شهيد محمدناصر رحيمي | خانواده مطهر

شهيد محمدناصر رحيمي

هر چیز که بنیاد شهید بعنوان پدر شهید و غیره به شما داد فقط آنی را که احتیاج مبرم دارید بردارید و اگر چیزی را توانستید خود تهیه کنید راضی نیستم بگیرید اگر توانستید همان چیزهایی را که احتیاج مبرم به آن هم دارید نگیرید چون ما هیچ حقی گردن این انقلاب نداریم و این انقلاب و خدا هست که بر گردن ما حق دارد و دیگر اینکه به خویشاوندانم می گویم که هیچ حقی ندارند که از اموال بنیاد که بوسیله بنیاد شهید به ما داه می شود مصرف کنند چه بسا دیده شده چیزی که پدر و مادر احتیاج ندارند می گیرند و به دیگران می دهندو دیگران که تمام وسایلی که از من باقی می ماند به بسیج یا جبهه جنگ اهدا کنید البته نمی شود گفت اهدا چون از همانجا بوده برگردانید در ضمن تا می توانید مادرم را دلداری دهید و اگر کسی با پرخاش با ایشان صحبت کند و از مرگ من برای نیش زدن بر او استفاده کند خداوندا از او نگذرد و دیگر اینکه فراموش کنید که ناصری داشته اید و هی نگویید اگر ناصر بود فلان ، چون من بدبخت در این چند روزی که زنده بودم کاری نکردم و چه بسا اگر بودم هم هیچ کاره بودم در ضمن اگر کار من به مفقودالاثر برخورد یا اسارت باز هم دل از من برکنید که من هر جایی باشم مرگم دست خداست و سنگینی ام روی زمین و خاطر جمع باشید که من به یاری خدا کاری می کنم و زبانم و سرم را بر باد خواهد داد البته زبانی که چون زینب کوفیان را بکوبد و یزیدیان را بلرزاند دیگر برای من که هیچ امیدی به آینده ندارم جزء لقاء الله مفهومی ندارد که به چه وسیله کشته می شوم و جنازه ام کجا می افتد . و صحبت دیگری که دارم با خواهرانم ، راضی نیستم که عملی انجام دهند که منافی عفت بوده و آبروی ما را ببرند باید سعی کنند محجوب باشند و تا می توانند از گناه دوری کنند و کاری نکنند که باعث عذاب من پیش خدا و سرافکندگی من پیش حضرت زهرا باشد. و دیگر با برادرانم است که آنها بیکار نباشند و دل به بازی های دنیوی ندهند و اگر برای بچه یتیمی کاری انجام می دهند یا با بینوایی حتی به اندازه یک تشکر خشک و خالی هم انتظار نداشته باشند و منت نگذارند و اگر فردا با او نزاع کردند خوبی های قبل را به رخ او نکشید و دیگر به سادات احترام بیشتر از حد بگذارند که هر چه احترام ایشان را بیشتر بکنید به رسول الله(ص) بیشتر تقرب می یابید و دیگر اینکه اگر لازم شد و جبهه احتیاج به نیروی مبرم داشت مبادا سستی کنید .

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی