شهید محمد مستخدمین حسینی | خانواده مطهر

شهید محمد مستخدمین حسینی

سخنی چند هم با خانواده خود دارم : پدر ومادر م از شما طلب بخشش میکنم ، مرا حلال کنید و از ناراحتی که برای شما بوجود آوردم مرا ببخشید و دیگر اینکه صبر داشته باشید که خدا صابران را دوست میدارد و به آنها بشارت داده است و دیگر اینکه از شما می خواهم که بعد از نماز برای من از خدا طلب مغفرت کنید و دیگر اینکه نارحت نباشید چشم بهم بزنید این دنیا تمام شده است همه ما در روز محشر بهم خواهیم رسید پس همیشه بیاد خدا باشید و دلهره و نگرانی نداشته باشید که ذکر خدا مایه آرامش دلها است خواهران من ، مرا حلال کنید و اگر در طول زندگی که با شما بودم ، نسبت بشما ،حقی را ضایع کردم مرا ببخشید و انشا الله … شما زینب وار وظایف سنگینی را که اسلام بر دوش شما قرار داده به سر منزل مقصود برسانید و همینطور برادران عزیزم ، مهدی و علی و عباس جان باید به شما بگویم که درسهایتان باید برای شما مهمترین مسئله باشد و این را باید بدانید که با درس خواندن بهتر می شود به اسلام خدمت کرد و دیگر اینکه اگر از من تندی دیدید مرا ببخشید

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی