شهيد ابوطالب پروانه | خانواده مطهر

شهيد ابوطالب پروانه

امروزبايد مخلصانه به امام لبيك بگوييم واين را بايد بدانيم كه اين موقعيت سرنوشت ساز به طرف هر كس نمي آيد ، امروز امام عزيز شماها را دعوت به پيروزي مي كند وامروز امام عزيز ما را از تاريكيها به سوي نور وماراازكفربه طرف حق نجات داده است . امت حزب الله بايد امروز قدر همديگر را بدانيد وبه همديگر احترام بگذاريد . خانواده عزيزم بنده نرفته بودم كه شهيد بشوم وشما را داغدار نمايم ، من رفته بودم به جبهه حق مظلوم را از ظالم بگيرم ، حق اسلام را از كافر بگيرم . خانواده ي شهداء ، شما هم همينطور باشيد ، استوار ،مقاوم وراسخ وپايدار ، مثل هميشه باشيد ، وهميشه خوشحال باشيد كه فرزندي داشتيد وآن را فداي اسلام در راه خداوند متعال ودين مبين اسلام كرديد ، وهميشه صبور ومقاوم باشيد .

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی