شهید مرتضی خجسته | خانواده مطهر

شهید مرتضی خجسته

آکنون که به این آرزوی خود رسیدم پدر و مادر عزیزم از شما می خواهم که در فراق من هیچ ناراحت و نگران نباشید چرا که دشمنان اسلام و انقلاب از همین مسئلة کوچک استفاده می کنند و از جائی به انقلاب ضربه می زنند مبادا جلوی دشمنان انقلاب با قیافه ای گریان باشید .خوشحال باشید که سعادتمندان دنیا شما هستید که چنین فرزندی تحویل جامعه و اسلام داده اید و لا اقل در آن دنیا در مقابل ائمه رو سفید هستید .پدر ومادر عزیز ای کسانی که قدرتان را ندانستم ،در این لحظات آخر احساس میکنم که نیاز شدیدی به رضایت شما نسبت به خود دارم پس از شما حلالیت می طلبم و اگر این حلالیت نصیبم شود در این حلالیت مباهات میکنم. اما ای پدر و مادر عزیز چیزی در این دنیای فانی ، باقی نگذاشم و اگر جزئیاتی هم هست از شما می خواهم در راه اسلام خرج شود . و اما شما خود را وارسته از دنیای فانی و وابسته به عالم غیب سازید . اتصال خود را با خداوند تعالی و ائمة اطهار محکم سازید و برای رسیدن به این مقصود از ولی فقیه اطاعت کنید ایشان حجت امام زمان (عج) بر ما هستند . مبادا ایمانتان به امام و راه امام کاسته شود چون ایشان واقعا فرستادة امام زمان (عج) هستند

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی