احاديثي در مورد خوش خلقي | خانواده مطهر

احاديثي در مورد خوش خلقي

 از مهم ترين شرايط زن و شوهر در زندگي ، خوش اخلاقي و رعايت اخلاق حسنه نسبت به يکديگر است . خوش اخلاقي در همه جا و از همه کس پسنديده است ، ولي از زن و شوهر ، در محيط خانه پسنديده تر است . پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم فرمود :

 

احسن خلقک مع اهلک و جيرانک و من تعاشر و تصاحب من الناس .

 

اخلاقت را با اهل و عيال و همسايگان و دوستان و همنشينان نيکو گردان .

 

 

علي عليه السلام غرمود :

 

بحسن الخلق يطيب العيش .

 

با خوش خلقي ، زندگي ، خوش و نيکو مي گردد .

 

 

علي عليه السلام فرنود :

 

حسن الخلق يورث المحبة

 

خوش اخلاقي موجب محبت مي شود .

 

از سوي ديگر ، زن و شوهر موظفند در برابر بد خلقي ديگري ، خويشتن دار باشند . صبر پيشه کنند و پاسخ بدخلقي همسر را با بدخلقي ندهند . چنين واکنشي سبب فروکش کردن خشم طرف مقابل و تنبه و سازندگي او مي گردد و پاداش معنوي را نيز در پي دارد . پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم در اين باره مي فرمايد :

 

من صبر علي خلق امراة سيئه الخلق و احتسب في ذلک الاجر اعطاه الله  ثواب الشاکرين .

 

کسي که بر رفتار زن بداخلاق خود صبر کند و در اين کار اميد پاداش داشته باشد ، خداوند ثواب شاکران را به او عطا مي فرمايد .  

 

علي عليه السلام فرمود :

 

داروهن علي کل حال و احسنوا لهن المقال لعلهن يحسن المقال

 

همواره با زنان مدارا کنيد و با آنان به نيکي سخن گوييد تا آنان نيز سخن نيکو بگويند .

 

 

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی