم که این هدف را به انجام برسانم؟
و : آیا این واقعاً هدف خود من است یا کسان دیگری میخواهند من به این هدف برسم؟
ز : آیا رسیدن به این هدف من را از رسیدن به اهداف دیگرم باز می دارد؟
ح : آیا وقتی به آن برسم  خودم و بقیه را خوشحال می بینم؟
ط : وقتی به این هدف برسم چه چیزی هایی به دست می آورم و چه چیزهایی را از دست می دهم ؟
ی : آیا وقتی در راه رسیدن به آن هدف نا موفق شدم راه باز گشتی دارم؟
دست یافتن به اهداف معمولاً کار دشواری است. آیا مطمئن هستید که می توانید متعهد شوید که به این هدف برسید؟ اگر نمی توانید خودتان را تصور کنید که به این هدف رسیده ایدپس به احتمال زیاد توانایی رسیدن به آن را نخواهید داشت. وقتی کارتان در این مرحله نیز تمام شد احتمالاً لیستتان خیلی کوچکتر از اول شده است. اشکالی ندارد چون شما کم کم به تشخیص هدفی که توانایی رسیدن به آن را داشته باشید نزدیکتر می شوید.

۳- این چند سئوال: را برای هرکدام از اهدافی که روی کاغذتان باقی مانده از خود بپرسید.
آیا رسیدن به این هدف…….
الف : من را خوشبخت تر می کند؟
ب : من را سلامت تر می کند؟
ج : من را ثروتمند تر می کند؟
د : باعث می شود دوستان بیشتری پیدا کنم؟
و : به من آرامش فکری می دهد؟
ز : روابط من را با دیگران ارتقا می دهد؟
اگر نتوانستید حداقل به یک سؤال از این پرسشها برای هر هدف پاسخ مثبت بدهیدآن هدف را از لیستتان حذف کنید. موقع پاسخ دادن به این سئوالها حتماً خانواده تان را هم در نظر داشته باشید. ونیز دقت داشته باشید لذت را با خوشبختی اشتباه نگیرید.


۴- بعد از پرسیدن سؤالاتی که در قسمت ۳ گفته شد مطمئناً چند مورد از اهدافتان حذف خواهند شد. در واقع اینها هدف واقعی برای شما نبوده اند. اینها فقط افکار و امیال شما در این برهه از زمان بوده اند.
اهداف باقیمانده را به سه دسته جداگانه تقسیم کنید: کوتاه مدت (مدت زمان لازم برای رسیدن به آن هدف یک ماه  یا کمتر باشد)متوسط (مدت زمان لازم برای رسیدن به آن هدف یک ماه تا یک سال باشد) و دراز مدت (مدت زمان لازم برای رسیدن به آن هدف بیش از یک سال باشد) اینکار به شما کمک می کند تا بتوانید اهداف کوتاه مدت خود را از اهداف مربوط به آینده جدا کنید تا بنوانید وقت بیشتر خود را صرف اهدافی کنید که دست یافتنی ترهستند.البته یادتان باشد که بهتر است بعضی از اهدافتان آنقدر بزرگ باشد که باعث شود توانایی هایتان را ارتقاء دهید. بعضی از اهداف باید در دراز مدت حاصل شود که شور و شوق شما را حفظ کرده و ناکامی هایتان را از اهداف کوتاه مدت کاهش دهد. از طرفی هم همانطور که گفتم بعضی از اهداف باید کوچک باشد تا شما را منظم کند. بعضی از اهداف (مثل کاهش وزنموفقیت در فروشتحصیلات و از این قبیل) نیاز به تحلیل و مشاوره دارد تا ببینید در حال حاضر در چه وضعیتی هستید و به کجا می خواهید برسید.


۵- بعد از تقسیم اهداف کلیمطمئناً هدف های جزئی نیز خواهد بود که برای رسیدن به آن اهداف لازم است. این اهداف را نیز روی کاغذ آورده و دسته بندی کنید.


۶- یکی از نشانه های رشد فکری و بالندگی شما این است که درتمامی مراحل زندگی خود با افراد کاردان و متخصص مشورت کرده و نظرات آنها را نیز مدنظر خود قرارداده سپس آن دیدگاه ها  را با عقیده  خود مورد برسی و تحلیل قرار داده و بعد تصمیم نهایی را خودتان بگیرید.


۷- تعاون و هم کاری با دیگران داشتننقش مهمی در زندگی شما دارد سعی کنید برای رسیدن هرچه بهتر خود به  اهدافتان حتما از دیگران کمک و یاری بگیرید البته منظورم از کمک ویاری تنها در نظرسنجی نیست بلکه منظورم این است که آنها را درکاری که می خواهید انجام دهید سهیم کنید خصوصا در مواردی همچون تجارت پروژه های علمی و…. متاسفانه یک بیماری خیلی  تاسف بار در برخی از مردم ما وجود دارد که باعث خسران و تباهی آنها می شودو آن بیماری این است که هر فرد دوست دارد فقط خودش به نقطه پایان برسد و حتما خودش نفر اول باشددردو بلایی است که متاسفانه خیلی از افراد گرفتار آن هستند. در مهد کودکهای ایران ۹ صندلی میذارند و به ۱۰ بچه می گویند هر کی نتواند سریع برای خودش یه جا بگیردگرگه “  و …. ادامه بازی. بچه ها هم همدیگر رو  هل میدند تا بتوانند روی صندلی بشینند. با این بازی ما از بچگی به کودکان خود آموزش می دهیم که هرکی باید به فکر خودش باشد. در مهد کودکهای ژاپن ۹ صندلی می گذارند و به ۱۰ نفر از بچه ها می گویند اگر یکی از شما بچه ها روی صندلی جا نشود همه شما بچه ها باختید. لذا بچه ها نهایت سعی خودشان را می کنند و همدیگر را  طوری بغل می کنند که  کل تیم ۱۰ نفره  روی ۹ تا صندلی جا بشوند تا کسی بی صندلی نماند. بعد ۱۰ نفر روی ۸ صندلیبعد ۱۰ نفر روی ۷ صندلی و همینطور تا آخر. با این بازی آنها به بچه های خود فرهنگ همدلی و کمک به همدیگر رو یاد می دهند. روح بزرگ یک آرزوی بزرگ است! یک اندیشه بزرگ و وسیع است ویک خواهش و اراده بزرگیک نعمت بزرگ است. اصول موفقیت و برنده شدن در زندگی«خواستن» است و برای رسیدن به آن باید «تلاش»«پشتکار»«صبر» و «توکل» داشت. آن‏چه در زندگی اهمیت داردکیفیت زندگی است و نه کمیت آنراه‏های مختلفی برای افزایش کیفیت زندگی وجود دارد که یکی از آن‏ها توجه به اصل خواستن است. برخی ازآدم ها  شروع کننده های خوبی هستند امّا تمام کننده های خوبی نیستندیعنی این آدم ها با مشاهده ی اولین موانع و یا کوچکترین سختیدلسرد و زود دست از کار می کشند. متاسفانه این عده علاقه دارند که خیلی سریع به نتیجه برسندبی توجه به این که انجام یک کار نیاز به زمان و تلاش و مداومت دارد. این افراد خیلی زود خسته می شوند و نهایتاً تلاش و کار را نیمه تمام رها می کنند درحالی که کار نیمه تمام نیز با کاری که اصلاً شروع نشده فرقی ندارد. برای شروع هر کاری بالطبع مشکلات و سخت هایی متفاوتی وجود دارد. در برابر مشکلات ساده ترین راه این است که دست از کار و تلاش بکشیماما باید دانست که موفقیت معمولاً زمانی رخ می نماید که بتوانیم از مشکلات عبور کنیم. اما بهترین راه برای پشت سر گذاشتن مشکلات این است که آنها را دائمی و فقط منحصر به خودمان ندانیم. یک راه دیگر برای آنکه بتوانید کارتان را با تلاش و پشتکار و مداومت انجام دهید این است که از کارهای بی ارتباط با هدفتان صرف نظر کنید و یا آنها را کنار بگذارید. گاهاً ما ندانسته و نخواسته در گیر کارهای بی ارتباط می شویم و در تله آنها می افتیم برای اینکه از تله کارهای نا مربوط خلاص شویم لازم است تا تمام کارها و فعالیت های جانبی خود را با معیار سازگاری با هدفمان بسنجیم.هرچه کارهای حاشیه ای و غیر مرتبط و کارهای با درجه اهمیت کمتریشما را بیشتر به خود مشغول سازد بالطبع زمان بیشتری را ازدست می دهید. در این صورت است که ممکن است عدم تلاش خود را با کند ذهنیپیری مشغله ،استعداد و هزار توجیه دیگری برای خود موجّه سازید ازطرفی هم هرچه شما بتوانید کارهای غیر مرتبط با هدف را از خود دور کنید به همان نسبت توانسته اید پشتکار و تلاشتان را افزایش دهید.

توانایی شما در هدف گذاری مهارت اصلی و تعیین کننده برای موفق شدن است . با داشتن هدف ذهن مثبت شما به کار می افتد و نقطه نظرها و انرژی برای دستیابی به این اهداف آزاد می شوند. بدون هدف تحت تأثیر جزر و مد زندگی به بالا و پایین می روید . اما با داشتن هدف چون تیری از کمان در رفته به سوی هدفتان به حرکت در می آیید تا به آن اصابت کنید . آری برای رسیدن به اهداف خود باید از مشکلات و سختی ها نهراسید. باید با اتکال به خداوند بزرگبا صبر و تحملبا پشتکار و ایثار موانع را یکی پس از دیگری کنار زد و دروازه های پیشرفت و تعالی و کمال راگشود. باید با فروغ ایمانبا جدیت وتلاش و با همت و عزمی راسخ با سیاهی شب های انحطاط و ابتذال  مبارزه کرد و روشنی صبح های تعالی و کمال را به ارمغان آورد. حتّى انسان هاى متوسّط هم اگر با تلاش و پشتکاراستعدادهاى نهفته و بالقوّه آنان به فعلیّت رسد و در مسیر واقعى خودش به جریان افتدقدم هاى بزرگى را مى توانند بردارند و خدمات شایانى را مى توانند به انجام رسانند. اگرهدفی مشخص نداشته باشیم در باره ی ساده ترین تصمیمات دچار تزلزل و ناتوانی می شویم. اگرامروز ازهر فرد موفقی سئوال کنیدکه راز موفقیت شما درچیست؟  بدون تردید او درکنارعوامل مختلفازیک عامل مهم کلیدی درموفقیت صحبت می کند و آن ویژگی مهمهدفمند بودن است. خصوصیت و نقطه مشترک تمامی افراد موفق این است که آنها برای نیل به موفقیت زندگیشان هدف مشخصی را انتخاب می کنند. بی شک دلیل اول برای این که مردم آنچه را که می خواهند به دست نمی آورند این است که آنها نمی دانند چه می خواهنداینزندگی نیست که قضاوت می کند که باید به کدام سوبرویدبلکه به سوی آنچه که پیش می رویدزندگی شما می شود.

هدف های خود را چگونه دنبال کنیم

۱- براستی آیا می دانید که زندگی عملاً چیزی جزء تحقق رویاها و اهداف مهم زندگی شما نیست پس قبل ازهرتصمیمی خوب است برای خود هدف هایی را درنظربگیرید که واقعاً شما آنها را دوست دارید و از خواستن و داشتن آن‏ها لذت بردهبه آرامش می‏رسید. باور کنید که کمیت ومقدار زندگی و طول عمرشما مهم نیستبلکه مهم تلاش در بهبود کیفیت زندگی است که انسان را به سوی کامل شدن هدایت می‏کندزیرا کسانی‏که بتوانند حتی یک‏ روز با آرامش زندگی کرده و برای چیزهایی که می‏خواهند تلاش کنندزندگی پربار و بانشاطی خواهند داشت. هدفی را که برمی گزینید باید ببنید که آن اهداف تا چه میزان با باورها توانمندی ها و علاقه تان هماهنگ هستند. فکرکنید که با تحقق این هدف به چه احساس و روحیه ای می رسید و زندگی برای شما چه معنایی می یابد . پس از کشف این احساسات و یاداشت آنها آن احساسات را در جلوی اهداف خویش بنویسید و به تجزیه و تحلیل آن بپردازید . نوشتن این احساسات در جلوی اهدافتان راهنمای مؤثری برای اولویت بخشیدن به اهداف مهم زندگی است . با نوشتن اهداف مورد علاقه تانقدرت تحقق آنها را چند برابر می کنید . نوشتن اهداف باعث فعال ماندن ذهن و درگیر ماندن آن با هدف می شود .

۲- یاد بگیریددر مسیر زندگی “هر چیزی” را  به هر قیمت نخواهید یعنی سعی کنید چیزهایی را بخواهید که ارزش تلاش کردن  را داشته باشد. برای رسیدن به مقصودنباید «پافشاری» کرد. اجازه دهید که «اراده جهانی»تلاش و پشتکار شما را به سرانجام برساند. اراده جهانیپشتوانه صبر و توکل در راه بوده و آننیرویی است که «تعادل» را در کائنات برقرار می‏سازد. یعنیباید خواسته شما در راستای خواسته اراده جهانی باشد تا کمک به تکاملِ مسیر کائنات کردهتعادل را در راه ایجاد کند. حال اگر تلاش شما به ثمر نشستخوب معلوم می شود که به ایجاد «تعادل» و «تکامل» حرکت هستی کمک کرده‏اید و اگر خواسته شما برآورده نشدباید خوشحال و مسرور باشید که به «عدم تعادل» در جهان هستی دامن نزده‏اید. پس در هر دو صورت برنده و موفق شما هستید.

۳- در فرایند خواستنباید به آن چیزی که می‏خواهیدتمرکز کردهسپس ساده‏ترین راه‏حل را برای رسیدن به خواسته‏ های خودتان پیدا کنید. همه این واقعیت را می دانندکهبرای انسان ها از همه چیز مهم‏تر،‌ رسیدن به خواسته هایشان است لذا بهتر است تنها بر “خواسته” خود تمرکز کنیدآن‏گاه خواهیم دید که راه‏های بسیاری به ‏سوی تان باز خواهند شد تا شما  را به سر منزل مقصود برسانند. این را باور داشته باشید که اگر بر هر چیز تمرکز داشته باشیدسرانجام به آن خواهید رسید. اگر بر فقر و شکست تمرکز کنیدهمان را دریافت خواهید کرد و اگر بر علم و ثروت و داناییمتمرکز شویدبیش از آنقسمت ‏شما خواهد شد.

۴- موفقیت و برنده شدن در زندگی«خواستن» است و برای آن باید «تلاش»«پشتکار»«صبر» و «توکل» داشت. واقعیت این است که توکل و صبر از عناصر اصلی‏اند پس اگر توکل نباشدیقین آلوده به شک  و ترس شده و ایمان سست می شود و تلاش و پشتکار شما نیز از بین می رود.

۵- برای رسیدن به مقصودباید تلاش و پشتکار فراوان همراه با رغبت و تمنای رسیدن به خواسته را داشتدرغیر این‏صورت از آن‏چه به ‏دست می‏آوریم راضی و خوشحال نخواهیم بود.

۶- استعدادیابی :  طبیعی است استعدادها و علایق انسان‌ها برای انجام کارها و فعالیت‌ها متفاوت است و لذا  “هرکسی باید هدفی را انتخاب کند که در آن استعداد داردتا آن هدف علاقه‌ی او را به خود جذب کند. مثلا اگر کار مطابق استعداد و مورد علاقه انسان نباشد و انسان آن را فقط به خاطر درآمد و مزد انجام دهداین اثر تربیتی را ندارد و شاید فاسدکننده‌ی روح آن فرد نیز باشد. انسان وقتی کاری را انتخاب می‌کندباید استعدادیابی هم شده باشد.

۷ـ فراهم بودن فضای وامکانات مناسب برای کار و تلاش مطلوب تر. غالب اوقات کمبود یا نبود فضا و امکانات لازم موجب می‌شود کارها متوقف و یا  ضعیف شود. گاهی افراد در تشخیص و مقیاس اندازه‌گیری کارهااهداف و آرمان‌ها دچار مشکل می‌شود لذا همت و تلاش خود را به هدر داده و یا از وصول به اهداف و آرمان‌های بلند و بزرگ باز می‌ماند. باید به خاطر سپرد که هر رفتنی به مقصد نمی رسد بلکه برای پیمودن راه های درست باید ابزار مناسبی با خود به همراه داشت . آن ابزار مهم و استراتژیک تحقق ایده آل ها در دل دوراندیشی نهفته است. اهمیت دیگر این قضیه از آن جا ناشی می شود که انسان های موفق در تعامل خلاق با محیط پیرامون خود هستند و موجب می شوند تا از حداقل امکانات و و ظرفیت ها ی تولیدی و اقتصادی حداکثر بهره برداری را در جهت رشد و پیشرفت دریافت نمایند. انسان پرتلاش و موفق همان طور که روح و روان خود را سامان می دهدبه همان نحو محیط کاری خود را به خصوص شرایط شغلی خود را دگرگون می سازد. ادیسون شخصیتی است که توانست توسط سعی و تلاش و پشتکار مضاعف خویش سر منشأ خدمات ارزنده و برجسته نه تنها به اقتصاد اجتماع خویش بلکه به کل جهان باشد .

همت بلند دار که مردان روزگار       از همت بلند به جایی رسیده اند

۸- انسان قبل از اینکه یک موجود متفکر باشدیک موجود خیال پرداز است. تمامی شور و نشاط و شگفتی های زندگی انسان ها از قدرت تخیل او سرچشمه می گیرد. اگر در امروز از خودت تلاش و کوششی به خرج ندهی فردای تو شبیه به امروز تو خواهدشدهمچون روزهای گذشته. آدمی تا زمانی که به تلاش و کوشش خویش ادامه می دهدشکست خورده محسوب نمی شود. هر فکر و تصور ناامید کننده ای که در ذهن خود دارید همین حالا آن را از ذهن خود خارج کنید و به هر چیز که در دست دارید و در زندگیتان اتفاق بیفتد فکر کنید و این امر را محال ندانید.غیرممکن برای شما وجود ندارد . وجود انسان به این پوست و گوشت و استخوان محدود نمی شودبلکه در درون انسان نیروها و استعدادهایی نهفته است که او می تواند بوسیله ی این توانایی ها هر اتفاق بزرگی را در زندگیش رقم بزند. همه بزرگان با رنج و محنت های زیادی رو به رو بوده اند ولی هیچگاه در برابر موانع تسلیم نبودند و به راه خویش ایمان داشتند. مطمئنا موفقیت نیازمند تعهد وچشم برنداشتن از اهدافتان است. اغلب مردم تنها وقتی فاصله بسیارکمی با موفقیت دارندبه اشتباه دست از تلاش برمی دارند و تسلیم می‌شوند.

۹- برای دست یابی به یک  زندگی سعادتمند قبل از هر تلاشی بایست از اساتید و اندیشمندان خُبره و مجرب و صدیق کمک و یاری بگیریدهمچنین بسیار خوب است که درتمامی مراحل یادگیری و تجارب خودتانحتماً یاداشت برداری کنید زیرا انسان باید همیشه در یادگیری علم و دانش و به حافظه سپردن و نوشتن مطالب مهم بکوشد. پس یاد بگیرید دانش را با نگارشبه بند بکشید و نگه دارید. واقعیت این است که بر حافظه انسان نمی‌توان اعتماد کرد. هر دانشی که روی کاغذ نیایدبا مرور زمان از بین می‌رود. آن‌چه رهاورد مطالعات و تحصیلات انسان استمجموعه‌ای از دانستنی‌هاست که برای حفاظت از آن‌ها باید به یادداشت کردن پرداخت تا هم برای خود انسانهم برای دیگران و نسل‌های آینده ثمربخش شود.

۱۰- اعتقاد بیش از اندازه به شانس و اقبال موجب تنبلی و نیز به سرخوردگی فرد منتهی می‌شود. افراد زمانی که به طور بیمارگونه به شانس اعتقاد پیدا می‌کنند و احیانا افرادی را می‌بینند که جایزه‌یی برنده شده‌اند و دریافت این جایزه تاثیر ویژه‌یی در زندگی آنها داشتهبه طور افراطی در فعالیت‌هایی شرکت می‌کنند که شرایط مشابهی را برای آنها فراهم آورد و زمانی که این اتفاق نمی‌افتد آنها زمان زیادی از عمر خود را در آرزوی رسیدن به یک اتفاق نادر سپری کرده‌اند و در نهایت حاصلی برای آنها به دست نیامده و این موضوع موجب سرخوردگی آنها خواهد شد. برای پیشگیری از چنین اتفاقیبه جای اینکه شما و دیگران به طور مداوم صحبت و تصویر افرادی را در ذهن خود و دیگران نمایش دهند کهدر اثر یک اتفاق ناگهانی که به شانس مرتبط است زندگی آنها متحول شدهجریان زندگی افرادی را به ببینید که خود ساخته‌اند و با تلاش و پشتکار زندگی‌شان را متحول کرده‌اند.

۱۱- در واقع چیزی بعنوان شکست وجود ندارد. هر عملی پیامدی دارد و ممکن است آن پیامد همیشه آنچه شما در جستجویش هستیدنباشد. اما به هرحال پیامد است. اگرنتایج تلاشتان را بررسی کنید و پیوسته آنچه را کارآیی ندارداصلاح کنید موفقیت را کسانی می‌یابند و آنرا حفظ می‌کنند که با ذهنیت مثبت در تلاش دائم هستند. به نظر بنده موفقیت به معنی اول شدن و یا بهتر شدن نیست. وقتی برای رسیدن به مقصود همه‌ی توان خود را به کار می‌بندیمپیروزیم. و پیروزی یعنی تلاش کردن و در راه رسیدن به هدف بیشترین سعی را انجام دادن است و لو سعی و تلاشمان از دیگران بیشتر و بهتر نباشد. تلاش کنید و در میدان تلاش و مبارزه چون کوه استوار بمانید. وظیفه‌ی ما تلاش کردن است و این را هم بدانیم که خداوند همواره با ماست و هر وقت صلاح بداند و در ما شایستگی ببیند موفقیت را به ما ارزانی خواهد داشت.

۱۲- صبر و مقاومت در برابر مشکلات و ناملایمات مختلف زندگی رمز موفقیت هر انسان کمال طلب و موفق استشکی نیست که شکرگزاری از این نعمت در پیشگاه خداوند متعال و ایجاد ارتباط قوی تر با خالق هستی در تقویت این ویژگی نقش به سزایی خواهد داشت بلاهامشکلات و ناملایمت ها برای افراد با ایمان یه ترفیع درجات و نزدیک شدن به حضرت حق است و اگر مؤمنین از این دریچه به سختی های زندگی نگاه کنند تمام آن ناملایمت ها  را شیرین خواهند دید. نکته‌ای که باید به آن توجه داشت،این است که هر کاری که بدون در نظر گرفتن خدا انجام شود،یا به مقصد نمی‌رسد و یا بی‌نتیجه می‌ماند.انسان‌هایی هستند که کار می‌کنندولی کارشان بیهوده است و افزون بر آن،چون رنگ خدایی ندارد،در جامعه نمود پیدا نمی‌کند.چنین افرادی زیانکارترین مردم به شمار می‌روند؛زیرا دستاورد تلاش خود را نمی‌بینند.

نتیجه اینکه:

بدترین افراد کسانی هستند که از تغییر امتناع می کنند و خواسته هایی را مطرح می کنند که با تلاش های کلی ناسازگار است. زندگی فراز و نشیب های بسیاری داردلحظه ای شاد و لحظه ای غمگینلحظه ای امیدوار و لحظه ای نومید. بارها اتفاق افتاده که فرد بعلت داشتن مشکلات زیاداز زندگی و داشتن لحظاتی توام با آرامش بی نصیب مانده است. هر انسانی هدفی دارد و برای رسیدن به اهداف متعالی خود در تلاش است. این داستان زندگی همه ماست.روزی به دنیا می‌اییم و روزی دیگر مجبور به ترک آن می‌شویم،اما تنها با انجام وظایفی که بر عهده ما گذاشته شده استمی‌توانیم از این پل،به خوبی گذر کنیم. چه بسیار افرادی هستند که در اندوه عمراز دست رفته به سر می‌برند و از اینکه چه کارهایی می‌توانستند انجام دهند،ولی ندادند،در رنجند. امروز جوانید و شادابتحرک و انرژی دارید،می‌توانید هر کاری را بخواهید،انجام دهید.اما فردا چه؟ ایا فرصت کافی برای فردا در اختیار شما قرار داده شده است؟نگاهی به پدر بزرگها و مادربزرگها بیندازید! اینها زمانی مانند شما بودند،نشاط جوانی در وجودشان موج می‌زد و امید در قلبشان لانه کرده بوداما به گمان اینکه جوان هستند و فرصت برای زندگی دارندبه کارهای دیگر نپرداختند و اکنون زمان پرداختن به نیازمندیهایشان را از دست داده‌اند! پس باید تلاش کرد. هر آنچه را می‌توان امروز به انجام رساندانجام دهید.کار و تلاش با انسان متولد می‌شوند. بنابراینباید از همان ابتدا لجام آنها را به دست گرفت و راه زندگی کردن را هموار کنیدارزش آدمی از روی کاری که انجام می‌دهدسنجیده می‌شود. فردی که پر کار است و در کار خود دقت و سرعت و مهارت داردشیفتگان بیشتری را به سمت خود جذب می‌کند. در مقابل،کسی که کار را به عنوان یک اصل از اصول لازمه زندگی نمی‌شناسد و به آن اهمیت زیادی نمی‌دهداز آنجایی که پس از مدتی سربار جامعه می‌شودارزش واعتبار خود را در میان مردم از دست می‌دهد و مورد توجه آنان قرار نمی‌گیرد.امروز و فردا کردن برای انجام امریزمان آن را هدر می‌دهد. با شروع هر کارنقطه امیدی در انسان ایجاد می‌شود و انجام هر کار نیز تجربه جدید به انسان می‌آموزد که تا سال‌های سال می‌تواند مورد استفاده دیگران قرار گیرد. هر کس باید سعی کند خودش کار خودش را انجام دهد تا بتواند جوابگوی آن باشد. خداوند در این مورد فرموده است:«کسی بار گناه دیگری را به دوش نمی کشد و نیز برای انسانجز آنچه در راهش کوشش نمایدچیزی وجود نداردف،البته این انسان روزی نتیجه کوشش خود را خواهد دید». خداوند به کسانی که تلاششان در راه خشنودی او باشدچنان پاداشی می‌دهد که آنها را خشنود‌کند. واقعیت این است که اگر بر هر کاری که انجام می‌دهیمخدا را حاضر و ناظر ببینیم،کمتر دچار ناراستی و کجی می‌شویم. حال باید دید در این بین چه کسانی می توانند نقش موثر و مفیدی درتقویت اراده و داشتن روحیه مناسب و حس اعتماد به نفس برای خود داشته باشند.سرنوشت دست خودماست و خداوند ما را مختار آفریدهاگر بخواهیم میتوانیم با هر نوع شرایطی زندگی کنیم و برای داشتن یک زندگی آرامشکرگزار پروردگارمان باشیم. همینطور اگر نخواهیم شرایط را قبول کنیممیتوانیم زندگی را بر خود و اطرافیان تلخ کرده و در انزوا و تنهاییآینده خود و خانواده مان را تباه کنیم.و اگر چناچه هیچکدام یک از این موارد را نمی توانیدانجام دهیدبه آسمان نگاه کنیدزیرا در آسمان کسی هست که به شما فکر می کندپس بارالها تا تو را دارم فکر نداشتن هیچ چیز آزارم نمی دهدچون می دانم تو آنقدر مهربان و بخشنده اى که هر چیزى را به موقع اش به این بنده حقیرت میدهى.
در نهایت اصلاً عجله نکنید بلکه فقط تلاشتان ودقت خودتان را بیشترکنید. اما کاری نکنید که وقت رسیدن به هیچکدام از این اهداف را پیدا نکنید و همه را نیمه کاره و تمام نکرده رها کنید. وقتی اهدافتان را تعیین کردید و فعالیت های لازم برای رسیدن به هر کدام از آنها را نیز مشخص کردیدکمی از نگرانی هایتان کم خواهد شد. مطمئن باشید خیلی بیشتر از هم سن و سالان خود برای آینده برنامه ریزی کرده اید. وقتی کارتان را به‌طور کامل انجام می‌دهید و از خودتان صد در صد مایه می‌گذارید احساس رضایت و شادی بیشتری خواهید کرد. زمانی را که به مدرسه می‌رفتید به خاطر بیاورید آن روزهائی که تمام تکالیفتان را به بهترین نحو انجام می‌دادید با چه احساسی به ‌سوی مدرسه می‌رفتید؟ آیا احساس شوق بیشتری نداشتید؟ وجدان یا رضایت درونی در بسیاری از مواقع محک خوبی برای سنجش رفتار های ماست. جهان برای تنبیه افراد تنبل و متکبر روش خاصی داردچیزهای زیادی ممکن است در زندگی یا حرفه شما روبه‌ راه نباشد و شما هم هیچ تلاشی برای سر و سامان دادن به آنها انجام ندهید. در واقع هنگامی‌که شما باری به هر جهت و بی‌هدف زندگی می‌کنید اوضاع زندگی هم روز به روز وخیم‌تر می‌شود. بوکسوری که حریف خود را دست کم می‌گیرد و یا تاجری که نسبت به رقبای خود بی‌تفاوت است نمونه‌های خوبی هستند از کسانی‌که تکبر باعث شکستشان شده است. روانشناسان وجود هدف را یکی از نشانه های زندگی موفق و پایدار می دانند. از نظر آنان انسان های هدفمند همواره دنبال راهکارهایی هستند که با سرعت و کیفیت بیشتری اهدافشان را محقق و زندگی زیبایی را برای خود و اطرافیانشان مهیا سازد. هدف گذاری و برنامه ریزی لازمه یک زندگی موفق و با نشاط است و افرادی که به دنبال خوشبختی و سعادت می گردند قطعا برای رسیدن به آن هدفمند و باانگیزه حرکت می کنند.

(دکتر محسن بهشتی پور)

ديدگاه ها در اين مطلب .