شهید عباس حبیبی مقدم | خانواده مطهر

شهید عباس حبیبی مقدم

وچند خطی هم برای خانواده ام می نویسم: پدر ومادر عزیزم شما برای بزرگ کردن من خیلی زحمتها کشیدیدوغصه ها خوردیدومن خود رادر مقابل جبران آن بسیار کوچک می دانم،سخن من به برادران وخواهرانم این است که سعی کنید که وظایف شرعی والهی خود را به نحو احسن انجام دهید و فرایض مذهبی را حتما ًبه بچه هایتان یادآوری کنید وازآنها بخواهید که مطالعات خود را در زمینه های اسلامی گسترش دهند و همگی را سربازانی فداکار برای اسلام تربیت کنید واین صحبت هم برای بچه هاست: درستان را بخوانید و سعی کنید هرچه پدرومادرتان می گویندانجام دهیدوفقط یک چیز از شما می خواهم وآن اینکه حلالم کنید و برای آمرزش روحم دعا کنید

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی