شهیدامیر وفایی باغبان | خانواده مطهر

شهیدامیر وفایی باغبان

پدر عزیزم مادر گرامیم 18 سال در دامن پر لطف و عطوفت شما نشستم و زیر سایه حق با کمک شما در این راه آمدم (آجرکم الله) هر چند زحماتی را که شما برای من کشیده اید ناجبران است لیک با یاری حق به اینجا آمدم که اگر قسمت بود و به فیض شهادت نائل آمدم خودش جبران کند که اینطور بیشتر می توانم به شما خدمت کنم . دو سال و اندی بود که در سر هوای جبهه را می پروراندم با آنکه تا به حال پای بر این خاک مقدس ننهاده بودم در عین حال انطار که قلبم را دراین گذارده بودند.تا اینکه دست مرحمت رب شامل ما شد و به این جا آمدم .پدر جان خودت گفتی هر چه میخواهی از خودش بخواه برایت جور میشود . از بابت نصایح و صحبت هائی که برایم می کردی بی نهایت شادم. والدین گرامیم اگر در این دنیا باعث رنج و نگرانی و زحمت شما بودم با بزرگی خودتان مرا ببخشید . در عوض خداوند انشاء ا… در آن دنیا به شما اجر خواهد داد چرا که بهشت زیر پایتان است . دوست داشتم می توانستم آنچه که باید و شاید در حق شما می بودم . مرا حلال کنید .بار الها ، هر چه سعی کنم چون چیزی ندارم از خودم نمی توانم جبران زحمات والدینم را بکنم تو خود از گنجینه لطفت آنقدر بر کوله ایمانش بیفزای که ملائک کوله را بر ایشان حمل کند

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی