تکنيکهاي رفتار با پدر (حجت الاسلام و المسلمین محمدرضا درانی) | خانواده مطهر

تکنيکهاي رفتار با پدر (حجت الاسلام و المسلمین محمدرضا درانی)

معمولا دخترها ارتباط عاطفي بهتري با پدر خود دارند. بعضي از دلايل آن عبارتند از:

الف-اختلاف جنسيت

ب-معمولا پدرها از فرزندان پسر خود توقع بيشتري داشته و روياهاي دست نايافته خود را در آنها جستجومي کنند

ج- به غلط فکر مي کنيم دخترها از لحاظ روحي و جسمي در تمام زمينه ها، ضعيف تر و حساس تر از پسرها هستند اما تحقيقات نشان داده که در اکثر موارد جسمي و روحي توان مقاومت دخترها به مراتب بيش از پسرها است !!

د-هنگام اختلافات شديد پدر و مادر از آنجا که زن از لحاظ عاطفي ضعيف تر از مرد است يک نوع حالت ترحم در فرزند پسر ايجاد ميشودو همين امرباعث ميشود تا به دفاع از مادر،مقابل پدر خود بايستدََ

مهمترين مساله اي که در رابطه با پدر بايد در نظرگرفت آنست که هيچ گاه جايگاه پدرانه وي را فراموش نکرده و عملي ننمائيم که به اين مهم خدشه وارد شود.(لذا براي يک وعده ساده با دوست خودنيز رعايت احترام وي ضروري است). يکي ازدلايلي که والدين مخصوصا پدر معمولا با فرزند خود مخالفت مي نمايد اين است که ما معمولا تصميمات خود را به اطلاع آنهامي رسانيم و آنها را در تصميم گيري دخيل نمي نمائيم مثلا در وعده گذاشتن با دوست خود حتي اگر وعده گذاشته ايم بهتر آنست که بگوئيم فلاني از من دعوت کرد که بيرون برويم اما من به وي گفتم بايد با پدرم هما هنگ کنم و در ادامه به پدر خود بگوئيد خودم هم حوصله بيرون رفتن ندارم شما چطور صلاح مي دانيد و مطمئن باشيد تا نود درصد با ما موافق خواهد بود البته امکان دارد بعضي بگويند اين راه هيچ نتيجه اي ندارد و يا پدر ما بيشتر مخالفت مينمايد در اين جور موارد هم بايد سياست برخورد اين دسته از والدين را بدانيم مشکل اينجاست که فرزندان به اشتباه اين گونه برخورد را خلاف شان خود دانسته و فکر مي کنند شخصيتشان کوچک مي شود(اين يعني سياست گفتار)

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی