خوش خلقي در خانواده | خانواده مطهر

خوش خلقي در خانواده

 

 “كسی كه خود را به قومی شبیه كند از آنان خواهد بود” پس بیاییم خود را با انسانهای با نشاط هماهنگ سازیم تا از آنان باشیم . ما می توانیم با اخذ تصمیم چنین كنیم ، چرا كه شكل بخشیدن به حالت چهره در دست خود ماست در امر درمان افسردگی یكی از تكنیك های مورد استفاده تكنیك دكمه فشار است .استفاده از این تكنیك هم آن است كه غم و شادی مانند دو دكمه در اختیار انسان هستند و انسان می تواند هر كدام از آنها را كه بخواهد فشار دهد . یعنی می تواند خاطرات شاد دوران زندگی خود را به یاد آورد و خود را شاد سازد یا بالعكس.
با این اوصاف می توان قضاوت نمود كه اگر كسی نتواند خود را شاد كند ، چطور می تواند دیگران را شاد و مسرور سازد.


ذات نایافته از هستی بخش
كی می تواند كه شود هستی بخش
خشك ابری كه بود ز آب تهی
ناید از روی صفت آب دهی


ظهور خنده در چهره سبب نشاط خود و دیگر ی می گردد و گفته اند كه خنده بر هر درد بی درمان دواست . امروزه در روانشناسی از خنده درمانی به عنوان یك تكنیك استفاده می شود پس سعی كنید كه همراه با همه اعضای خانواده بخندید نه اینكه به آنها بخندید.(یعنی اینكه دیگران را به تمسخر نگیرید).

 از این روست كه با دیدن شادی در زندگی شما دیگران نیز احساس شادمانی و رضایت می كنند و آن را پایدار تلقی می كنند.
– راه دیگر شاد كردن محیط منزل و دستیابی به شادكامی رضایت خاطر همسر است. زیرا زن هنگامی احساس شاد ی می كند كه رضایت همسر خود را فراهم آورده باشد اما باید دانست كه چه چیزهایی باعث دست یافتن به رضایت خاطر می شود . تامین نیازهای اساسی روانی همسر می تواند به رضایت خاطر او بیانجامد مثلاً همسر بادیدن صمیمیت زن به احساس امنیت می رسد و بالعكس توقعات فراوان زمینه نا امنی هردو را فراهم می سازد .احترام گذاشتن به همسر نیز سبب شادی و مسرت زندگی می شود و از این مسیر است كه افراد به خود شكوفایی می رسند و می توانند امكان بالندگی یكدیگر را فراهم سازند.
– راه دیگر دستیابی به شادكامی و شادكردن محیط منزل ، اخلاق نیكوی زن است. اخلاق خوب زن سایر اعضا را شاد می سازد، شاید شنیده باشید كه زوجین در آخر شبیه به یكدیگر می شوند، زیرا شادی یا بالعكس افسردگی هریك روی دیگری تاثیر می گذارد.
معصومین (ع) نیز خوش خلقی را از نشانه ها ی فرد با ایمان دانسته اند . پیامبر(ص ) فرموده است: كه “هر كس ایمانش بهتراست اخلاقش نیكوتراست” . شادكامی در سایه خوش خلقی حاصل می شود و خوش خلقی جذاب و كشش آفرین است و همسر سودازده را به سوی خود می خواند.
– راه دیگر شاد كردن محیط منزل ، تهیه وسایل مورد علاقه برای اعضای خانواده است. پرسش از علایق بسیارضروری است و با كمی تامل در پیام های ارسال شده توسط اعضای خانواده می توان به علایق آنان پی برد. اگر پیامها را خوب درك كرده باشید یقیناً می توانید به تهیه هدیه مورد علاقه آنان بپردازید. پس از تقدیم هدیه طراوت و شادابی را در چهره آنان می بینید و از این طریق خود نیز شاد و مسرور می شوید.
– سفر رفتن و مسافرت نیز به شرط امكان مالی موجب شاد نمودن اعضای خانواده می گردد؛ چرا كه در سفر فوائد زیادی وجود دارد كه یكی از آنها كسب تجربه و درآمدن از خامی است. سعدی می گوید:
“بسیار سفر باید تا پخته شود خامی
صوفی نشود صافی تا سرنكشد جامی”
سفر به انسان سلامتی می بخشد. پیامبر اكرم(ص ) فرمودند: “مسافرت كنید تا سلامت باشید”.
پس اگر سفر سبب دگرگونی روحی وروانی می شود و زندگی را از حالت یكنواخت و ملال آفرین خارج می سازد آیا
ناسپاسی
نیست از این طریق شادی و شادكامی را برای خانواده خود به ارمغان نیاوریم ؟
– نكته دیگری كه شادی آفرین است و سبب شادكامی اعضای خانواده می شود امید دادن و امید داشتن است. اگر بتوانیم به اعضای خانواده امیدی تازه بدهیم می توانیم شادی را در چهره آنان مشاهده نمائیم، حال آنكه نا امیدی برق شادی را از چشمها دور می سازد. (منظور از امید، امید واقعی است نه امید واهی).
با نگاه به افراد افسرده می بینم كه اغلب آنان امید را ازدست داده اند و چون امید از دست رود آدمی از حركت ایستاده است. به همین لحاظ است كه گفته اند: “ایستادن آب ، مرداب است و مرداب مرگ آب”.
پس انسان امیدوار در حال حركت و تكاپوست و حركات همراه با پیشرفت و برنامه موفقیت را در پی خواهد داشت و دست یافتن به توفیق، نشاط بخش و شورآفرین است. حال زنی كه به اعضای خانواده امیدی تازه می بخشد یعنی اینكه به آنان شادی هدیه داده و دوام زندگی خود و دیگران را رقم زده. امید دادن همیشه دركلا م نیست بلكه عمل را نیز شامل می شود. بطور مثال اگر شما فردی فعال و پرتلاش باشید از این طریق می توانید اعضای خانواده را به تحرك و تلاش وادار نمائید و از این طریق حتی بسیاری از مشكلات اقتصادی رانیز حل خواهید نمود.
– شیوه دیگر ایجاد نشاط بیان لطایف است. آن گاه كه زن خوش زبانی و مزاح كند می تواند برای همسرش شادی آفرین باشد. در اظهار شوخی و مزاح باید بگونه ای رفتار نمود كه در محیط خانه مناسب و بجا بوده و آزاردهنده نباشد.

 منبع : irgold.com

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی