شهید ابراهیم نوریان دار اندیش | خانواده مطهر

شهید ابراهیم نوریان دار اندیش

ای پدرم ، مادرم وخواهرم وتمام دوستان و اشنایانم من شما را دعوت به تقوا می کنم من رفتم وشما اندکی پس ازآن به من خواهید پیوست ما همه فانی هستیم واین تنها اعما ل ماست که تا قیامت باقی خواهد ماند در روز قیامت مطابق اعمالمان با ما رفتار خواهند کرد ،بیائید چند صباحی را که از عمر ناچیزمان مانده است خدا را یاد کرده و مطابق گفته او عمل نما ئیم که راهی که خداوند بما نشان داده است را سعادت و خوشبختی انسان در این جهان وجهان آخرت می باشد کسانی که به خدا ایمان نیاورده اند و قرآن کریم و سخنان اهل بیت رسول الله را تکذیب می نماید واگر اینان قوانین الهی را رعایت می نمودند می توانستند در صلح وصفا زندکی نمایند. دنیا بسیار زود می گذرد تا چشم بر هم بزنی سالها وسالها خواهند گذشت و مشعل عمر تو رو به خاموشی میگذارد اگر از عمر خود استفاده نکنید ونتوانیدخود را مقرب درگاه الهی کنید درآن جهان حسرتی بس عظیم خواهید خورد. اگر می خواهید

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی