شهيد عباس رهبري | خانواده مطهر

شهيد عباس رهبري

پدرجان و مادرجان و خواهران عزیزم : از شما می خواهم در انظار مردم برای من گریه نکنید و دشمن را شاد نکنید چون مومن آن است که غم خود را درجگر خود و دل خود بسوزاند، اما همیشه شادی برویش باشد . پدر و مادر عزیزم : این شهادت هدیه ای الهی است که از جانب خداوند تبارک و تعالی برای آن دسته از افرادی که لایق هستند میرسد و این شهادتها است که باعث پیشرفت احکام اسلام و انقلاب می شود ، باز می خواهم با مادری که هیچوقت به او خوبی نکرده ام و خیلی به رنج و زحمتش انداختم سخن بگویم . ای مادرجان :ای شیره جانت را به من دادید و عمرت را در کنار من سپری کردی حال این حاصل عمر تو بود که مرا به آنچه که می خواستم رسانده و آخرین کلامم این است که مرا حلال کنی و شیرت را بر من حلال گردانی و این تو هستی که در روز رستاخیز مرا شفاعت کنی و از چهل مومن و مسلمان شفاعت مرا بگیری چون حدیث است اگر چهل مومن و مسلمان پشت سر فوت شده بگویند که خوب بود او در بهشت است . پدرجان : از شما میخواهم از تمام دوستان و فامیلهای بیرای من حلالیت بطلبی و هر بدی از من دیدند مرا به بزرگی خودشان ببخشند چون به آنها خوبی نکردم چون سعادت نداشتم . و اما سخنم با برادران عزیزم : اینکه اولا مرا ببخشید چون خیلی اذیتتان کردم ودوم اینکه از شما خواهران می خواهم گوش به فرمان امام بوده و در انجام فرایض دینی دقت کامل کنید و در تربیت بچه هایتان هم کوشا باشید

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی