شهيد علی معدنی پور | خانواده مطهر

شهيد علی معدنی پور

پدر و مادر ، فرزند شما وصیت می کند که بعد از شهادتم اگر جسدم به وطنم آمد مرا غسل ندارد . و در مراسم من سوره تکویر قرآن را قرآئت کنید و من به مقدار 2 روز روزه قضا شده دارم که آنرا برادر یاسر لطف نماید و برایم بگیرد ای پدر و مادر در نبودن جنازه فرزندتان زیاد نارحت نباشید شاید خدا خواسته که جنازه ام را گمنام نموده ای پدر و مادر عزیز اگر خواهید در دنیای دیگر با فرزندتان باشید قلبهایتان را به نور ایمان منور کنید و بیاد خدا باشید و در هر کاری او را ناظر بر اعمالتان ببینید و همیشه سعی کنیدکمیل و توسل و زیارت عاشورا را بخوانید چون که ما خلق شده ایم تمام دستورات خداوند را اجرا کنیم و خدا از انسان به عنوان خلیفه ای یاری کنید یعنی خلیفه خودش در روی زمین و به انسان هر چه بخواهد می دهد تا خود را نجات دهد . و به نماز جمعه ارج بدهید و نترسید و شرکت کنید و یقینا ما بنده خدا نیستیم چرا که این همه خوبیها و نیکیها و اعمال صالح است ما جمع نمیکنیم خدا از مومن میخواهد سعی کنید اعمالتان خالص باشد برای خدا و ای مادر بر مرده ام مگو که علی من رفت از دستم بلکه علی تو زنده است بلکه علی تو در قلب تو ست علی تو امام تو است که در جماران دستور می دهد . ای مادر وقتی که قلبت شکسته شد برای طول عمر رهبر کبیر حضرت امام دعا کن و پیرو رهبر باش علی تو رفت به یاری علی اکبر به یاری حسین فاطمه که در روز عاشورا یاور نداشت که به میدان بفرستد و علی اصغر را آورد دشمنان بگوی اصغرش را با گلوله با تیر سوراخ کردن و بعد امام با دستهای مبارکشان خون را پخش کردند و گفت ای آسمان تو شاهد باش که اهل کوفه به یاری من نیامدند و امام حسین فرمود آیا کسی نیست که اسلام را یاری دهد یا کسی نیست که خانواده اهل بیت را نجات دهد و در آخر خودش وارد میدان شد و چه رنجها که به خاطر اسلام کشید ای امت شهید پرور بیایید و اهل کوفه نشویم و کفران نعمت نکنیم و بکوشید تا از غیبتها بکاهید و به عبادتها بیافزایید دنباله رو رهبر باشید و فرمان امام اسلام را رعایت کنید و شما ای خواهرانم امیدوارم که حجابها یتان را حفظ کنید چون به گفته فاطمه زینت زن حفظ حجاب است برای برادرانم راهم را ادامه دهید وای خویشاوندان ای اهل منزل و ای کلیه اقوام مرا ببخشید و از دیگران طلب معذرت برایم بگیرید و حلالیت بطلبید بکوشید شیطان را در دلهایتان بیرون کنید اگر که عشق به ائمه و عشق به خمینی و عشق به فاطمه و امام زمان در قلبهایتان باشد زودتر پیروز میشوید.

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی