شهيد غلامعلی سليمان ساسانی | خانواده مطهر

شهيد غلامعلی سليمان ساسانی

برادران وخواهرانم : امام عزيز را تنها نگزاريد ودر هر حال از او حمايت كنيد واو را الگو ونمونه رفتار وكردار وروش زندگي خويش قرار دهيد ، مبادا مانند كوفيان باشيد ودست از امام بكشيد ، اگر اين كار را انجام دهيد همه ما هلاك خواهيم شد كه اين به نفع دشمنان ما خواهيم بود . در برخورد با مردم مؤدب باشيد وبا اخلاقتان مردم را بسازيد وامر به معروف ونهي از منكر را فراموش نكنيد. مادرم ! چگونه بايد جوابگوي زحمات شما باشم ، اميد آن دارم كه اين خدمت ناچيز حقير مورد قبول خداوند قرار بگيرد ، تا نزد امام حسين شرمنده نباشم وبه خدا توكل كنيد ، صبر كنيد كه خداوند صابرين را دوست دارد ، اما شما برادران گروه مقاومت از شما مي خواهم با مردم برخورد خوب ومؤدبانه داشته باشيد ومردم را از خود ناراضي نكنيد ، به خانواده هاي شهداء سركشي نماييد ، چرا كه ايشان چشم وچراغ اين ملتند .

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی