شهید جعفر پورراجی | خانواده مطهر

شهید جعفر پورراجی

تشکر می کنم از شما پدر و مادر عزیزم بخاطر زحمات بسیار زیادی که برایم کشیدیدو رنج و زحماتهایی که در راه بزرگ کردن من به شما وارد آمده است از شما تشکر می کنم بخاطر درست تربیت کردن این حقیر و اشنا کردن با دین مقدس اسلام از کودکی .پدر عزیزم از شما می خواهم که این بنده حقیر را بخاطر لذیتهایی که خدایی نکرده امکان دارد به شما کرده باشم ببخشید مرا حلال کنید و برای امرزش گناهانم دعا کنید و ای مادر عزیزم از شما می خواهم که مرا ببخشید شیرتا را حلالم کنید و برای شهادت من ناراحت نباشید چرا که این ارزئی بزرگ و دیرینه من بود که بدان رسیدم برای من گریه نکنید و اگر می خواهید بگویید به یاد و عشق مولایمان حسین بسوزید و برای طول عمر پر برکت اماممان دعا کنید دوستت دارم خداحافظ . دوستان عزیزم و مخصوصاً تو برادر عزیز از شما می خواهم که همیشه با چشم و گوش باز عمل کنید و هیچگاه فریب دشمن را نخورید سنگرها را مخصوصاً سنگر مساجد را حفظ کنید و همانطورکه من راه یوسف عزیز و راه هزاران شهید به خون غلطیده را ادامه دادم شما هم این راه را که راه خدا و ائمه اطهار و راه قران است ادامه دهید و هیچگاه رهبر عزیزمان را تنها نگذارید بیدار باشید با قدرت سهمگین و با مشتهایی فولادین به پیش بروید و به دشمن هجوم اورید که پیروزی از ان ماست انشاء ا… .و ای خواهران عزیزم از شما می خواهم که فاطمه زهرا را الگوی زندگی خود قرار دهید زندگانی پر برکتش را مطالعه کنید همیشه یار و یاور قران باشید و این زیبا را زینت فکرتان ، ذهنتان و منزلتان قرار دهید

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی