10 ضرب المثل جالب | خانواده مطهر

10 ضرب المثل جالب

نمايش 10 گفتار اتفاقي از 18524 گفتار موجود

مردي که براي «پول» زن مي گيرد به نوکري مي رود.ضرب المثل فرانسوي

نه منتقدان زياد اهميت دارند، نه كسي كه زمين خوردن آدمهاي توانمند را نشان مي دهد. حتي اين هم خيلي مهم نيست كه كاري را مي توانستيم بهتر انجام دهيم. آفرين بر انسان هايي كه در صحنه حضور دارن . ئودور روزولت

تفاوت اصلي بين رهبري و مديريت اين است كه رهبران با استفاده از نفوذ خويش ديگران را به پيروي وامي دارند، اما كار اصلي مديران، حفظ سيستم ها و فرايندها است.((جان ماكسول

براي آگاهي از توان رهبري فرد، بهترين روش اين است كه از او بخواهيم تغيير مثبتي ايجاد كند. مديران توانايي حفظ سمت و سوي حركت را دارند، اما از تغيير دادن عاجزند.((جان ماكسول

داماد زشت و باشخصيت بهتر از داماد خوش صورت و بي لياقت است.((ضرب المثل آلماني

اگر [ تا به حال ] داماد نشده اي، از يک شب شادماني و عمري بداخلاقي محروم گشته اي.((ضرب المثل فرانسوي

زندگي، پديده اي ايستا نيست؛ تنها دو گروه نمي توانند انديشه هاي خود را عوض كنند: ديوانگان تيمارستان و مردگان گورستان.((اورت ديركسن

با زني ازدواج کن که اگر «مرد» بود بهترين دوستت مي شد.((بردون

پيش از ازدواج چشمهايتان را خوب باز کنيد و بعد از ازدواج آنها را كمي روي هم بگذاريد.((بنجامين فرانكلين

من تنها با مردي ازدواج مي کنم که عتيقه شناس باشد؛ تا هرچه پيرتر شدم براي او عزيزتر باشم.((آگاتا كريستي

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی