شهید مسعود فتاحیه | خانواده مطهر

شهید مسعود فتاحیه

پدر ومادر عزیز من با میل واختیار کامل وبا علم وآگاهی به حقانیت این راه به اینجا(جبهه) آمدم ، اگرشهید شدم که به آرزوی دیرینه خودرسیده ام ودراینصورت شما نباید فکرکنیدکه چند سال زحمت کشیدید وبه هدر رفت .بلکه باید بدانید که زحمتهایتان به بهترین نتیجه ممکن رسیده است ، بنا براین هیچ جای ناراحتی نیست، اگر به خدا توکل کنید وتحت تاثیر احساسات زیاد قرار نگیرید ومنطقی فکر کنید (دوراز جنجالهایی که بعضی مردم راه می اندازند)وبه یاد صدها هزار شهید وخانواده های آنها باشیم که بعضی ازآنها چند شهید ومعلول واسیر داده اند هر ناراحتی از بین میرود. پدر و مادرعزیزم اززحمت های بسیاری که کشیده اید من نمیتوانم تشکرکنم انشاءا… اجرتان باخداست. خواهران عزیز همچنان با توکل وامیدبه لطف خدا به درس وکارهایتان ادامه دهید وهیچ ناراحتی به خود راه ندهید .برخدا توکل کنید وهمیشه با ایمان به خدا کار کنید وحجاب رابه خوبی رعایت کنید.انشاءا…که خداوند به شما پاداش خیر عطا بفرماید وانشاءا… که موفق باشید. از دوستان ، فامیلها ،آشنایان وازهمه حلالیت می طلبم ومن هم به سهم خود ازهمه راضی هستم.انشاءا…که خداوند هم ازهمه ما راضی باشد

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی