شهيد علی بحری | خانواده مطهر

شهيد علی بحری

وصیتم به پدر و مادر و همسر و خواهران و برادرانم این است که بعد از شهادتم برای من زیاد عزاداری نکنید که عزاداری و گریه و سیاه پوشیدن سزاوار مولایم حسین (ع) است که درس شهادت و آزادگی را ازآن بزرگوارآموخته ام و شما خوب می دانید که قلب و روحم پیش معبودی است که از همه کس به او نزدیکتریم و این آرزوی من بود و شما باید افتخار کنید که من برای اسلام و به فرمان اولی الامر زمانم و مرجع تقلیدم و رهبر عزیزم امام خمینی به جبهه رفتم که نائب بر حق امام زمان مهدی موعود (عج) است و خداوند فرموده هیچ قطره ای در مقیاس حقیقت ، نزد خداوند از قطره خونی که درراه خدا ریخته شود بهتر نیست ومن میخواهم با این قطره خونم به تنها معبودم و عشقم که همانا خداوند کریم است برسم. پدرم درود برتو که هرگز از جبهه رفتنم جلوگیری نکردی و مثل حضرت ابراهیم فرزند خویش را به فرمان امام عزیز به قربانگاه عشق فرستادی بدان و آگاه باش که علی هرگز از فرمان امام عزیز سرپیچی نمی کند و شهادت در را ه خدا را سعادت می داند و آن راجزء بهترین نعمتهای خداوند میداند. مادرم سلام و درود خداوند بر تو که بر احساس مادرانه ات پیروز شدی و فرزندت را روانه میدان نبرد حق علیه باطل نمودی و گفتی که مادری هستی از سلاله فاطمه زهرا (س ) و از تبار زینب کبری (س) . مادرم و پدرم مرا حلال کنید چون من برای شما در این دنیا فرزند خوبی نبودم ولی جبران می کنم در آن دنیای ابدی . چند جمله ای هم به همسرم مهربانم: همسرم مثل کوه استوار باش و همچون زینب مقاوم، امیدوارم بتوانی از این امتحان الهی سربلند بیرون آیی و اگر بخاطر از دست دادن من ناراحتی می توانی با یاد خداوند بزرگ دوری مرا تحمل کنی. هیچگاه دنبال زرق و برق دنیا نرو که این دنیا فانی واز بین رفتنی است . همسر عزیزم فرزندمان را خوب تربیت کن یک تربیت اسلامی که همیشه دراحوال زندگیش رهرو حضرت فاطمه و حضرت زینب باشد

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی