آب | خانواده مطهر

آب

قبل از نوشيدن آب هر روز جملات زير را با انرژي و قدرت تكرار كنيد:

ليوان اول، بعد از بيدار شدن صبح:

خداوندا، سپاس تو را كه بار ديگر طلوع خورشيد را به من هديه دادي،قول ميدهم امروز هر جا كه بروم،مهري برسانم حتي با لبخندي.خداوندا به من كمك كن امروز را به شاهكاري بي همتا تبديل كنم.

ليوان دوم:

افتخار ميكنم كه امروز پاك ترين انسان روي زمين هستم.

ليوان سوم ،حدود دوازده ظهر:

من نظر كردهي خداوند هستم.

ليوان چهارم، بعد از نهار:

خداوندا،تو را سپاس به خاطر بركاتي كه به من بخشيدي،خزانهي غيبت را به روي من و خانواده ام بگشاي.

ليوان پنجم،ساعت چهار عصر:

عشق الهي هم اكنون مرا ثروتمند و توانگر مي سازد.

ليوان ششم،ساعت شش عصر:

به هر سو مي نگرم موفقيت به من لبخند ميزند.

ليوان هفتم،قبل از شام:

هر روز از هر لحاظ بهتر و بهتر مي شوم.

ليوان هشتم،قبل از خواب:

خداوندا،سپاس تو را كه يك روز ديگر به من هديه دادي،كشور عزيزم ايران را در پناه خودت حفظ كن و صلح را در جهان حاكم فرما.خود و خانواده ام را به تو مي سپارم،اي مهربان ترين مهربانان ، پروردگارا خوابي آرام به من هديه بده.

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی