گذشت و بخشش-(دکتر محسن بهشتی پور) | خانواده مطهر

گذشت و بخشش-(دکتر محسن بهشتی پور)

به راستي كسي که مؤمن واقعي باشد وتمامي صفات ايمان کامل را درخود پرورش داده باشد يک لحظه از ياد مرگ غافل نشده وبه سستي کسالت وتنبلي روي نخواهد آورد. هر لحظه در انتظار فرصتي است که براي خويش توشه اي بيندوزد. پس چگونه مي تواند رنگ کهولت به خود بگيرد . او استراحت جاوداني را بر استراحت اندک وزودگذر اين دنيا ترجيح داده است . . (حضرت علی )

وبايد دانست كه از براي هر يك از اعمال يا سيئه چنان چه در عالم ملكوت صورتي است مناسب با ان ، در ملكوت نفس نيز صورتي است كه به واسطه ان در باطن ملكوت نفس، يا نورانيت حاصل و قلب مطهر و منور گردد و در اين صورت نفس چون اينه صيقل صافي گردد كه لايق تجليات غيبيه و ظهور حقايق حقايق ومعارف ان شود ، ويا ملكوت نفس ظلماني و پليد شود ، ودر اين صورت قلب چون اينه زنگار زده و چركين گردد كه حصول معارف الهيه و حقايق غيبيه در ان عكس نيفكند. سزاوارترین مردم به عفو کردن، تواناترین شان به هنگام کیفردادن است.

)علی علیه السلام حکمت ٥٢(

یکی از صفات پسندیده و مثبت بنده مومن آن است که چنانچه فردی نزد او به عذر خواهی آمد عذراورا بپذیرد، این موضوع از اهمیت زیادی برخوردار است. بدان که عفوآن است که اسقاط کنی حقی را که مستحق آن باشی از قصاص یا غرامت وآن غیرحلم و فروبردن خشم است وحق تعالی فرموده است:خُذِالعَفوَ (اعراف ١٩٩) و گفته: وَاَن تَعفوا اَقرَبُ للتّقوی (بقره ٢٣١ ) اگر عفو کنید به اتقاء معاصی خدای راغبتر.چه عفو که فضل است چون بدان قیام نماید، توان دانست که در اقامت فرایض و اجتناب معاصی راغب تر باشد. ضد انتقام کشیدن عفو و بخشش است وآیات و اخبار در مدح و حسن آن از حد و حصرمتجاوز است. خداوند عالم می فرماید:« خذالعفو وامربالمعروف» یعنی طریقه عفو و بخشش را نگاه دار وامر بمعروف کن وباز می فرماید:« فلیعفوا ولیصفحوا» یعنی باید عفو وگذشت نمایند و نیز فرموده است «وان تعفوا اقرب للتقوی»یعنی اگرعفو نمائید بتقوی وپرهیزگاری نزدیک ترست.

درک درست ازبخشش وگذشت نسبت به خطایای دیگران یکی ازمسایل است که اگرآنرا درزندگی روزانه و جاری خویش بکاربریم، بسا ازمعضلات وجنجال های بیهوده یی را که مردم ما طی حداقل سه دهه اخیربا آن دست وگریبان بوده اند میتوانیم رفع نمایم.

اگر ما دیگران را ببخشیم، درین صورت اراده شیطان وشرارت را از زندگی خود رانده ایم و حاکمیت شیطان را ویران کرده ایم و حاکمیت خداوند را به قلب وروح خود بر پا نموده ایم.
وقتی ما مورد آزار و اذیت شخصی قرار میگریم، نباید در صدد انتقام ورویه بالمثل براییم، بلکه با محبت کردن و بخشیدن، اتش انتقام را فرونشاند وشیطان را در وسوسه ها واعمالش تنهاگذاشت واز او پیروی نکرد، بالمقابل اراده خدا را که حکم بخشایش ومحبت حتی با دشمنان نموده است عملی سازیم.
عملی ساختن کلام خداوند وتعمیل اراده او در زندگی روزمره، ما را در مقابله با شرارت ورزیده میسازد و شخصیت نورانی و روحانی به ما می بخشد. ما باید دیگران را ببخشیم.
شاید بعضی مواقع دشوار باشد که دیگران را ببخشیم، ولی خداوند از ما می خواهد اگر به جای خشم، محبت کنیم و به جای انتقام، بخشش وعفونماییم در واقعیت هم اراده خداوند و کلام خدا را در زندگی خود عملی نموده ایم و هم جوهر مردانگی وجوانمردی را از خودنشان داده ایم. درک درست ازبخشش وگذشت نسبت به خطایای دیگران یکی ازمسایل است که اگرآنرا درزندگی روزانه و جاری خویش بکاربریم، بسا ازمعضلات وجنجال های بیهوده یی را که مردم ما طی حداقل سه دهه اخیربا آن دست وگریبان بوده اند میتوانیم رفع نمایم.

به نام خداوند بخشاينده مهربان; خدايى كه در گذشته مقدر كرده ونوشته است كه درميان مردمانى درس ناخوانده پيامبرى رابر مى انگيزد كه آنان را كتاب وحكمت مى آموزد وبه راه خدا هدايت مى كند ودر بازارها نداى توحيد را سر مى دهد وبدى را با بدى مجازات نمى كند بلكه مى بخشد. پيروان او ستايشگران خدا هستند كه در هر نقطه بلندى ودر هر بالا رفتن وفرود آمدن خدا را ثنا مى گويند. زبان آنان به گفتن تهليل وتكبير روان است.

بار خدايا من همان بنده ي گناهکارت هستم

مي دانم مرا هميشه به خاطر داري

ودرهمیشه درپناه لطفتان بوده وهستم

ميدانم دستانت هميشه همراهم بوده و هست.

آري ميدانم

ميدانم در سختيهايم تنها تو بودي كه در كنار اين بنده ي حقيرت بودي

تنها تو بودي اي مهربانترمهربانم

از آن هنگام تولد

و تا زماني كه خاكهاي سرد گورستان تنم را بلرزاند

تو بامن خواهي ماند

خداي من . . .

حرفهاي درسينه مانده ام بسيار است

زندگی زیبایی ست

می توان

بر درختی تهی از بار ، زدن پیوندی

می توان در دل این مزرعه ی خشک و تهی بذری ریخت

می توان از میان

فاصله ها را برداشت

دل من با دل تو

هر دو بیزار از این فاصله هاست “

قصه ی شیرینی ست

کودک چشم من از قصه ی تو می خوابد

قصه ی نغز تو از غصه اين دل تهی ست

باز هم قصه بگو

تا به آرامش دل

سر به دامان تو بگذارم و در خواب روم

ولي خوب مي دانم دل تو چون كبوتري زيباست

در میان من و تو فاصله هاست

گاه می اندیشم

می توانی تو به لبخندی این فاصله را برداری

تو توانایی بخشش داری

دستهای تو توانایی آن را دارد

که مرا

زندگانی بخشد

چشمهای تو به من می بخشد

شور عشق و مستی را

و تو چون مصرع شعری زیبا

سطر برجسته ای از زندگی من مي باشي

دفترعمر مرا

با وجود تو شکوهی دگراست

رونقی بس دگر هست

آنچه را می بخشی

من چه دارم که تو را در خور ؟ هیچ

من چه دارم که سزاوار تو ؟ هیچ

خدای من ، مرا ببخش و فهم

بخشیدن دیگران را به من عطاء فرما

آمین یا رب العالمین

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی