شهید حیدر طرفه | خانواده مطهر

شهید حیدر طرفه

مادر عزیزم و پدر گرامیم،از اینکه فرزندی پرورش دادید تا بتواند(درصورت لیاقت) جزء سپا ه اسلام قرا وگیرد ودررکاب مولایش آقا امام زمان ونایب برحقش حسین زمانه پیکارنماید و به صدا ی هل من نا صر.ینصرنی این سید خاندان رسول لبیک گویدافتخارکنید. آری افتخارای عزیزان که فردای قیا مت توای پدر نزد رسول(ص)وتو مادر نزد زهرا (س) و شما ای برادرانم نزد حسین(ع) و علی اکبر و توخوا هرعزیزم نزد زینب کبری قهرمان کربلا روسپید و سربلند باشید وخدا وند انشاا… به شما صبر و شکیبایی واستقامت در مقابله مصائب وبلایا را عنایت بفرماید(قدافلح المومنون الذین هم لاماناتهم وعدهم راعون)(مومنون 5). البته میدانم عزیزان از دست دادن فرزندتا حدی نارا حتی دارد لکن بایستی بدانید که من حقیر امانتی بودم که خداوندروزی به شماسپرد که روزدبگر آن امانت را صحیح و سالم بهاا و برگردا نید و حال که نوبت آن رسید صبور باشید و درمقابل ادای این امانت استوار وپایدار باشید تقوا را پیشه کنید و هرلحظه به یاد خدا باشید . از گناهان گذشته استغفار کنیدو همیشه ذکر خالق را بجا آورید . البته من خودم رعایت هیجکدام از این مسائل را نمی نمودم لکن حال پشیمانم و از خدای خویش توان توبه و دوری از معصیت و گناه را خواهانم و از آن کریم و رحیم میخواهم که تا گناه مرا نیامرزیده است مرا از این دنیا نبرد . پدر و مادر ، خواهر و برادر و ای اقرباء واصدقا ء : مرا حلال کنید . شرمنده ام که از ابتدای زندگیم جز مزاحمت چیزی دیگر برایتان نداشتم و نتوانستم به آن صورت که باید باشد کاری انجام دهم . از شما عاجزانه می خواهم برای آمرزش گناهانم دعا کنید و درمرگم صبورباشید و از خدا بخواهید که مرا درزمره شهیدان راهش قرار دهد . خانوادهء عزیزم ، دوستان و آشنایان ، باهم دوست و مهربان باشید و در شادی و ناراحتی یکدیگر شریک باشید و با این کار روح مرا شاد کنید . شما اگر میخواهید قوانین و ضوابط اسلامی را با زبان بیان نمائید هیچ بازدهی و کارآئی ندارد ولکن عمل اسلامی و رفتار و گفتار اسلامیتان در عینی که نیت از برای رضای خدا دارید همیشه موثر و مفید است و باعث میشوید که اطرافیان بسوی شما و دین پربرکت شما رو آورند .

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی