شب وصل- (حجت الاسلام محمدرضا درانی) | خانواده مطهر

شب وصل- (حجت الاسلام محمدرضا درانی)

شب وصل است و طی شد نامه هجر             

 سلام فیه حتی مطلع الفجر

 گاهی انسان به آن درجه از کمال می رسد که مورد سلام فرشتگان قرار می گیرد. چه چیز انسان را به این مرحله می رساند جز عبادت که از اسرار آفرینش انسان است ” ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون “. این شب برتر از هزار ماه است که مطابق با هشتاد و سه سال و چهار ماه می شود، در حدیث است هر که شب قدر را برای عبادت بیدار باشد با ایمان و احتساب، همه گناهان او آمرزیده خواهد شد و احتساب به این معناست که با قصد ثابت، بدون کراهت و اظهار دشواری و نیز از طولانی ایام اظهار نگرانی ننماید. حقیقت و راز لیلة القدر را عقلهای عادی نمی توانند در یابند : « و ما ادراک ما لیلة القدر » آنچه از لیلة القدر دانستنی است و همه باید بدانند همین است که آثار و برکات یک شب قدر بیش و بهتر از هزار ماه است. مردمی که فاقد برنامه و رهبری فکری هستند، ماهها و سالها به دور خود می گردند و به سر منزل مقصود نمی رسند و راهی به سوی ترقی و کمال به رویشان باز نمی گردد و در این میان دین نمایان، عقول و مقدرات آنها را به بازی می گیرند، در حالیکه راه یابی و نتایج و خیرات یک الهام و شهود، بیش از سالها سیر با عصای دیگران در تاریکی است.

    تاریخ تصدیق و اقرار دارد (گرچه بعضی تاریخ نگاران کتمان می نمایند) که جهشهای نابهنگام و پیشرفتهای شگرف ملت ها در پرتو انوار لیلة القدر ها و الهاماتی بوده است که در تاریک ترین زمانها و نهایت سرفصلهای تاریخ، برای پیامبران و پیشوایان درخشیده است، تا آنکه در آخرین سرفصل تاریخ و در میان تاریکی جاهلیت عرب و دنیا، آیین کامل اسلام  و قرآن در لیلة القدری درخشید و با نیروی لایزالش تاریخ را با همه محتویاتش به حرکت درآورد و بیش از پیش به پیش راند و در یک شب راهی بس طولانی را پیمود.

   در نظام آفرینش هر چیزی اندازه ای خاص دارد و هیچ چیز بی حساب و کتاب نیست. جهان حساب و کتاب دارد و بر اساس نظم تنظیم شده و گذشته، حال و آینده با هم در ارتباطند.

« … قدر به معنای اندازه و تعیین است … حوادث جهان …. از آن جهت که حدود و اندازه و موقعیت مکانی و زمانی آنها تعیین شده است، مقدور به تقدیر الهی است.»

   در این شب تمام حوادث سال آینده به امام هر زمان ارائه می شود. امام باقر علیه السلام می فرمایند: «در شب قدر به ولی امر (امام هر زمان) تفسیر کارها و حوادث نازل می شود و وی درباره خویش و دیگر مردمان، مامور به دستورهایی می شود.»   و همچنین آن حضرت در جواب معنی آیه « انا انزلناه فی لیله المبارکه» فرمودند: «آری شب قدر شبی است که همه ساله در ماه رمضان و در دهه آخر آن تجدید می شود. شبی که قرآن جز در آن شب به یک باره نازل نشده و آن شبی است که خدای تعالی درباره اش فرموده است:«فیها یفرق کل امر حکیم». در آن شب هر امری با حکمت تعیین می گردد. آنگاه فرمود : «در شب قدر، هر حادثه ای که باید در طول آن سال واقع گردد، تقدیر می شود، خیر و شر، طاعت و معصیت، فرزندی که قرار است متولد شود، یا اجلی که قرار است فرا رسد و یا رزقی که قرار است برسد و … »

   اما … می توانیم هر شبمان شب قدر باشد. یک شب قدر آشکار نه مکتوم… هر شبی که قدر خویش را شناختی، آن شب، شب قدر توست …  .

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی