شهید رسول صفری | خانواده مطهر

شهید رسول صفری

شما ای خانواده عزیزم ، پدر عزیزم می دانم که چه سختی هایی را به خاطر من تحمل کرده اید و تو ای مادر دلسوز که همیشه قلب مهربانت در حال خروش و اشک پاک چشمانت جاری است و شما ای برادران عزیز و شما ای خواهران عزیز و دلسوزم ، من رفتم ولی آرام ندارم چون شما را خیلی اذیت کرده ام ، ای مادر دلسوزم خواهر جان من رفتم ولی آرام ندارم، مرا بخشید تا بتوانم آرام بگیرم، می دانم بخشیدن من خیل سخت است چون شما را خیلی اذیت کرده ام ولی قلب شما پاک است مرا ببخشید مادر جان. در ضمن تمام کتابها و وسایل شخصی مرا اگر چه اندک است در راهی که صلاح می دانید خرج کنید و هر جایی که برایتان راحت تر است مرا دفن کنید و هر قدر می توانید برایم نماز بخوانید و روزه بگیرید چون که من از قافله عقب بودم . من کبوتر عشقم ، آماده پروازم

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی