کتابهای انگلیسی | خانواده مطهر

کتابهای انگلیسی

1.

عنوان:

Family affairs: a history of the family in 2th century England fam

نویسنده:Mary Abbott

محل نشر: London and Newyork

تاریخ نشر: Routledge 2003

2.

عنوان:

When parents die: learning to live whit the loss of a parent Absent father?

نویسنده:Rebecca Abrams

محل نشر:London

تاریخ نشر: Routledge 1999

3.

عنوان:

Absent father?

نویسنده:Janathan Bradshow

محل نشر: London

تاریخ نشر: 1999

4.

عنوان:

Intimate parther abuse and health professional: New approaches to domestic violence

نویسنده:Gwenneth Roberts, klsey Hegaty, gone feder

محل نشر:Churchill livingstone

تاریخ نشر:2006

5.

عنوان:

Access to health care

نویسنده:Martin Gulliford and Myfanwy morgan

محل نشر:London and Newyork

تاریخ نشر:Routledge 2003

6.

عنوان:

Clinicians guide to child custody evaluations

نویسنده:Marc .j.Ackerman

محل نشر:Hoboken N.j

تاریخ نشر:Jwiley 2006

7.

عنوان:

Group treatment for Asperger syndrome: a social skills curriculum

نویسنده: Lyhn Adams

محل نشر: Sanpiego

تاریخ نشر:Pluralpub 2006

8.

عنوان:

The Addiction Treatment planner

نویسنده:RobertR.perkinson, Arthure.jongsman,Jr

محل نشر:New york

تاریخ نشر:J.wiley 2002

9.

عنوان:

Addiction and chang: hoe addictions develep and addicted people recover

نویسنده:Carloc Diclemente

محل نشر:New york

تاریخ نشر:Guilford press2003

10.

عنوان:

Adlerian lifestyle counseling: practice and reserch

نویسنده:Warren R.Rule and malachy Bishop

محل نشر:New york

تاریخ نشر:Routledge 2006

11.

عنوان:

Ado lescence a develop – mental transition

نویسنده:Douglas C.kimmel, irring B.winer

محل نشر:New york

تاریخ نشر:J.wiley1995

12.

عنوان:

The ado lescent in family therapy, breaking the cycle of conflict and control

نویسنده:Joseph A.Micucci

محل نشر:New york

تاریخ نشر:Guilford press1998

13.

عنوان:

The ado lescent psychotherapy treatment planner

نویسنده:Arthur E.jongsma,jr,l.markpeterson,williamp.mcInhis

محل نشر:Hoboken.N.J

تاریخ نشر:J wiley and sons,2003

14.

عنوان:

Ado lescence after divorce

نویسنده:Christym Buchanan,Eleanor E.Maccoby,sanford M.Dornbusch

محل نشر:Cambridge,mass

تاریخ نشر:Havard university press,1996

15.

عنوان:

Handbook of adoption: implication for researcher,practitioners,and families

نویسنده:Rafaela A.javier.David Brodzinsky

محل نشر:Thousand o aks

تاریخ نشر:SAGE publication 2007

16.

عنوان:

Adoption: changing families,changing times

نویسنده:Anthony Douglas and terry philpot

محل نشر:London

تاریخ نشر:Routledge 2003

17.

عنوان:

Cross – cultural approaches to adoption

نویسنده:Fiona Bowie

محل نشر:London

تاریخ نشر:Routledge 2004

18.

عنوان:

Adoptive and foster parent screemhng.a professional guide for evaluations

نویسنده:James L.Dikerson and mardi Allen

محل نشر:New york

تاریخ نشر:Routledge 2007

19.

عنوان:

Adult attachment and couple psycho therapy :the secure base inpractice and research

نویسنده:Chiristopher clulow

محل نشر:Ast sussex

تاریخ نشر:Brunner Routledge 2001

20.

عنوان:

Adult attachment: theory,research,and clinical implication

نویسنده:w. steren Rholes, Jeffry A.simpson

محل نشر:New york

تاریخ نشر:Guilford press2004

21.

عنوان:

Adult devedopment and aging

نویسنده:Marion perlmutter, Elizabeth Hall

محل نشر:New york

تاریخ نشر:J wiley 1992

22.

عنوان:

Adult devedopment and aging: biosycho social perspectires

نویسنده:Susan krauss whitbourne

محل نشر:Hoboken.N.J

تاریخ نشر:J wiley and sons,2005

23.

عنوان:

Adult dyslexia: a guide for the wokplace

نویسنده:Cary Fitzgibbon, and Brian ocohnor

محل نشر:Chichester

تاریخ نشر:J wiley 2002

24.

عنوان:

The adult years: mastring the art of self-renewal

نویسنده:Frederic M.Hudson

محل نشر:Sanfrancisco

تاریخ نشر:Jossey-Bass 1991

25.

عنوان:

Adulthood and aging :an interdisciplinary,developmental viwe

نویسنده:Douglas C Kimmel

محل نشر:New york

تاریخ نشر:J wiley 1990

26.

عنوان:

Advancing family theories

نویسنده:James M.white

محل نشر:Thousand oaks

تاریخ نشر:Sage publication 2005

27.

عنوان:

Affect tegulation and the development of psychopathology

نویسنده:Susan j.bradlye

محل نشر:New york

تاریخ نشر:The guilford press 2000

28.

عنوان:

After adoption:direct contact and relationships

نویسنده:Carole smith and jane Helogan

محل نشر:New york

تاریخ نشر:Routledge 2004

29.

عنوان:

After the bell: family backgrand,public policy and education success

نویسنده:Dalton coley and Karen albright

محل نشر:London

تاریخ نشر:Routledge 2004

30.

عنوان:

Cognitire analytic therapy and leater life: a new perspective on old age

نویسنده:Jason hepple and laura sutton

محل نشر:Hove and New york

تاریخ نشر:Brunner- Routledge 2004

31.

عنوان:

Ageing and the transition to retirement: a comparatire analysis of European welfare states

نویسنده:Tony maltby

محل نشر:aldershot

تاریخ نشر:Ashgate 2004

32.

عنوان:

Ageing vulnerability: causes and inter ventions

نویسنده:Gregory Bock and Jamie A.Goode

محل نشر:chichester

تاریخ نشر:J wiley 2001

33.

عنوان:

Families and communities responding to AIDS

نویسنده:Peter Aggleton,Graham Hart,and peter davies

محل نشر:London

تاریخ نشر:Uclpress 1999

34.

عنوان:

Aggression and depression assessd through art: using draw-a-story to identify children and adolescents at risk

نویسنده:Rawley silver

محل نشر:New york

تاریخ نشر:Brunner Routledge 2005

35.

عنوان:

New prespective on aggression replacement training: practice,research and application

نویسنده:Arnold P.Goldstein

محل نشر:Chichester,west Sussex Eny

تاریخ نشر:Johnwiley sons 2004

36.

عنوان:

Ageing vulnerability: causes and interventions

نویسنده:Gregory Bock and Jamie A.Goode

محل نشر:chichester

تاریخ نشر:Wiley 2001

37.

عنوان:

Aging and male sexuality

نویسنده:Raulc.Schiavi

محل نشر:Cambridge U.K

تاریخ نشر:Cambridge university press 1999

38.

عنوان:

Children at war: from the first world war to the gulf

نویسنده:Kate agnew and Geoff fox

محل نشر:London

تاریخ نشر:Continuum 2001

39.

عنوان:

Aids and sexual behaviour

نویسنده:Savita sharma

محل نشر:New delhi

تاریخ نشر:A.P.H 2004

40.

عنوان:

The alcoholic family in recovery : a developmental mode 1

نویسنده:Stephanie Brown Virgima lewis

محل نشر:New york

تاریخ نشر:Guilford press 1999

41.

عنوان:

The Essential handand prevention of alcohol problems

نویسنده:Nick heather and tim stock well

محل نشر:Chichester,west Sussex Eny

تاریخ نشر:J wiley 2004

42.

عنوان:

All about attendtion deficit disorders

نویسنده:Thomas w.phelan

محل نشر:Glen Ellyn,Il

تاریخ نشر:Child management Inc 1993

43.

عنوان:

Families,household,and society

نویسنده:Graham allan and Graham crow

محل نشر:New york

تاریخ نشر:Palgrave 2001

44.

عنوان:

Traumatic relation ships and serious mental disorders

نویسنده:Jon G.Allen

محل نشر:Chichester

تاریخ نشر:J wiley 2001

45.

عنوان:

Motivating offehders to change: a guide to enhancing engagement in the rapy

نویسنده:Mary MC Murran

محل نشر:Chichester

تاریخ نشر:J wiley 2002

46.

عنوان:

Working with chronic illness: a family approach jenny Altschuler with contributions

by Barbara dale and john Byhg

نویسنده:Altschuler,jenny

محل نشر:London

تاریخ نشر:Mac millan 1997

47.

عنوان:

The Amazing infant

نویسنده:Tiffany field

محل نشر:Oxford,uk

تاریخ نشر:Black wellpub 2007

48.

عنوان:

He hit me first: when brother and sister fight

نویسنده:Ames louise bates

محل نشر:New York,NY

تاریخ نشر:Warner book,1982

49.

عنوان:

The American family: across the class divide

نویسنده:Yasushi watahabe

محل نشر:London

تاریخ نشر:Pluto press 2005

50.

عنوان:

Analyzing families: morality in policy and practice

نویسنده:Alan H.CARLING SIMON duhcan,and Rosalind edwards

محل نشر:London

تاریخ نشر:Routledge 2002

51.

عنوان:

Analyzing identiey: cross-cultural,societal,and clinical context

نویسنده:Peter weinreich and wendy saunderson

محل نشر:New york

تاریخ نشر:Routledge 2002 2003

52.

عنوان:

Masteriny resistance: practical guide to family therapy

نویسنده:Carol M.anderson and susan steware

محل نشر:London

تاریخ نشر:Guilford 1983

53.

عنوان:

Residential and boording education and care: a model for good practice

نویسنده:Ewan W.Anderson

محل نشر:London

تاریخ نشر:Routledge 2005

54.

عنوان:

Critical thinking for working students

نویسنده:Michael andolina

محل نشر:Australia

تاریخ نشر:Delmary thomson learning 2001

55.

عنوان:

Women s sexual health

نویسنده:Gilly Andrews john studd

محل نشر:Edinburgh

تاریخ نشر:Bailliere Tindall 2001

56.

عنوان:

Anger and relapse: breaking the cycle

نویسنده:Jo clancy

محل نشر:Madison, conn

تاریخ نشر:Psychosocial press 1997

57.

عنوان:

Anger disorders: definition, diaghosis and tretment

نویسنده: Howard kassinove

محل نشر:Washington.DC

تاریخ نشر:Taylor and francis 1995

58.

عنوان:

Anger treatment for people whit developmental disabilities: atheory, evidence,and manual based approach

نویسنده:Johnl. Taylor, Raymond W.Novaco

محل نشر:Chichester west Sussex,Eng

تاریخ نشر:j.wiley and sons 2005

59.

عنوان:

Angles on child psychology

نویسنده:Matt jarris whit emma chandler

محل نشر:Cheltenham,uk

تاریخ نشر:Nelson thornes,2001

60.

عنوان:

Angles on criminal psychology

نویسنده:Diana Dwyer

محل نشر:Cheltenham,UK

تاریخ نشر:Nelson thornes,2001

61.

عنوان:

Angles on psychological research

نویسنده:Julia Russell, Craig Roberts

محل نشر:Cheltenham,UK

تاریخ نشر:Nelson thornes,2001

62.

عنوان:

The anthropology of love and anger: the aesthetics of conviviality in native Amazonia

نویسنده:Joanna Overing and Alan Passes

محل نشر:London

تاریخ نشر:Routledge 2000

63.

عنوان:

Encyclopedia of anthropology

نویسنده:H.James Birx

محل نشر:Thousand oaks

تاریخ نشر:Sage 2006

64.

عنوان:

Anthropology: the exploration of human divesity

نویسنده:Conrad Philip kottak

محل نشر:Boston

تاریخ نشر:MC Grawhill 2004

65.

عنوان:

Anyon can have a happy child: the simple secret of positive parenting

نویسنده:Jacob azerrad

محل نشر:New York

تاریخ نشر:M.Evans 1980

66.

عنوان:

Syndromes of A phasia in persian

نویسنده:Reza Nilipour

محل نشر:Tehran

تاریخ نشر:State welfare orgahization of iran and unv 2003

67.

عنوان:

Approaches to art therapy theory and techngue

نویسنده:Judith Aron Rubin

محل نشر:philadelphia

تاریخ نشر:Brunner routladge 2001

68.

عنوان:

The my th of generational conflict: the family and state in a geing societies

نویسنده:Sara Arber and Claudine Attias Donfut

محل نشر:London

تاریخ نشر:Routledge 2000

69.

عنوان:

Essentialse of MMPI-Aassessmen

نویسنده:Robert P. Archer and Radhika Krishna murhy

محل نشر:New York

تاریخ نشر:J wiley 2002

70.

عنوان:

Stress and your child: a parents guide to symptoms, strategies, and benefits

نویسنده:Ruthp.Arent

محل نشر:Englewood cliffs,N.J

تاریخ نشر:Prentice Hall 1984

71.

عنوان:

Are women human? And other international dialogues

نویسنده:Catharine A.Mackkinnon

محل نشر:Cambridge mass

تاریخ نشر:Belknap press of Harvard university press 2006

72.

عنوان

The sprit of the chinese characher:gifts from the heart

نویسنده: Barbara Aria whit Russell Eng Gon

محل نشر:Glou cestesr, mass

تاریخ نشر:Fair winds press 1992

73.

عنوان:

The nature of the chinese character: gifts from the eart

نویسنده:Barbara Aria Russell Eng Gon, lesley Ehlers

محل نشر:Glou cestesr, MA

تاریخ نشر:Fair winds 2001

74.

عنوان:

Manual of online search atrategies

نویسنده:C.j.Armstrong and Andrew large

محل نشر:Brook Field VT

تاریخ نشر:Gower 2000,2001

75.

عنوان:

Work psychology: undre standing human behariour in the workplace

نوییسنده:John Arnold,caryl. Cooper,and Iran T.Robertson

محل نشر:Harlow, England

تاریخ نشر:Financial Tims/prentice Hall.1998

76.

عنوان:

The art and science of psychotherapy

نویسنده:Stefan G.Hof mann,joel weinberger

محل نشر:New York

تاریخ نشر:Routledge 2007

77.

عنوان:

The art and science of teaching and learning: the selected works of ted wragg

نویسنده:E.C.Wragg

محل نشر:London

تاریخ نشر:Routledge 2005

78.

عنوان:

Art and social theory: sociological arguments in aesthetics

نوییسنده:Austin Harrington

محل نشر:Cambridge,UK

تاریخ نشر:Polity press 2004

79.

عنوان:

Artful therapy

نویسنده:Judith Aron Rubin

محل نشر:Hoboken N.J

تاریخ نشر:Jwiley avd sons 2005

80.

عنوان:

Art in the early years

نویسنده:Kristen Ali Eglinton

محل نشر:London

تاریخ نشر:Routledge falmer 2003

81.

عنوان:

Handbook of art therapy

نویسنده:Cathy A Malchiodi

محل نشر:New York

تاریخ نشر:Guilford press 2003

82.

عنوان:

Art psychotherapy groups: between pictures and works

نویسنده:Sally skaife and val Huet

محل نشر:London and New York

تاریخ نشر:Routledge 1998

83.

عنوان:

Art therapy practice: innorative approaches with diverse populations

نویسنده:Harriet wadeson

محل نشر:New York

تاریخ نشر:Jwiley 2000

84.

عنوان:

Art therapy for groups:a handbook of themes and exercises

نویسنده:Marian liebmann

محل نشر:New York

تاریخ نشر:Brunner- Routledge 2004

85.

عنوان:

Art therapy with young survivors of sexual abuse: lost for words

نویسنده:Jenny murphy

محل نشر:New York

تاریخ نشر:Routledge 2001

86.

عنوان:

Schools and community: the communitarian agenda in education

نویسنده:James Arthur whit Richard Baily

محل نشر:London

تاریخ نشر:Falmer press 2000

87.

عنوان:

Family life and youth off ending home is where the hurtis

نویسنده:Raymond Arthur

محل نشر:London

تاریخ نشر:Routledge 2006

88.

عنوان:

Coverning child sexual abuse: hegotiating the boundaries of public and private, law and science

نویسنده:Samantha Ashenden

محل نشر:London

تاریخ نشر:Routledge 2004

89.

عنوان:

Religious eduation in the early years

نویسنده:Elizabeth Ashton

محل نشر:London

تاریخ نشر:Routledge 2000

90.

عنوان:

Aspectsof the mascu line

نویسنده:C.G Jung: edited whit an introduction by john Beebe: translation by R.F.C.Hull

محل نشر:London

تاریخ نشر:Routledge 2003

91.

عنوان:

Assessment and treatment of childhood problems: a clinician s guide

نویسنده: Carolyns.schroeder,Betty N.Gordon

محل نشر New york

تاریخ نشر:The Guilford press 2002

92.

عنوان:

The Assessment and treatment of women off enders: an integrative prespective

نویسنده: Kelly Blanchette Shelley l. Brown

محل نشر:Chichester,west,Sussex,Eng

تاریخ نشر: Jwiley and sons 2006

93.

عنوان:

Assessment and learning: using classroom assessment to maximize student learning

نویسنده:Lorna M.Earl

محل نشر:Thousand oaks,calif

تاریخ نشر:corming press 2003

94.

عنوان:

Assessment of couples and families: contemporary and cutting-edge strategies

نویسنده:Len Sperry

محل نشر: New york

تاریخ نشر:Brunner-routledge 2004

95.

عنوان:

Attachment and family systems: conceptual, empirical,and therapeutic relatedness

نویسنده: Phyllis Erdman,Tom caffery

محل نشر: New york

تاریخ نشر: Brunner-routledge 2003

96.

عنوان:

Attachment and sexual offending: understanding and applying attachment theory to the treatment of juvenile sexual offenders

نویسنده: Phil Rich

محل نشر:Chichester

تاریخ نشر: Jwiley 2006

97.

عنوان:

Adult attachment : theory, research, and clinical implication

نویسنده: W.steven Rholes,Jeffry A.simpson

محل نشر: New York

تاریخ نشر:Guilford press 2004

98.

عنوان:

Attachment processes in couple and family therapy

نویسنده: Susan M.jhnson,Valerie E.whiffen

محل نشر: New York

تاریخ نشر:The Guilford press 2003

99.

عنوان:

Handbook of attachment: theory ,research, and clinical application

نویسنده: Jude Cassidy,phillip R.sharer

محل نشر: New York

تاریخ نشر: Guilford press 1999

100.

عنوان:

Attachment in middle childhood

نویسنده: Kahryn A. kerns,Rhonda A.Richardson

محل نشر: New York

تاریخ نشر: Guilford press 2005

101.

عنوان:

Attachment processes in couple and family therapy

نویسنده: susan M.jhunson,Valerie E.whiffen

محل نشر: New York

تاریخ نشر:The Guilford press 2003

102.

عنوان:

Attachment, evolution, and the psychology of religion

نویسنده: Lee A.kirk patrick

محل نشر: New York

تاریخ نشر: Guilford press 2005

103.

عنوان:

Attachment,evolution,and,multiplicity: working with dissociative identity disorder

نویسنده:Valerie sinason

محل نشر: New York

تاریخ نشر:Brunner-Routledge 2002

104.

عنوان:

Autism and blindness research and reflection

نویسنده: linda pring

محل نشر: London

تاریخ نشر:whurr 2005

105.

عنوان:

Autism and Asperger syndrom

نویسنده: uta frith

محل نشر:Cambridge

تاریخ نشر:Cambridge university press 1991

106.

عنوان:

Autism and creativity: is there a link between autism in men and exceptional ability?

نویسنده:Michael. Fitzgerald

محل نشر:East sussex

تاریخ نشر: Brunner-Routledge 2004

107.

عنوان:

Autism: preparing for adulthood

نویسنده: patricia howlin

محل نشر: London

تاریخ نشر: Routledge 1997

108.

عنوان:

Social and communication development in outism spectrum disorders: early identification, diagnosis and intervention

نویسنده: Tony charman,wendy stone

محل نشر: New York

تاریخ نشر: : Guilford press 2006

109.

عنوان:

Autonomy and dependence in the family: turkey and Sweden in critical prespective

نویسنده:Rita lijestrom, and Elisabeth ozdalga

محل نشر: Istanbul

تاریخ نشر:Swedish Research institute in Istanbul and the authors 2002

110.

عنوان:

The Eyse of shame

نویسنده: mary Ayers

محل نشر:Howe,Eaast Sussex

تاریخ نشر: Brunner-Routledge 2003

111.

عنوان:

Anyone can have a happy child: the simple secret of positive parenting

نویسنده: Jacob Azerrad

محل نشر: New York

تاریخ نشر:M.Evans 1980

112.

عنوان:

The cognitive revolution in psychology

نویسنده: Bernard J.Baars

محل نشر: New York

تاریخ نشر: Guilford press 1986

113.

عنوان:

Babies and young children

نویسنده: Marian Bearer

محل نشر:Cheltenham, Eng

تاریخ نشر:Stanley Thornes 1999

114.

عنوان:

Babies and yoing children: diploma in child care and education

نویسنده: marian Bearer

محل نشر: Cheltenham, Eng

تاریخ نشر:Nelson Thornes 2001

115.

عنوان:

The practice of psychoanalytic parent infant psychotherapy claiming the baby

نویسنده: Tesa Baradon and the parent Infant project team at the Anna freud center

محل نشر: London

تاریخ نشر: Routledge 2005

116.

عنوان:

Understanding violence

نویسنده: David P. Barash

محل نشر:Boston,MA

تاریخ نشر:Allyn and Bacon 2001

117.

عنوان:

Children in foster care

نویسنده: James G.Barber and paul H.Delfabbro

محل نشر: New York

تاریخ نشر: : Routledge 2004

118.

عنوان:

Research method in clinical and counseling psychology

نویسندهChris Barker,nancy pistrang,Robert Elliott

محل نشر:Chichester

تاریخ نشر: Jwiley 1994

119.

عنوان:

Female survivors of sexual abuse

نویسنده: Christine D.Baker

محل نشر: New York

تاریخ نشر: Brunner-Routledge 2002

120.

عنوان:

Banff International conference on Behavioural scince (32nd: 2000:Bahff Alta).Resilience in children,family, and communities: linking context topractice and policy

نویسنده: Ray De V. peters,Bonnie leadbeater,and Robert J.McMhoh

محل نشر: New York

تاریخ نشر:Kluwer Academic/plenum publishers 2005

121.

عنوان:

Designig preschool interventions: a practitioners guide

نویسندهDavid W.Barnett, susan H.Bell,Kareh T.Carey :

محل نشر: New York

تاریخ نش: Guilford press 1999

122.

عنوان:

The handbook of emotional intelligence: theory, development, assessment,and application at home, school, and in the workplace

نویسندهreuven Bar-on,james D.A.Parker, editors:

محل نشر:Sonfrancisco calif

تاریخ نشرJossey Bass 2000:

123.

عنوان:

Clinicians in court: a guide to subpoenas, depositions, testifying, and everything else you need to know

نویسنده:Allan E.Barsky, Johathah.W.Gould

محل نشر:New York,NY

تاریخ نشر Guilford press 2002:

124.

عنوان:

Social psychology and human sexuality

نویسندهRoy F.Baumeister:

محل نشر:Philadelphia,pa

تاریخ نشرPsychology press 2001:

125.

عنوان:

Marital and family processes in depression: a scientific foundation for clinical practice

نویسنده: Steven R.H.Beach

محل نشر:Washington,D.C

تاریخ نشر American psychological Association 2001:

126.

عنوان:

Visible thoughts: the new psychology of body language

نویسندهGeoffrey Beattie:

محل نشر:London and New York

تاریخ نشر: 2003 Routledge

127.

عنوان:

Care and education

نویسندهMarian Bearer :

محل نشر:Cheltenham,Eng

تاریخ نشرNelson thornes 2001:

128.

عنوان:

Family mediation: facts, myths, and future prospects

نویسندهConnie J.A.Beck, and Bruce D.sales:

محل نشر: Washington,D.C

تاریخ نشر: American psychological Association 2001

129.

عنوان:

Cognitive therapy:basics and beyond

نویسندهJudiths.Beck: forward by Aaront.Beck:

محل نشر: New York

تاریخ نشر Guilford press 1995:

130.

عنوان:

Valus & ethics in social work an introduction

نویسندهChris Beckett, Andrew maynard :

محل نشر: London

تاریخ نشرSage 2005:

131.

عنوان:

Becoming a therapist: a manual for personal and professional development

نویسنده: Malcolm C.Cross, linda papadopoulos

محل نشر: Philadelphia P.A

تاریخ نشر: Brunner-Routledge 2001

132.

عنوان:

Becoming parents: exploring the bonds between mothers, fathers, and their infants

نویسنده:Judith A.feeney

محل نشر:Cambridge

تاریخ نشر: university press 2001 Cambridge

133.

عنوان:

Family therapy: asystemic integration

نویسنده: Dorothy stroh Becvar, Raphaelj. Becvar

محل نشر:Boston

تاریخ نشر: Allynad Bacon 1993

134.

عنوان:

In the presence of grief: helping family members resolve death, duing, and bereavement issues

نویسنده: Dorothy S.Becvar, foreword by Pauline Boss

محل نشر:New York

تاریخ نشر Guilford press 2001:

135.

عنوان:

Voices of bereavement: a casebook for grief counselors

نویسندهJoan. Beder :

محل نشر: New York

تاریخ نشر Brunner-Routledge 2004

136.

عنوان:

Before your first client: 55 things counselors, the rapists, and human service workers need to know

نویسنده: Howard Rosenthal

محل نشر: New York

تاریخ نشر Brunner-Routledge 2005:

137.

عنوان:

Clinical behavior therapy: adults and children

نویسنده: Michel Hersen

محل نشر: New York

تاریخ نشر: J wiley 2002

138.

عنوان:

Handbook of child behavior therapy in the psychiatric setting

نویسنده: Robert. Ammerman, Michel Hersen

محل نشر: New York

تاریخ نشر: John wiley 1995

139.

عنوان:

Encyclopedia of behavior modification and coghitive behavior therapy

نویسنده: Michel Hersesn,Johan Rosgrist

محل نشر: Thousand oaks

تاریخ نشر: Sage publications 2005

140.

عنوان:

Encyclopedia of health and behavior

نویسنده: Chief. Norman B.Anderson

محل نشر: Thousand oaks

تاریخ نشر Sage publications 2004:

141.

عنوان:

Doing your research project: a guide for first-time researchers in education and social science

نویسنده: Judith Bell

محل نشر: Buckingham Eng

تاریخ نشر: Open university press 2005,2006

142.

عنوان:

Childhood anxiety disorders: a guide to research and treatment

نویسنده: Deborah C.Beidel and Samuel M.Jurner

محل نشر: New York

تاریخ نشر: Routledge 2005

143.

عنوان:

Cultur and everyday life

نویسنده: Andy Bennett

محل نشر: London

تاریخ نشر: Sage publications 2005

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی