دو كليد طلايي براي نفوذ در دلها(آفتاب یزد) | خانواده مطهر

دو كليد طلايي براي نفوذ در دلها(آفتاب یزد)

<!–[endif]–>

آفتاب یزد: ‌دانستن اينكه چه عواملي باعث افزايش روزافزون دوستي مي شود ، در واقع به معناي در دست داشتن كليد ورود به ‌اندرون خانه دلها ست. هر كس كه اين كليد را در اختيار داشته باشد و راه نفوذ در قلبها را بداند، در واقع گنجينه دوستي ‌را به چنگ آورده است. ‌به راستي اين كليدهاي طلايي كه مي توان در دل ها راه يافت و دوستي ها را با آن روز به روز زياد تر كرد چه هستند؟ ‌در اين مقاله با دو كليد مهم براي راهيابي به قلب دوستان خود آشنا مي شويد:

1- ابراز علاقه و دوستي‌:

محبت، رمز و راز زندگي است و بعضي از روانشناسان معتقدند كه بسياري از بيماري‌هاي دروني فقط به خاطر فقدان ‌محبت و سركوب كردن عاطفه هاست.

دوستي و محبت داراي مراتبي است.اگر مي خواهيم محبوب دلها شويم بايد ديگران را دوست بداريم. ديگران را دوست بداريم تا ديگران نيز ما را دوست ‌بدارند. بايد به آنان عشق بورزيم تا آنان هم به ما عشق بورزند. تنها از راه محبت و دوستي است كه مي توان مالك دل ها ‌شد و در قلب ها نفوذ پيدا كرد.

براي زياد شدن دوستي و استحكام آن بايد اين محبت و علاقه را ابراز كرد و آن را با زبان ‌و با عمل (يعني با نيكي به او و نزديكان و دوستداران او) نمايان نمود.

محبت همچون آبي است كه به جريان مي افتد. اين آب هم پاك است و هم پاك كننده. ابراز علاقه و محبت، هم بر ‌دوستي مي افزايد و هم نامهرباني ها را از بين مي برد. ‌تنها در سايه محبت و ارادت است كه ناملايمات و لغزش ها و غفلت ها- كه طبيعت بشر است- مزاحم دوستي نمي شوند ‌و آتش گرم محبت همه ناملايمات را مي سوزاند.

2- تواضع‌:

تواضع يكي از اصول مسلم اخلاقي است و انسان با تواضع مي تواند بالاترين درجات را كسب نمايد زيرا ‌هر كس فروتني را پيشه سازد خداوند تعالي مقام او را بالا مي برد.

‌اما آنچه كه در اينجا مورد بحث ما مي‌باشد آن است كه تواضع مي تواند مايه تقويت دوستي شود. برعكس، هرگونه تكبر و ‌بزرگ نمايي بين دوستان صميميت را از بين مي برد و موجب تفرقه مي شود.

‌از يكي از علماي معاصر نقل شده كه در يكي از نيمه شب ها وي از خواب بيدار مي شود و حس مي كند كه صدايي ‌از داخل حياط مي آيد. بيرون مي رود و مي بيند دزدي آمده و ميوه هاي باغچه را جمع كرده ولي طوري سنگين است كه ‌نمي تواند آن را بلند كند و به دوش بيندازد. ايشان خيلي آهسته وارد حياط مي شود و بدون آنكه آن شخص متوجه شود، ‌كمك مي كند تا وي گوني را بلند كند و بر دوش بگذارد. ‌ناگهان دزد متوجه مي شود كه شخصي آمده. نگاه مي كند و مي بيند كه آن جناب است. ابتدا عذرخواهي مي كند اما ايشان ‌در جواب با كمال ادب و تواضع مي فرمايد: خير آقا، شما به منزل پدرتان آمده ايد و نيازي به گرفتن اجازه نداريد ‌و با اصرار زياد وي را مجبور مي كند ميوه ها را با خود ببرد. ‌فرداي آن روز دزد به محضر ايشان مي آيد و توبه مي كند و از آن پس انساني مومن و پرهيزكار مي شود.

<!–[endif]–>آري اگر تواضع و ادب چنين در روحيات اشخاص خلافكار تاثيرگذار است قطعاً اثر آن در جان و روح دوستان با ايماني كه ‌براي زندگي خود دوستي و محبت و ارادت را برگزيده اند بـه مـراتب بيشتر و عميق تر است. ‌بنابراين تا مي توانيم به ديگران محبت كنيم و با ادب و احترام در دل ها وارد شويم.

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی