شهید محمد نوری | خانواده مطهر

شهید محمد نوری

….همسرم باوركن خدمت به پدر و مادر و احترام به آنها و رسيدگي و تعليم فرزندان ثوابي بيش از به جبهه آمدن من دارد به تو توصيه مي‌كنم كه به پدر و مادر احترام بگذاري و فرزندانمان را به نحوي نيكو تربيت كني.

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی